AS PRFoodsin tilintarkastamaton konsolidoitu osavuosikatsaus

JOHDON KOMMENTTI

Ensimmäisellä neljänneksellä oli monia asioita, joihin voimme olla tyytyväisiä: myyntimme kasvoi 11,5 % ja konsernin tappio pieneni 50 %. Valitettavasti monet asiat paljastivat valtavia johtamisvirheitä Suomen yksikössä. Kaikki nykyiset PRFoods-ongelmat johtuvat vuosina 2020-2021 tehdyistä johtamisvirheistä. Olemme tähän päivään mennessä saaneet 100 % päätökseen kesällä aloittamamme johdon ja avainhenkilöiden vaihdon Suomessa sekä päätöksen Kokkolan jätetehtaan sulkemisesta. Nämä askeleet luovat pohjan kannattavuuden uudistamiselle vuonna 2022.

Koronakriisit nopeuttavat Suomen yksikön heikkouksien havaitsemista ja valitettavasti edellinen johto ei halunnut tunnustaa tai korjata virheitään. Todiste siitä, että olemme oikeilla jäljillä oikeiden ihmisten kanssa, jotka liittyivät joukkoomme tämän vuoden syksyllä, on se, että lokakuusta lähtien olemme jälleen kannattavia myös Suomessa: Heimon Kala Oy:n lokakuun käyttökate oli 28 tuhatta euroa ja parempi 270 tuhatta euroa vuositasolla. Suomen yksikkö aiheutti likviditeettikriisin, jota korjaamme maatalousyksikkömme korkeammalla tuotolla ja biomassan korjuun vapautuvalla kassavirralla.

Uuden suomalaisen johdon tuoteportfolioon ja tuotantoon tekemien muutosten ansiosta olemme poissa kaikista tappiollisista tuotteista Suomessa ja olemme turvanneet hinta- ja myynninkorotukset ensi vuodelle kaikissa kategorioissa. Ottaen huomioon Suomen myrskyisät ajat, pyrimme tiedottamaan sijoittajille säännöllisesti tästä yksiköstä.

Iso-Britannian yksikkömme suoriutui erittäin hyvin, ja se saavutti tietyistä varauksista huolimatta EBITDA-tavoitteensa 172 tuhatta euroa. Viron käyttökate laski edelleen 150 tuhatta euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen Suomen myynnin laskusta.

Suomalaisen johdon lasku jatkui kesällä, jolloin alijäämäisen tuotannon leikkaamisen sijaan sitä kasvatettiin, mikä merkitsi 880 tuhannen euron käyttökatetappiota.

Kalanviljelyllä menee erittäin hyvin kuluvalla vuosineljänneksellä satomäärien ja hintojen nousun ansiosta. Kalanviljely voisi jopa saavuttaa paremman käyttökatteen, mutta lykkäsimme Ruotsin satoa vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, koska biomassan kasvu oli alhaisempaa kuumana kesänä. Ottaen huomioon, että tuoreen kalan hinnat ovat talvella korkeammat, tällä päätöksellä on myönteinen taloudellinen vaikutus. Samalla tämä vähentää biomassan kassavirtaamme kuluvalla vuosineljänneksellä 1,5 miljoonalla eurolla, joka siirtyy vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.

Olemme noudattaneet aiemmin julkistettua suunnitelmaamme selviytyä tästä kriisistä:

  1. Pienennä pankkilainojamme: rahoituksen kassavirta oli -1,5 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä
  2. Kokonaan Suomen yksikön uudelleenjärjestely, mukaan lukien yksiköiden mahdollinen myynti tai sulkeminen tai yksiköiden sulkeminen tappiollisesti. Kaikkien matalakatteisten tuotteiden Suomen myynnin lopettaminen: tavoite saavutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
  3. Kasvata vähittäismyyntiä Isossa-Britanniassa, EU:ssa ja muilla kansallisilla markkinoilla – tavoite saavutettu kaikilla markkinoilla paitsi Suomessa.
  4. Konsernin strateginen painopiste on kalanviljelyssä jatkuvasti kannattavana alueena. Konsernin tavoitteena on saavuttaa 10 000 tonnia biomassaa vuoteen 2023 mennessä, minkä pitäisi tuottaa 40-50 miljoonan euron ryhmän myyntiä: ruotsalaisten tilojen tulee antaa biomassaa lisää 1500-1700 tonnia jo syksyyn 2022 mennessä.

