Ascendis Pharma A/S nykyiseen

Uusia datan kohokohtia ovat:

– Vaiheen 3 avoimen jatkotutkimuksen tiedot kasvuhormonipuutteellisista lapsista hoidettu 2,5 vuotta TransConillaTM hGH

– Ensimmäiset havainnot aikuisten kasvuhormonin puutteeseen liittyvistä sairauksista

Kööpenhamina, Tanska, 1. toukokuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Ascendis Pharma A/S (ASND) ilmoitti tänään, että yritys esittelee kliinisiä ja tutkimustuloksia ja isännöi tiedotusosastoja ja tapahtumia neljässä lääketieteellisessä kokouksessa toukokuussa. Aiheisiin kuuluvat uudet avoimet laajennustiedot lapsille, joilla on kasvuhormonin puutos ja joita on hoidettu TransCon hGH:lla 2,5 vuoden ajan; tutkimustulokset, jotka osoittavat aikuisten kasvuhormonin puutteeseen liittyviä samanaikaisia ​​​​sairauksia; ja esittelyt TransCon PTH vaiheen 2 potilaiden terveydestä, elämänlaadusta ja viikon 84 tiedoista aikuisten hypoparatyreoosissa. Tapaamisissa Yhdysvalloissa esitellään myös SKYTROFAa® (lonapegsomatropin-tcgd), yhtiön FDA:n hyväksymä kerran viikossa annettava hoito lasten kasvuhormonin puutteen hoitoon.

“Tänään PES:n vuosikokouksessa alkava tietovirta osoittaa endokrinologian harvinaisten sairauksien portfoliomme kasvavaa vahvuutta ja laajuutta”, sanoi Dana Pizzuti, MD, Ascendis Pharman johtaja ja lääketieteen johtaja. “Olemme innoissamme voidessamme esitellä monia alueita, joilla käytämme TransCon-teknologiaa tehdäksemme merkittäviä muutoksia potilaille, ja odotamme innolla vuorovaikutusta laajan valikoiman endokrinologian lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa virtuaalisesti ja henkilökohtaisesti tulevina viikkoina.”

Ascendis Pharman tiedot ja tutkimusesitykset toukokuun ajalta on lueteltu alla. Ilmoittautuneet voivat lukea tarkemmat tiedot kunkin tapahtuman verkkosivuilta.

28. huhtikuuta – 1. toukokuuta
PES 2022
Lasten endokrinologia
yhteiskunta

Virtuaalinen

suullinen esitelmä
Lonapegsomatropiini lapsilla, joilla on kasvuhormonin puutos: teho ja turvallisuus 2,5 vuoden jälkeen keventääkoettelemuksia

Analyysi kokeen suorittaneiden osallistujien osajoukosta, jossa on tiedot erosta viimeisen käynnin korkeuden ja tavoitekorkeuden välillä sekä erosta viimeisen käynnin SDS-pituuden ja vanhempien keskimääräisen pituuden SDS:n välillä

Virtuaaliset tapahtumat; tallennettu, live Q&A:lla

Sunnuntai 1. toukokuuta 2022 klo 14.00–14.30 ET

7-10 toukokuuta
ECTS 2022
Eurooppalainen kalkkiutunut
Tissue Society

Helsinki, Suomi

suullinen esitelmä
Jatkuva tehokkuus ja turvallisuus TransCon PTH:lla aikuisille, joilla on hypoparatyreoosi viikon 84 ajan vaiheen 2 PaTH Forward -tutkimuksessa

Tietojen arviointi viikolla 84 TransCon PTH:n PaTH Forward -tutkimuksessa aikuisilla hypoparatyreoosista osoitti, että 93 % osallistujista saavutti jatkuvan riippumattomuuden tavanomaisesta hoidosta ylläpitämällä keskimääräistä seerumin kalsiumia (sCa) ja 24 tunnin virtsan kalsiumia (uCa) normaali alue.

Päivämäärä ja aika julkistetaan

18-21 toukokuuta
KYNÄT 2022
Pediatric Endokrinology Nursing Society

Bonita Springs, FL

suullinen esitelmä
Jatkuva teho ja turvallisuus 2,5 vuoden lonapegsomatropiinihoidon (TransCon hGH) jälkeen lapsilla, joilla on kasvuhormonin puutos keventääkoettelemuksia

Tiedot enlGHten-tutkimuksen viikolta 130, jotka raportoivat johdonmukaisesta pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja jatkuvasta kasvusta lapsipotilailla, joilla on kasvuhormonipuutos ja joita hoidettiin 2,5 vuoden ajan TransCon hGH:lla. Sisältää myös automaattisen ruiskutuslaitteen käytettävyyskyselyn tulokset.

Päivämäärä ja aika julkistetaan.

21-24 toukokuuta
ECE 2022
European Society of Endokrinology

Milano, Italia
& Virtuaalinen

Suullinen esitys #1
Terveyteen liittyvä elämänlaatu aikuisilla, joilla on hypoparatyreoosi TransCon PTH:n vaiheen 2 polun eteenpäin -kokeessa

Analyysi potilaiden raportoimista terveys- ja elämänlaatuvaikutuksista
SF-36®ja hypoparatyreoosipotilaiden kokemusasteikko (HPES) – Oiretyökalut TransCon PTH:n vaiheen 2 polun eteenpäintutkimuksessa aikuisten hypoparatyreoosissa.

