BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n merkintäetuoikeusannista kerättiin 3,5 miljoonan euron bruttotuotto


Uutisia ja tutkimusta ennen kuin kuulet siitä CNBC:ssä ja muissa. Lunasta 1 viikon ilmainen kokeilu osoitteeseen Street Insider Premium tässä.


BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc, yritysilmoitus, sisäpiiritieto, 8. kesäkuuta 2022 klo 14.30 (CEST)

EI JULKAISEE, JULKAISTAMINEN TAI JAKELU OSITTAIN, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-Seelannissa, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOLLA MYÖNTÄMINEN TAI MYÖNNETÄÄN.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n merkintäetuoikeusannista kerättiin 3,5 miljoonan euron bruttotuotto

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc:n (“BBS” tai “Yhtiö”) hallituksen 6.5.2022 päättämästä osakeannista (“Anti”) on merkitty 77 prosenttia. Yhtiö keräsi Osakeannista noin 3,5 miljoonan euron tuotot ennen liikkeeseenlaskukulujen ja -palkkioiden vähentämistä.

Yhtiön hallitus päätti 8.6.2022 hyväksyä Osakeannissa saadut merkinnät. Merkintäoikeuksien perusteella on merkitty yhteensä 1 972 571 osaketta (noin 73 prosenttia merkityistä osakkeista) ja ilman merkintäoikeuksia yhteensä 717 363 osaketta (noin 27 prosenttia merkityistä osakkeista). Osakeannissa ja siihen liittyvissä lisäoptio-oikeuksissa merkityn yhteensä 153 846 osakkeen hyväksymisen ehtona on merkityt tarjousosakkeet viimeistään 10.6.2022.

Osakeannissa merkityt osakkeet odotetaan rekisteröitävän Suomen kaupparekisteriin noin 16.6.2022. Väliaikaisten osakkeiden yhdistäminen Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin tapahtuu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä noin 17.6. 2022 ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä noin 23.6.2022. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa noin 20.6.2022 First North Growth Market Finlandilla ja noin 23.6.2022 First North Growth Market Sweden -markkinalla.

Osakeannin seurauksena BBS:n osakkeiden lukumäärä nousee 2 689 934 osakkeella. Osakeannin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä on 9.671.459 kappaletta, joista yhtiön hallussa on 234.523 kappaletta omia osakkeita. Osakeannin yhteydessä merkittyjen optioiden määrä on 670 962 kahdesta eri sarjasta (TO1 ja TO2).

BBS saa Osakeannista yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa nettotuottoa (antiin liittyvien transaktiokulujen vähentämisen jälkeen). Nettotuloista noin 0,2 miljoonaa euroa, joka vastaa RiverFort Global Opportunities PCC Ltd:n (“RiverFort”) Osakeannissa maksamaa merkintähintaa, käytetään RiverFortin Yhtiöltä saaman lainasaatavan takaisinmaksuun yhtiön ehtojen mukaisesti. RiverFortin tilaussitoumus.

BBS:n toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi: “Haluan kiittää kaikkia merkitsijiä jatkuvasta luottamuksestaan ​​Yhtiötä kohtaan, jonka ansiosta pystyimme toteuttamaan Osakeannin rahoitusmarkkinoiden yleisesti haastavasta tilanteesta huolimatta.”

neuvonantajat

Aalto Capital Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannin Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
puhelin +35840 7080307, ​​sähköposti: [email protected]

Lisa Hukka, talousjohtaja
puhelin +35840 0611038, sähköposti: [email protected]

Sertifioitu neuvonantaja:
Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, [email protected]

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc julkistaa tässä annetut tiedot markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti. Edellä mainittu henkilö toimitti tiedot julkaistavaksi 8.6.2022 klo 14.30 (CEST).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayritys. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vakavien luumurtumien ja puutavaraongelmien hoitoon. Tavoitteenamme on tarjota uuden sukupolven lääketieteellisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys ja tutkimus vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uutta. Meillä on tästä todisteita yli 20 vuoden ajalta. Toimintaamme leimaa huippuosaaminen, innovatiivisuus ja työhönsä innostunut ja sitoutunut työntekijä. ARTEBONE ® on tuotekehityksen loppuvaiheessa ja etsimme CE-merkintää, joka mahdollistaa kaupallistamisen EU:ssa. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdaslupa Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa ja Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa levittää suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita millään alueella, jossa tällaisten arvopapereiden tarjoaminen, hankkiminen tai myyminen olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä tai rekisteröinnistä vapauttamista tai muuta arvopapereiden edellyttämää hyväksyntää. Sääntely sellaisella alueella. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintivapautta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sen nojalla annettujen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereiden tarjoamista Yhdysvalloissa. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi ei ole tehty toimenpiteitä muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot eivät ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se ole tarjous, kutsu tai sijoitusneuvonta arvopapereiden merkitsemiseen tai ostamiseen. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita tai tehdä tässä mainittuja sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n merkintäetuoikeusannista kerättiin 3,5 miljoonan euron bruttotuotto
Source#BBSBioactive #Bone #Substitutes #Oyjn #merkintäetuoikeusannista #kerättiin #miljoonan #euron #bruttotuotto

Leave a Comment