Ryhmän taloudellinen tilanne ei ole helppo. Samalla on muistettava, että 11 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat on laskettu liikkeelle yksinomaan John Ross Jr.:n hankinnan jälleenrahoittamiseen, eikä John Ross Jr.:n tulokseen ole ollut niin suuri vaikutus, sen liiketoiminnan kassavirta on erittäin vahva ja maksaa säännöllisesti osinkoa emoyhtiölle, joten katsomme, että sen vipuvaikutus on hyväksyttävä.

Kalankasvatus vaatii pitkäjänteistä pääomaa kalojen ruokkimiseen ja tämä on työn alla.

Viime vuonna jouduimme vähentämään merkittävästi käyttöpääoman rahoitusta pankkien kautta, mikä painoi yhtiön taloutta. Olemme vähentäneet merkittävästi toiminnan käyttöpääomatarpeita, myös varastojen pienentymisen myötä. Tärkeintä on palauttaa kannattavuus alhaisemmassa myyntiympäristössä ja organisoida tappiollisia liiketoimintayksiköitä.

Leikattuamme hampaitamme nyt toista vuotta kruunukriisissä, tiedämme, että ulkopuoliseen apuun luottaminen ei ole kestävää ja kaikki vaikeat päätökset on tehtävä ennemmin tai myöhemmin. Eduksemme kalamarkkinat ovat alkaneet tänä vuonna paljon vahvemmin ja ennustettavammin ja tuotteidemme kysyntä kasvaa. Uuden vuoden ainoa tavoite on voitto ja meidän on poistettava kaikki, mikä haittaa polkuamme kannattavuuteen.

TÄRKEIMMÄT SUHTEET

TULOLASKELMA

miljoonia euroja 3Q 2021 2Q 2021 1Q 2021 4Q 2020 3Q 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Myynti 14.2 14.7 14.2 17.0 12.7 15.1 18.5 25.4
Bruttovoitto 0.8 0.3 0.9 2.5 1.2 0.7 2.0 4.3
Toiminnasta saatu käyttökate -0.8 -1.0 -0,5 0.6 -0.3 -0,1 0,0 2.1
EBITDA 0,0 -0.7 -0.7 0.7 -0,5 -0,1 -0.9 1.4
EBIT -0.7 -1.4 -1.4 0,0 -1.1 -1.0 -1.4 0.7
EBT -0.6 -1.6 -1.8 -0,1 -1.4 -1.2 -1.8 0.6
Nettotulos (tappiot) -0.7 -1.7 -1.8 -0.2 -1.4 -1.3 -1.7 0.5
Myyntikate 5,4 % 2,1 % 6,6 % 14,9 % 9,4 % 4,4 % 10,8 % 17,0 %
Operatiivinen käyttökateprosentti -5,5 % -7,0 % -3,5 % 3,4 % -2,6 % -0,9 % 0,1 % 8,4 %
EBITDA-marginaali -0,1 % -4,8 % -5,3 % 4,1 % -3,8 % -0,5 % -4,6 % 5,3 %
EBIT-marginaali -4,7 % -9,3 % -9,9 % 0,2 % -8,8 % -6,4 % -7,8 % 2,9 %
EBT-marginaali -4,6 % -10,8 % -12,5 % -0,6 % -11,3 % -8,3 % -9,8 % 2,2 %
Nettomarginaali -5,2 % -11,6 % -12,5 % -1,2 % -11,3 % -8,4 % -9,2 % 2,0 %
Toimintakulusuhde 16,3 % 15,4 % 15,6 % 15,6 % 18,2 % 14,0 % 14,3 % 12,5 %

TASE

miljoonia euroja 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Nettovelka 24.2 20.9 21.4 21.9 21.5 20.7 17.0
Iso alkukirjain 14.9 15.8 17.6 18.6 18.5 19.8 21.6
Käyttöpääoma -2.6 -2.9 -5.0 -3.9 -4.4 -4,0 -2.5
Omaisuus 56,0 55.3 54.5 57.5 57.4 57.1 56.9
Likviditeettiindeksi 0,9 kertaa 0,9 kertaa 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,9 kertaa
Omavaraisuusaste 26,7 % 28,6 % 32,4 % 32,4 % 32,3 % 34,7 % 37,9 %
Vipusuhde 61,8 % 56,9 % 54,9 % 54,0 % 53,7 % 51,1 % 44,0 %
Velka suhteessa varallisuuteen 0,7 kertaa 0,7 kertaa 0,7 kertaa 0,7 kertaa 0,7 kertaa 0,7 kertaa 0,6 kertaa
Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen op -14,3 kertaa -16,9x -55,3x 160.0x 12,8x 7,5 kertaa 5,3 kertaa
ROE -26,7 % -28,7 % -23,8 % -21,9 % -7,0 % -9,1 % -5,7 %
ROA -7,9 % -9,1 % -8,4 % -7,8 % -2,4 % -3,2 % -2,1 %

