BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc: BBS järjestää oikeudet

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc, yritysilmoitus, sisäpiiritieto, 6.5.2022 klo 14.45 (CEST)

EI JULKAISEE, JULKAISTAMINEN TAI JAKELU OSITTAIN, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-Seelannissa, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOLLA MYÖNTÄMINEN TAI MYÖNNETÄÄN.

laudat aalues noin maksimi Neljä.5 MEUR lisätodistuksilla

Ylimääräisen yhtiökokouksen 17.3.2022 antaman valtuutuksen perusteella thän hallituksen BBS-Bioaktiiviset luukorvikkeet plc(“levyt” tai “Yhtiö”) on päättänyt järjestää yhteensä noin 4 euron merkintäetuoikeusannin.5 miljoonaa (“Tarjous”) tVau sarja lisäoptioita (thän “Ostuttaa”). Tarjous koostuus enintään noin 3 490 762 uudet osakkeet (“Tarjousosakkeet”). Lisäksi enintään 872 690 uudet osakkeet can merkitään Warranttien perusteella.

Yhteenveto

 • Osakeannissa voidaan nostaa täysmerkinnässä enintään noin 4,5 miljoonaa euroa ennen transaktiokuluja.
 • Osakeanti on turvattu noin 34,9 prosenttiin olemassa olevien osakkeenomistajien merkintäsitoumuksista.
 • BBS antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (“Euroclear Sweden”) pitämään BBS:n osakasluetteloon, yhden (1) arvo-osuuden merkintäoikeuden (“Merkintäoikeus”) kutakin kohden. yksi (1) osake Osakeannin täsmäytyspäivänä. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijan merkitsemään yhden (1) Tarjousosakkeen.
 • Osakeannin täsmäytyspäivä on 13.5.2022, jolloin viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeudet mukaan lukien on 11.5.2022 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 12.5.2022.
 • Merkintähinta on 1,30 euroa tai 13,48 kruunua Tarjottavalta osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika (“Merkintäaika”) alkaa 18.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (09.00 Ruotsin aikaa) ja sen odotetaan päättyvän 3.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa. (15:00 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 1.6.2022 Ruotsissa klo 16:00 Suomen aikaa (15:00 Ruotsin aikaa).
 • Lisäksi BBS tarjoaa jokaiselle Tarjottavien osakkeiden merkitsijälle yhden (1) uuden TO1-sarjan optiotodistuksen ja yhden (1) uuden TO2-sarjan optiotodistuksen jokaista kahdeksaa (8) Osakeannissa merkittyä ja maksettua osaketta kohden.
 • Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen merkintäaikana 21.11.–2.12.2022 (TO1) ja 22.5.–2.6.2023 (TO2:lle) merkintähinnalla, joka päätetään. perustuu yhtiön osakkeiden vaihdolla painotettuun keskikurssiin First North Growth Market Finlandissa kahdeksan (8) kaupankäyntipäivän aikana ennen optio-oikeuden osakkeiden merkintäaikaa 25 %:n alennuksella.
 • Osakeannin nettotuotto käytetään muun muassa meneillään olevan BBS:n ARTEBONE® Pasten luuimplanttien CE-merkinnän hakuprosessin onnistuneeseen loppuun saattamiseen, ARTEBONE® Pasten kaupallistamisen käynnistämiseen sekä lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen.

Tarjouksen syyt ja tuoton käyttö

Yhtiö arvioi käyttävänsä Osakeannista ja Optio-oikeuksista saadut nettovarat Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen, käyttöpääoman vahvistamiseen sekä velanhoitoon ja maksuihin, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, seuraavat:

1.Tuottojen pääasiallinen käyttötarkoitus on saada onnistuneesti päätökseen meneillään oleva BBS:n luuimplantti ARTEBONE® Paste CE-merkinnän hakuprosessi, mukaan lukien yhtiön laatujärjestelmän ISO 13485 -sertifikaatti osana CE-merkintää. Tuotot käytetään myös tuotekehitykseen, patenttisalkun ylläpitoon ja tuotannon kehittämiseen sekä FDA:n hyväksyntäprosessiin ARTEBONE® Pasten myyntiluvan saamiseksi Yhdysvaltain markkinoilla.

2. ARTEBONE® Pasten kaupallistamisen käynnistämisestä (n. 0,7 milj. euroa).

3. Lainan lyhennysten ja korkojen maksamisesta 0,7 miljoonaa euroa, jotka maksetaan takaisin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Lisäksi RiverFortin Osakeannin yhteydessä antama noin 150 000 euron merkintäsitoumus sisältää varauksen, jonka perusteella Yhtiö käyttää RiverFortin Osakeannissa maksamaa merkintähintaa vastaavan summan RiverFortin Yhtiöltä saaman lainasaatavan takaisinmaksuun. .

Edellä mainittu arvio tuottojen käytöstä perustuu oletukseen, että Osakeannissa kerätään enimmäistuottoa.

