BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc: puolivuotiskertomus, 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc, yritysilmoitus, 25. elokuuta 2022 klo 10.00 (CEST)

BBS lähestyy ensimmäisen tuotteensa CE-merkintää

Tämä tiedote on tiivistelmä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n tammi-kesäkuun 2022 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/.

TAMMI-KESÄKUUN KOHOKOHDAT

  • Artebone Pasten CE-merkintähakemus jätettiin ilmoitetulle laitokselle 9.3.332022
  • BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) jatkoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön ensimmäisen tuotteen (ARTEBONE® Paste) rekisteröinnin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista, mukaan lukien tuotannon ylösajoa ja valmistautumista markkinointitoimenpiteiden aloittamiseen.
  • Yhtiö järjesti touko-kesäkuussa merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin bruttotuloja yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Nettotuotot liikkeeseen liittyvien transaktiokulujen jälkeen olivat noin 3,1 miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden jälkeen yritys on maksanut takaisin Business Finlandin tuotekehityslainoja 0,48 miljoonaa euroa, Riverfort Globalin rahoitusta 0,2 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö ei tuottanut liikevaihtoa katsauskaudella
  • Katsauskauden tulos oli -1,68 (-1,31) miljoonaa euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1 496 (-1 365) miljoonaa euroa
  • Rahavarat 30.6.2022 olivat 3 390 (1 934) miljoonaa euroa

Katsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. BBS:n tilikausi on kalenterivuosi. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ohje vuodelle 2022
Vuoden 2022 aikana ei odoteta tuloja.

Hallituksen näkymät vuosille 2022-23

Yritys on jättänyt CE-merkintähakemuksen ensimmäiselle tuotteelleen (ARTEBONE® Paste) ilmoitetulle laitokselle ja CE-merkintäprosessin odotetaan kestävän ilmoituksen mukaan 8-12 kuukautta toimituspäivästä (9.3.2022). viranomaisten toimesta. Näin ollen yhtiö odottaa viranomaisten antavan päätöksen hakemuksen hyväksymisestä vuonna 2023.

Lisätoimenpiteitä tarvitaan yhtiön rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi yhtiön suunnitelmien toteuttamiseksi CE-merkinnän odotetun hyväksymisen jälkeen. Yhtiö jatkaa keskusteluja lisärahoituksen saamiseksi kehitystyön jatkamisen ja kaupallisen toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi.

AVAINLUVUT

1000 € 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liiketoiminnan muut tuotot 55 Neljä viisi 60
henkilökohtaiset kulut 728 479 1 199
Poistot ja poistot 113 113 214
Muut toimintakulut 689 663 1 144
Kauden voitto/tappio -1 676 -1 308 -2 771
Liiketoiminnan kassavirta -1 496 -1365 -2 520
Muutos käteisvaroissa 2 153 -1 504 -2 202
Omavaraisuusaste1)% 43.4 42.3 35.0
Osakekohtainen tuloskaksi)euroa -0,24 -0,20 -0,42
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,24 -0,19 -0,41
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 9 671 459 6 571 525 6 981 525
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä kaudella 7 130 966 6 571 525 5 668 393
Oma pääoma per osake 0,58 0,73 0,53
Käteinen ja käteisen vastineet 3,390 1 934 1 236
pääomaa 5,475 4 780 3 634
Taseen kokonaismäärä 12,618 11,303 10,516

1)Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
kaksi)EPS = Voitto(Tappio) / Kauden osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Toimitusjohtaja ILKKA KANGASNIEMI

Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana BBS eteni positiivisesti kohti tavoitteitaan. Jätimme maaliskuussa CE-merkintähakemuksen ensimmäiselle tuotteellemme (ARTEBONE® Paste luutäyteaine) ilmoitetulle laitokselle. Hakemuksen hyväksyminen antaa meille mahdollisuuden markkinoida ja myydä tuotetta Euroopan unionin alueella.

