Bondora raportoi, että sijoitussalkun kehitys Virossa, Espanjassa ja Suomessa ylittää odotukset

eurooppalainen lainanantaja Bondora paljastaa, että vuosi 2022 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, sillä vuoden 2021 vuotuinen tuottoprosentti ylittää tavoiteasteen 5,5 %. Neljännesvuosittainen tulos on myös parantunut joulukuusta 2021, ja vuoden 2021 kaikki neljä vuosineljännestä “suorittavat tavoitetasoaan”.

Kuten Bondoran päivityksessä todettiin, on hienoa nähdä vakaa alku salkun vuotuiselle kehitykselle vuoden 2022 alussa. Heidän nykyinen vuotuinen kokonaistuottoasteensa vuodelle 2021 “nousi 0,1 %:lla 15 %:iin, mikä ylitti tavoitekoron 5,5 prosentilla %.”

Päivityksessä todettiin lisäksi, että Suomi “parani suorituskykyään viime vuodesta ja myös ylittää tavoitteen 0,7 prosentilla”. Tämä tarkoittaa, että portfolion kehitys Virossa, Espanjassa ja Suomessa “yli odotukset”.

Päivitys paljasti lisäksi, että 2020-alkuperät “laskivat jälleen tässä kuussa 0,3%. Mutta laskusta huolimatta se ylittää edelleen tavoitteen 3,4 prosentilla.” Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että Viron vahva salkku “yli tavoitteensa 8,8 %:lla”. Suomalainen ja espanjalainen salkku “kehittivät ja jäivät alle tavoitteensa 7,3% ja 7,5%.

Bondora jakoi myös tuotot vuoden 2021 kaikilta neljältä vuosineljännekseltä ja kuinka ne menestyivät tammikuussa 2022:

  • 2021 Q1: -0,1 %
  • 2021 Q2: -0,1 %
  • 2021 Q3: +0,3 %
  • 2021 4. kvartaali: +2,6 %

Vuosi 2021 liittyy nyt vuoden 2020 joukkoon “täydellisellä pistemäärällä, ja kaikki vuoden 2021 neljännekset ylittävät tavoitteensa”, päivitys huomautti ja lisäsi, että vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä on “vahvin 17,3 prosentilla, mikä ylittää tavoitteen 7,1 prosentilla.” Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä on edelleen korkein tuottoaste useisiin viime vuosiin, todellinen tuottoaste on 27,3 % vs. 12,5 %:n tavoite.”

Suomalainen

Suomen tulos on “erittäin samanlainen kuin viime kuussa, mutta parannusta on selvästi havaittavissa. Joulukuussa vuoden 2021 kolme ensimmäistä neljännestä suoriutuivat tavoitteistaan ​​ja Q4 oli heikompi.

Mutta tässä kuussa B-luokka on “ainoa luokka, joka on heikompi neljännellä vuosineljänneksellä, vain 0,05 % alle tavoitteen. Tämän vuosineljänneksen C- ja D-luokan riskiluokat onnistuivat ylittämään tavoitteensa.

Viro

Virossa vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2021 kolmanteen kvartaaliin “pysyvät paljon tavoitteensa yläpuolella”. Viime kuussa vain 5 kahdeksasta riskikategoriasta “yli tavoitteensa vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä, mutta tässä kuussa 6 riskiluokkaa suoriutui tavoitetasoaan korkeammalla”. Äskettäin uudelleen lanseerattu 2021 Q4:n HR-luokitus “yli edelleen tavoitteensa maanvyörymällä (36,8 % verrattuna 5,0 %).”

Espanja

Bondora-päivityksessä todettiin myös, että Espanja “on edelleen ainoa maa, joka ylitti tavoitteensa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ylittäen 3,1 prosenttia.” Kahden viime kuukauden tapaan vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lainat ”pysyvät paljon tavoitteen alapuolella, koska emme myöntäneet lainoja Espanjan aikana tuolloin. 2021 Q3 toimii edelleen selvästi tavoitteen yläpuolella.”

Päivitys mainitsi myös, että HR-luokiteltu luokka sillä neljänneksellä “laski merkittävästi 15,9 prosentista 7,9 prosenttiin, mutta se ylittää silti tavoitteensa.” Toisaalta C-luokiteltujen lainojen määrä tällä vuosineljänneksellä ”nousu 1,4 % – ylittäen tavoitteen 8 %:lla”.

Bondora päätteli:

”Vuosi 2022 alkaa korkealla, sillä vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen salkku on kasvattanut vahvuuttaan. Kaikki vuoden 2021 ja 2020 neljä neljännestä ylittivät tavoitteensa. Myös vuoden 2021 vuotuiset tuottoprosentit ylittivät tavoiteasteen 5,5 %. Viron salkun kehitys on edelleen varteenotettava voima, ja katsotaan kuinka se pärjää tulevalla neljänneksellä.

Bondora raportoi, että sijoitussalkun kehitys Virossa, Espanjassa ja Suomessa ylittää odotukset
Source#Bondora #raportoi #että #sijoitussalkun #kehitys #Virossa #Espanjassa #Suomessa #ylittää #odotukset

Leave a Comment