Yllä esitetty arvio tuottojen käytöstä perustuu olettamukseen, että Osakeanti on kokonaisuudessaan merkitty. Tuottojen arvioidut käyttöosuudet voivat vaihdella kerätyn pääoman määrän ja liiketoiminnan kehityksen mukaan. Jos Osakeantia ei ole merkitty kokonaan, suunniteltuja toimenpiteitä ei välttämättä voida toteuttaa täysimääräisesti ja säästötoimenpiteet on tehtävä, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa viivästyksiä tuotannon, markkinoinnin ja myynnin aloittamisessa.

Tarjouksen ehdot

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 3 490 762 Antiosaketta ja enintään 436 345 kahden eri sarjan Optio-oikeutta (yhteensä enintään 872 690 Optio-oikeutta) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Osakeannin pääehdot on esitetty alla.

 • Kaikille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finlandin tai Euroclear Swedenin pitämään BBS:n osakasluetteloon, annetaan yksi (1) arvo-osuusmerkintäoikeus kutakin yhtä (1) Yhtiön osaketta kohden Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2022. Kumpikin kaksi (2) ) Merkintäoikeudet oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
 • Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään noin 16.5.2022 ja Euroclear Swedenin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään noin 17.5.2022.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niillä käydään kauppaa First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä 18.5.2022-27.5.2022 välisenä aikana.
 • Merkinnän jälkeen Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (“Väliaikaiset osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
 • Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Growth Market Finlandilla ja First North Growth Market Swedenillä heidän omana erikoisosakelajinaan noin 18.5.2022.
 • Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Tilaussitoumukset

Osakeannin enimmäiskoko on noin 4,5 miljoonaa euroa. Osakeanti on turvattu noin 34,9 prosenttiin nykyisten osakkeenomistajien merkintäsitoumuksilla.

Yhdysvaltain kasvuesite

BBS on laatinut Osakeantiin liittyvän EU-kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän 9.5.2022. EU:n kasvuesitteen virallinen suomenkielinen versio sekä sen epävirallinen englanninkielinen käännös, mukaan lukien ruotsinkielinen käännös. Yhteenveto on saatavilla BBS:n verkkosivuilla.

ohjeellinen aikapöytä

6 toukokuuta 202kaksi Osakeantia koskeva hallituksen päätös
9 toukokuuta 202kaksi Esite on julkaistu
yksitoista toukokuuta 202kaksi Viimeinen kaupankäyntipäivä mukaan lukien Merkintäoikeudet
12 toukokuuta 202kaksi Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
13 toukokuuta 202kaksi Osakeannin täsmäytyspäivä
yksi8 saattaa27 saattaa 202kaksi Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika
yksi8 saattaa 202kaksi Kaupankäynti alkaa välittäjäosakkeilla (BTA)
yksi8 saattaa – 1. kesäkuuta 202kaksi Osakeannin Merkintäaika Ruotsissa
18 saattaa3 kesäkuuta 202kaksi Osakeannin Merkintäaika Suomessa
8 kesäkuuta 202kaksi Osakeannin tuloksen ilmoitus
17 Juei 202kaksi Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisissa osakkeissa First North Growth Market Finlandissa
20. kesäkuuta 2022 Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisissa osakkeissa First North Growth Market Swedenissä

neuvonantajat

Aalto Capital Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannin Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
puhelin +35840 7080307, ​​sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Lisa Hukka, talousjohtaja
puhelin +35840 0611038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Sertifioitu neuvonantaja:
Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc julkistaa tässä annetut tiedot markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti. Edellä mainittu henkilö toimitti tiedot julkaistavaksi 6.5.2022 klo 14.45 (CEST).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayritys. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vakavien luumurtumien ja puutavaraongelmien hoitoon. Tavoitteenamme on tarjota uuden sukupolven lääketieteellisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedinen leikkaus. Lääkealalla kehitys ja tutkimus vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uutta. Meillä on tästä todisteita yli 20 vuoden ajalta. Toimintamme on luonnehdittu huippuosaamisen, innovaatioiden ja työhönsä innostuneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden avulla. ARTEBONE ® on tuotekehityksen loppuvaiheessa ja etsimme CE-merkintää, joka mahdollistaa kaupallistaminen EU:ssa. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdaslupa Reisjärvi.

BBS-Bioaktiiviset luukorvikkeet Oyj: n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa ja Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa levittää suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita millään alueella, jossa tällaisten arvopapereiden tarjoaminen, hankkiminen tai myyminen olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä tai rekisteröinnistä vapauttamista tai muuta arvopapereiden edellyttämää hyväksyntää. . Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintivapautta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sen nojalla annettujen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereiden tarjoamista Yhdysvalloissa. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi ei ole tehty toimenpiteitä muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot eivät ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se ole tarjous, kutsu tai sijoitusneuvonta arvopapereiden merkitsemiseen tai ostamiseen. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita tai tehdä tässä mainittuja sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

.BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc: BBS järjestää oikeudet
Source#BBSBioactive #Bone #Substitutes #Plc #BBS #järjestää #oikeudet

Leave a Comment