Ahvenanmaalainen Flexens on julkistanut suunnitelmansa 300 megawatin vetylaitoksesta Kokkolaan

Ahvenanmaalainen Flexens on ilmoittanut suunnittelevansa Kokkolaan 300 megawatin vetylaitosta.

Kaupunki on Suomen niin sanotun tuulivoimavyöhykkeen keskustassa.

Ahvenanmaalainen Flexens ilmoitti tiedotustilaisuudessa suunnitelmistaan ​​rakentaa 300 megawatin vetylaitos Kokkolaan, Keski-Pohjanmaalle.

Tehdas rakennetaan Kokkolan teollisuuspuistoon – Suomen kemianteollisuuden kannalta kriittiseen paikkaan – ja se erottelee vetyä vedestä elektrolyysillä.

Laitoksesta syntyvä vetypolttoaine tarjoaa hiilidioksidittoman vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Vetyä jalostetaan myös vihreäksi ammoniakiksi, jota voidaan käyttää maatalouden lannoitteena ja laivojen moottoreiden polttoaineena.

Elektrolyysi on energiaintensiivinen prosessi, ja yksi syy siihen, miksi yritys päätti Kokkolaan, oli sen keskeinen sijainti Suomen tuulienergian tuotannon “kuumassa pisteessä” maan länsirannikolla. Vaikka Flexensillä ei ole omaa virtalähdettä, se neuvottelee puhtaan energian sopimukset paikallisten toimittajien kanssa, yritys sanoi.

Flexens kertoi, että tehtaan kustannusarvio on 500 miljoonaa euroa ja sen odotetaan olevan käytössä vuonna 2027. Yritys totesi myös työllistävänsä uudessa tehtaassa kymmeniä ihmisiä.

Yhtiö lisäsi myös, että parhaillaan käydään neuvotteluja hukkalämmön syöttämisestä tehtaalta Kokkolan kunnalliseen lämpöverkkoon.

Vetyverkko työn alla
Gasgrid Finland suunnittelee ja kehittää parhaillaan valtakunnallista vetyverkostoa. Toimiva infrastruktuuri ja markkinat voivat olla valmiit vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ja Ruotsin vedyn tuotantolaitokset yhdistetään hankkeessa putkijohdolla.

Elinkeino- ja työministeriön toimialaneuvonantaja Timo Ritonummi sanoi, että Kokkolan 300 megawatin laitos kuulosti eurooppalaisellakin tasolla isolta hankkeelta.

Suomessa on tällä hetkellä noin kaksikymmentä vetylaitosta. Ne ovat pieniä, noin 20-40 megawattia, eikä niitä ole erityisesti suunniteltu puhtaan energian ympärille. Lisäksi Kristiinankaupunkiin suunnitellaan arviolta 200 MW:n laitos.

Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla vain yksi vetyprojekti. Power2X Solutions rakentaa 20 MW:n vetylaitoksen Harjavaltaan.

Olli SipilaToimitusjohtaja Gasgrid sanoi:

Suomi voisi tuottaa 45 prosenttia Euroopan puhtaasta vedystä, ja siihen vetyverkosto sopii hyvin.

Sipilä sanoi, että hankkeen vaatimukset selviävät ensi vuonna ja Flexens-projekti on hyvä lähtökohta.

LUKEA viimeisimmät uutiset, jotka muokkaavat Hydrogen Centralin vetymarkkinoita

Ahvenanmaalainen yritys julkisti Kokkolan vetylaitoksen suunnitelmat 15.11.2022

Ahvenanmaalainen Flexens on julkistanut suunnitelmansa 300 megawatin vetylaitoksesta Kokkolaan
Source#Ahvenanmaalainen #Flexens #julkistanut #suunnitelmansa #megawatin #vetylaitoksesta #Kokkolaan

Leave a Comment