Konsolidoitu tase

tuhat euroa 30.09.2021 30.09.2020 30.06.2021
OMAISUUS
Käteinen ja käteisen vastineet 748 1,091 2 500
Myyntisaamiset ja ennakkomaksut 3,231 3,232 3,512
Varastot 5,638 8,746 5,691
Biologiset varat 7,746 5,423 4,795
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17,363 18,492 16,498
Laskennallinen verovelka 38 54 38
Pitkäaikaiset taloudelliset sijoitukset 305 232 302
Inmobilisoitu materiaali 14,897 16,006 15 300
Aineettomat hyödykkeet 23,368 22,606 23 460
Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,608 38,898 39 100
VARAT YHTEENSÄ 55,971 57,390 55,598
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Lainat ja lainat 6,521 10,322 7,325
Velat maksettavaksi 13,219 12,385 12,124
Valtion stipendit 207 212 207
Kaikki tämänhetkiset velat 19,947 22 919 19,656
Lainat ja lainat 18,411 12,261 17,561
Velat maksettavaksi 0 900 0
Laskennallinen verovelka 1 996 1,934 1,861
Valtion stipendit 695 833 746
Kaikki tämänhetkiset velat 21,102 15,928 20,168
TÄYDELLINEN VASTUU 41,049 38,847 39,824
Sosiaalinen pääoma 7,737 7,737 7,737
Osakepalkkio 14,007 14,198 14,007
Omia tekoja -390 -390 -390
Laillinen pääomarahasto 51 51 51
Valuutan muunnosreservi 447 -397 559
Kertynyt voitto (-tappio) -7,641 -3,056 -6,723
Emoyhtiölle kuuluva oma pääoma 14,211 18,143 15,241
Hallitsematon kiinnostus 711 400 533
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14,922 18,543 15,774
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 55,971 57,390 55,598

Konsernin tuloslaskelma ja muut laajat tuloslaskelmat

tuhat euroa 3 minuuttia 2021/2022 3kk 2020/2021
Myynti 14,207 12,737
Myytyjen tavaroiden hinta -13,433 -11,537
Bruttovoitto 774 1 200
Liikekulut -2,309 -2,322
Myynti- ja jakelukulut -1,581 -1,558
Hallinnolliset kulut -728 -764
Muut tuotot/kulut 51 91
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon oikaisu 820 -94
Liikevoitto (tappio) -664 -1,125
Rahoitustuotot / -kulut kuusitoista -309
Voitto (tappio) ennen veroja -648 -1,434
Tulovero -92 -4
Tilikauden voitto (tappio). -740 -1,438
Nettotulos (tappio), joka johtuu:
Yrityksen omistajat -918 -1,402
ilman koronhallintaa 178 -36
Kokonaisnettovoitto (tappio) -740 -1,438
Muut laajat tuotot (tappiot), jotka voidaan myöhemmin luokitella tuloksiin:
Valuuttakurssien muuntoerot -112 -31
Laaja tuotto yhteensä (kulut) -852 -1,469
Laaja tulos (kulut) yhteensä, joka johtuu:
Yrityksen omistajat -842 -1,433
ilman koronhallintaa -10 -36
Kauden laaja tulos (kulut) yhteensä -852 -1,469
Osakekohtainen tulos (tappio) (EUR) -0,02 -0,04
. .
Laimennettu osakekohtainen tulos (tappio) (EUR) -0,02 -0,04

Indrek Kasela

AS PRFoods

Hallituksen jäsen

Puhelin: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

.AS PRFoodsin tilintarkastamaton konsolidoitu osavuosikatsaus

Source#PRFoodsin #tilintarkastamaton #konsolidoitu #osavuosikatsaus

Leave a Comment