Suullinen esitys #2
Liitännäissairauksien esiintyvyys Yhdysvaltain aikuisväestössä, jolla on kasvuhormonin puutos

Analyysi komorbiditeettitaakasta aikuisilla potilailla, joilla on diagnosoitu kasvuhormonin puutos (GHD) verrattuna ei-GHD-kontrolleihin.

Äänitetty, live Q&A:lla
Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan.

Tietoja Ascendis Pharma A/S:stä
Ascendis Pharma käyttää innovatiivista alustateknologiaansa rakentaakseen johtavan, täysin integroidun biolääkeyhtiön, joka keskittyy merkittävästi vaikuttamaan potilaiden elämään. Potilaiden, tieteen ja intohimon perusarvojensa ohjaamana yritys käyttää TransCon-teknologioitaan luodakseen uusia ja mahdollisesti luokkansa parhaita hoitoja. Ascendisin pääkonttori on Kööpenhaminassa, Tanskassa, ja sillä on lisätiloja Heidelbergissä ja Berliinissä Saksassa; Palo Alto ja Redwood City, Kalifornia; ja Princeton, New Jersey. Vieraile osoitteessa www.ascendispharma.com saadaksesi lisätietoja.

Tulevaisuuteen katsovat lausunnot
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Kaikki tähän lehdistötiedotteeseen sisältyvät lausunnot, paitsi lausunnot historiallisista tosiseikoista, koskevat Ascendisin tulevaa toimintaa, suunnitelmia ja johdon tavoitteita, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Esimerkkejä tällaisista lausunnoista ovat muun muassa lausunnot, jotka liittyvät (i) Ascendisin kykyyn soveltaa alustateknologiaansa johtavan, täysin integroidun biolääkeyhtiön rakentamiseen ja (ii) Ascendis käyttää TransCon-teknologioita uusien luomiseen. ja mahdollisesti luokkansa parhaita hoitoja. Ascendis ei välttämättä saavuta tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä suunnitelmia, toteuta aikomuksia tai täytä odotuksia tai ennusteita, eikä sinun pidä liioitella näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Todelliset tulokset tai tapahtumat voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä suunnitelmista, aikeista, odotuksista ja ennusteista. Useat tärkeät tekijät voivat saada todelliset tulokset tai tapahtumat poikkeamaan olennaisesti Ascendisin tulevaisuutta koskevista lausunnoista, mukaan lukien seuraavat: riippuvuus kolmansien osapuolien valmistajista ja jakelijoista toimittaa TransCon hGH:a, SKYTROFA® Auto-Injector ja muut lääketutkimukset kaupallista myyntiä varten Yhdysvalloissa ja kliiniset tutkimukset; odottamattomista turvallisuudesta tai tehokkuudesta sen onkologiaohjelmissa, TransCon hGH:ssa, TransCon PTH:ssa ja TransCon CNP:ssä tai muissa kehitysohjelmissa; odottamattomat kulut, jotka liittyvät lonapegsomatropin-tcgd:n kaupallistamiseen Yhdysvalloissa, co-pay-ohjelmaan ja TransCon hGH:n jatkokehitykseen, sen onkologisten ohjelmien, TransCon hGH:n, TransCon PTH:n ja TransCon CNP:n tai muiden kehittämiseen ja mahdolliseen kaupallistamiseen liittyvät kulut. kehitysohjelmat, myynti-, yleis- ja hallintokulut, muut tutkimus- ja kehityskulut ja Ascendisin liiketoiminta yleensä; viiveet sen onkologisten ohjelmien, TransCon hGH:n, TransCon PTH:n ja TransCon CNP:n tai muiden kehitysohjelmien kehityksessä, jotka liittyvät valmistukseen, sääntelyvaatimuksiin, potilaiden rekrytoinnin nopeuteen tai muihin odottamattomiin viivästyksiin; riippuvuus kolmansien osapuolien valmistajista toimittaa tutkimuslääkettä suunniteltuihin kliinisiin tutkimuksiin; Ascendisin mahdollisuus saada tarvittaessa lisärahoitusta tukeakseen liiketoimintaansa ja maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian vaikutuksia sen liiketoimintaan. Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä, sekä Ascendisin liiketoimintaan yleensä liittyvistä riskeistä löytyy Ascendisin vuosikertomuksesta lomakkeella 20-F, joka on jätetty US Securities and Exchange Commission (SEC) 2. maaliskuuta 2022 ja muut Ascendisin tulevat raportit, jotka on toimitettu SEC:lle tai toimitettu sille. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät heijasta Ascendisin mahdollisesti tekemien tai tekemien tulevien lisensointien, yhteistyön, yritysostojen, fuusioiden, luovutusten, yhteisyritysten tai investointien mahdollisia vaikutuksia. Ascendis ei ota mitään velvollisuutta päivittää tulevaisuutta koskevia lausuntoja paitsi lain edellyttämissä tapauksissa.

Ascendis, Ascendis Pharma, Ascendis Pharma -logo, yrityksen logo, TransCon ja SKYTROFA ovat Ascendis Pharma -konsernin omistamia tavaramerkkejä. © toukokuu 2022 Ascendis Pharma A/S.

Ascendis-Pharma.png

.Ascendis Pharma A/S nykyiseen
Source#Ascendis #Pharma #nykyiseen

Leave a Comment