Ateroskleroosin interventio murrosiässä – The Hippocratic Post

Ateroskleroosi voidaan lopettaa, jos lipidiseulonta ja dyslipidemian hoito aloitetaan teini-iässä

Jatkuvasti kohonneet lipidit ja dyslipidemia varhaisessa iässä liittyivät subkliinisen ateroskleroosin pahenemiseen, mutta simuloitu lipidihoito myöhään murrosiässä pysäytti ateroskleroosin etenemisen, Atherosclerosis-lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä yhdysvaltalaisen Northwestern Universityn, Australian Baker Heart and Diabetes Research Instituten, Iso-Britannian Bristolin yliopiston, Suomen Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Epänormaalit veren kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet, jotka tunnetaan kohonneina lipideinä ja dyslipidemiana, ovat tärkeimpiä ateroskleroosin syitä, joissa kolesteroliplakkeja kertyy verisuoniin. Vielä ei ole yksimielisyyttä lasten ja nuorten seulonnasta kohonneiden lipidien ja dyslipidemian varalta yleisväestössä. Todisteet viittaavat siihen, että lapset ja nuoret, joilla on perinnöllisiä lipidihäiriöitä, pärjäävät hyvin varhaisessa vaiheessa aloitetussa hoidossa. Ei kuitenkaan tiedetä, johtavatko kohonneet lipidit ja dyslipidemia varhaisiin sydän- ja verisuonivaurioihin ennen keski-aikuisuutta suuressa oireettomassa nuorisopopulaatiossa.

Nykyinen tutkimus, joka suoritettiin 1779 nuorella, jotka olivat 15-vuotiaita ja joita seurattiin 9 vuoden ajan 24-vuotiaaksi asti, paljasti, että lähes yhdellä viidestä nuoresta oli kohonneet lipidit tai dyslipidemia 15-vuotiaana. Kohonneiden lipidien ja dyslipidemian esiintyvyys nousi yhdeksän vuotta myöhemmin yhteen neljästä nuoresta aikuisesta. Tärkeää on, että vain yksi 1000 nuoresta oli saanut hoitoa dyslipidemiaan 17-vuotiaana seurannan aikana. Tämä jättää yli 440 nuorelle hoitamattomana kohonneita lipidiarvoja ja dyslipidemiaa.

Tutkijat havaitsivat, että näiden 440 oireettoman nuoren joukossa oli ilmeisiä subkliinisen ateroskleroosin merkkejä ja sairaus oli valitettavasti jo pahenemassa. Tutkijoiden mukaan tämä on huolestuttavaa, koska lähes kaikki nuoret, joilla on potentiaalinen sydän- ja verisuonitautiriski, pakenevat suurelta osin varhaisvaiheen seulonnasta ja hoidosta.

Koska kliiniset tutkimukset lipidihoidon vaikutuksesta sydän- ja verisuonitauteihin ovat harvinaisia ​​oireettomilla lapsilla ja nuorilla, tutkijat kehittivät uuden mallin simuloimaan kliinisen kokeen interventiota. Uusi ajallinen käänteinen allokaatiomalli sisälsi hoidon interventiota tietyssä iässä tai seuranta-aikana, minkä jälkeen tutkijat analysoivat, lopettiko tämä hoito pahentamasta ateroskleroosin etenemistä.

Yllätyksekseen tutkijat havaitsivat, että lipidihoidon interventio 24-vuotiaana ei pystynyt pysäyttämään ateroskleroosin pahenemista. Tämä viittaa siihen, että hoito varhaisessa aikuisiässä saattaa olla liian myöhäistä tarjotakseen optimaalisia kardiovaskulaarisia terveyshyötyjä. Tärkeää on, että lipidihoidon interventio 17-vuotiaana pysäytti ja käänsi ateroskleroosin etenemisen tehokkaasti.

Tämä tutkimus on kriittinen todiste väestön sydän- ja verisuoniterveydelle ja korostaa tarvetta varhaisessa iässä tehtävälle seulonnalle sekä kohonneiden lipidien ja dyslipidemian ehkäisyyn nuoresta iästä lähtien.

”Meidän ei tarvitse odottaa 40-vuotiaiksi, jotta voimme tarkistaa kolesteroliarvomme. Korkea kokonaiskolesterolitaso ja matala HDL taso vaurioitti verisuonten seinämää jo murrosiässä, ja jos sitä ei hoideta ajoissa, saatamme menettää kultaisen mahdollisuuden parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä”, sanoo lääkäri ja kliininen epidemiologi Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta.

Ateroskleroosin hoito myöhemmässä vaiheessa on kallista, työlästä ja monimutkaista, ja tulokset ovat usein epätyydyttäviä. “Ateroskleroosi etenee vaivalloisesti ajan myötä, ja mahdollisimman varhainen interventio voi tarjota mahdollisuuden lyhentää taudin etenemistä.”

“On tärkeää huomata, että tässä tutkimuksessa korkea kokonaiskolesteroli, korkea ei-kolesteroliHDL-kolesteroli ja erittäin alhainen HDL pitoisuudet liittyivät ateroskleroosin oireisiin jopa normaalipainoisilla nuorilla. Mielenkiintoista, koholla LDL-kolesteroli ja triglyseridi eivät ehkä vielä ole ongelma tässä ikäryhmässä, varsinkin jos lipiditautien geneettistä perimää ei ole.”

“Näiden uusien löydösten pitäisi muuttaa lähestymistapaamme ateroskleroosin ehkäisyyn. Kansanterveysasiantuntijoiden, lastenlääkäreiden ja hallituksen terveyspolitiikan päättäjien tulisi harkita lipidiseulontaa murrosiässä ja hoidon aloittamista korkean kolesterolin ja matalan kolesterolin vuoksi. HDL 17 vuoden iässä. Mitä tulee ateroskleroosin primaariseen ehkäisyyn, varhaisesta iästä lähtien syömämme ruoka voi olla joko myrkkyä verisuonillemme tai vastalääke ateroskleroosille, valinta on meidän”, Andrew Agbaje sanoo.

Tohtori Agbajen tutkimusryhmää (urFIT-CHILD) tukevat tutkimusapurahat Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä, Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahastolta, Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta, Orionin tutkimussäätiö sr:ltä, Aarne Koskelon säätiöltä, Antti ja Tyyne Soinisen säätiö, Paulon säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Paavo Nurmen säätiö, Sydän- ja verisuonitautien tutkimussäätiö ja Lastentautien tutkimussäätiö.

https://uefconnect.uef.fi/fi/person/andrew.agbaje/

Agbaje AO, Lloyd-Jones DM, Magnussen CG, Tuomainen TP. Kumulatiivinen dyslipidemia, johon liittyy valtimon jäykkyyttä ja kaulavaltimon IMT:n etenemistä oireettomilla nuorilla: Simuloitu interventiopituustutkimus, jossa käytetään ajallista käänteisallokaatiomallia. Ateroskleroosi 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915022015180

Hippokraattinen viesti
Hippocratic Postin uusimmat viestit (näytä kaikki)

Ateroskleroosin interventio murrosiässä – The Hippocratic Post
Source#Ateroskleroosin #interventio #murrosiässä #Hippocratic #Post

Leave a Comment