CE-merkinnän hyväksyminen on BBS:n tärkein tavoite, ja työntekijämme tekivät kovasti töitä hakemuksen jättämisen mahdollistamiseksi. Nyt tämä työ jatkuu osana hakemusten hyväksymisprosessia, joka kestää viranomaisten tiedotteen mukaan 8-12 kuukautta jättöpäivästä (9.3.2022). Hyväksyntäprosessin aikana viranomaisten tulee myös sertifioida tuotantolinjojemme laatujärjestelmä. Kun nämä toimet on suoritettu, voimme siirtyä kaupalliseen vaiheeseen.

Odotamme saavamme hyväksynnän vuonna 2023, jonka jälkeen kehittämämme ainutlaatuinen uuden sukupolven luunkorvike voidaan tuoda markkinoille. Hyväksyntäprosessin aikana olemme jatkaneet rekisteröinnin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista sekä tuotannon tehostamista. Näiden toimintojen rahoittamiseksi järjestimme touko-kesäkuussa merkintäetuoikeusannin, jolla keräsimme yhtiölle nettotuottoa yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Osakeantiin osallistui lähes 2 000 osakkeenomistajaa Suomesta ja Ruotsista. Vaikka emissiota ei merkitty kokonaan, olen merkintäaikana vallinneen epäsuotuisan pääomamarkkinatilanteen vuoksi tyytyväinen lopputulokseen. Joulukuussa 2022 ja toukokuussa 2023 osakeantiin osallistuneilla on mahdollisuus merkitä optio-oikeuksillaan lisäosakkeita. Yhtiö aikoo käyttää nämä lisätulot markkinointiin ja lanseerausvalmisteluihin mahdollistaakseen nopeamman siirtymisen kaupalliseen vaiheeseen. Haluan kiittää kaikkia tilaajia luottamuksesta, jota he ovat tähän mennessä osoittaneet yritystä kohtaan.

Yhtiön rahoitus on nyt turvattu tälle vuodelle ja johto voi päätöksillään säätää varojen käyttöä. Keskustelemme parhaillaan lisärahoituksesta kehitystyön jatkumisen ja kaupallisen toiminnan aloittamisen turvaamiseksi, kun CE-merkinnälle on saatu hyväksyntä.

Olen ylpeä joukkueestamme. He ovat ratkaisseet matkamme aikana kaikki haasteet huolimatta useista yrityksemme toimintaan ja toimintaympäristöömme vaikuttaneista ongelmista. Näitä ovat olleet lääkinnällisten laitteiden sääntelyn (MDR) merkittävä uudistus, pandemia ja Ukrainan sodan vaikutukset. Meillä on tärkeä tavoite: uuden sukupolven hoidon tuominen markkinoille, joka tarjoaa turvallisen, toimivan ja kustannustehokkaan tavan hoitaa vaikeita luumurtumia ja luutumisongelmia. Tuotteidemme tarve on vain lisääntynyt. Tämä tavoite ohjaa ja motivoi kaikkea toimintaamme toisen vuosipuoliskon aikana.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö ilmoitti katsauskauden jälkeen 8.8.2022, että operatiivinen johtaja ja BBS:n johtoryhmän jäsen Hanna Tölli jää henkilökohtaiselle lomalle 8.8.2022 – 23.10.2023. Jussi Jukka, joka aiemmin työskenteli BBS:n tuotantopäällikkönä, nimitettiin uudeksi tuotantopäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 8.8.2022 alkaen.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistaan ​​23.3.2023.

Yhtiön aiemmin julkaistut raportit löytyvät BBS:n sijoittajasivuilta: https://www.bbs-artebone.fi/investors/financial-reports/.

25.8.2022
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
yhtiön hallitus

Jakelu
Nasdaq Helsinki
https://www.bbs-artebone.fi/

  • BBS_Puolivuosiraportti_2022

.BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc: puolivuotiskertomus, 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)
Source#BBSBioactive #Bone #Substitutes #Plc #puolivuotiskertomus #tilintarkastamaton

Leave a Comment