Capella Minerals hakee uutta litiumvarausta Etelä-Suomeen laajentaakseen akkumetallivalikoimaa

VANCOUVER, B.C., syyskuu 12, 2022 /CNW/ – Capella Minerals Ltd. (TSXV: CMIL) (OTCQB: CMILF) (FRA: N7D2) (“Capella” tai “Yhtiö”) on ilo ilmoittaa, että se on hakenut tutkimusvarausta (“Perho”), jonka pinta-ala on 50 neliömetriä km Eräjärven litium-cesium-tantaali (“LCT”) pegmatiittikentän yli Etelä-Suomessa. Perhon suojelualue (VA2022:0056 ja näkyy kuvassa 1 vihreällä) kattaa entisen Seppälän litiumkaivoksen ja sijaitsee Suomen geologisen tutkimuksen (“GTK) raportoimien entisten Viitaniemen ja Juurakon maasälpäkvartsi(-litium)kaivosten vieressä. “) on lopettanut tuotannon vuonna 1965 ja 1935. Merkittävää on, että alueelta on raportoitu yli 70 pegmatiittipatoa, joissa on rikastettu B-, Be-, Li-, Nb-, Sn- ja Ta-pitoisuuksia (Eilu 2012, Lahti 1981, Aviola 2004). Alueella on tehty vähän nykyaikaista systemaattista litiumesiintymien etsintää.

Uutta Perho-varausta on hakenut paikallinen tytäryhtiö Cullen Finland Oyjonka tällä hetkellä omistavat 70:30 Capella ja ASX-listattu Cullen Resources Ltd (ASX: CUL). Cullen Finland Oy on myös Katajavaara-Aaeknuksen kulta-kupariprojektin omistaja Keski-Lapin viherkivivyöhykkeellä.

Kuvio 1. Perhon varaus Eräjärven LCT pegmatiittikentän yllä.

Eric RothCapellan toimitusjohtaja, kommentoi: “Eräjärven litiumpegmatiittikentän Perho Reservation -hakemuksella on potentiaalia tarjota Capellalle lisää altistumista varten tarvittaville metalleille. Euroopan vihreän energian siirtyminen ja energian varastointi. LCT-pegmatiitit ovat tärkeitä litiumin, cesiumin ja tantaalin sekä muiden sivutuotteiden maailmanlaajuisia lähteitä. Yhdessä korkealaatuisten kupari-kobolttivarastojemme kanssa Norja, Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua maailmanlaajuiseen sähköistys- ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisprosessiin. Odotan innolla markkinoiden pitämistä ajan tasalla Perun edistymisestä.”

Pätevät henkilöt ja ilmoitus

Tämän tiedotteen Perho-litiumprojektiin liittyvät tekniset tiedot on laadittu Kanadan säädösten NI 43-101 mukaisesti ja hyväksynyt Eric Roth, Yhtiön toimitusjohtaja, johtaja ja pätevä henkilö NI 43-101 mukaisesti. Mr. Roth on Ph.D. talousgeologian yliopistosta Länsi-Australia, on Australian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) ja Taloudellisten geologien seuran (SEG) stipendiaatti. Mr. Rothilla on 30 vuoden kokemus kansainvälisten mineraalien etsinnästä ja kaivosprojektien arvioinnista.

Capella Minerals Ltd:n hallituksen puolesta.

“Eric Roth”
________________________________
Eric RothPh.D., FAusIMM
Presidentti ja toimitusjohtaja

Tietoja: Capella Minerals Ltd

Capella hankkii, etsii ja kehittää laadukkaita mineraaliresurssikiinteistöjä edullisilla lainkäyttöalueilla keskittyen korkealaatuisiin kupari- (-sinkki-koboltti)- ja kultaesiintymiin. Perus- ja akkumetallihankkeiden osalta Yhtiö keskittyy tällä hetkellä i) äskettäin hankitun Hessjøgruva-projektin ja viereisten Kongensgruven ja Kjølin hankkeiden edistämiseen pohjoisessa Rørosin kuparikaivosalueella keskustassa. Norjasekä ii) muiden korkealaatuisten VMS-tyyppisten esiintymien löytäminen alueen mittakaavassa sijaitsevalta maa-alueelta aiemmin tuottavan Løkkenin (Løkken Verkin alue) kuparikaivoksen ympäriltä. Äskettäisen Eräjärven pegmatiittikentän Perhon varaussovelluksen odotetaan viime kädessä tarjoavan Yhtiölle lisää altistumista akkumetalleille, mukaan lukien litium, cesium ja tantaali.

Yhtiön jalometallien painopiste on korkealaatuisten kultaesiintymien löytämisessä Katajavaara-Aakenus JV:stä vuonna Suomisen aktiiviset kanadalaiset yhteisyritykset Prospector Metals Corpin (TSXV: PPP) kanssa Savantissa (Ontario) ja Yamana Gold Inc. verkkotunnuksessa (manitoba) ja sen 100-prosenttisesti omistama Southern Gold Line Project Ruotsi. Yhtiö säilyttää myös jäljellä olevan osuuden (edellyttäen osto-optiota Austral Gold Ltd:n kanssa) Sierra Blancan kulta-hopea-myynnistä vuonna Santa Cruz, Argentiina.

Varoituksia ja tulevaisuutta koskevia lausumia

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Tulevaisuuteen suuntautuva tieto tunnistetaan tyypillisesti sanoilla, kuten: uskoa, odottaa, ennakoida, aikoa, arvioida, olettaa ja vastaavia ilmaisuja tai ovat sellaisia, jotka luonteeltaan viittaavat tuleviin tapahtumiin. Sellaiset lausunnot sisältävät rajoituksetta lausunnot Capellan tulevista toiminnan tuloksista, suorituskyvystä ja saavutuksista, mukaan lukien tässä tiedotteessa kuvattujen etsintä- ja porausohjelmien ajoitus, valmistuminen ja tulokset. Vaikka Yhtiö uskoo, että tällaiset lausunnot ovat perusteltuja, se ei voi antaa takeita siitä, että tällaiset odotukset osoittautuvat oikeiksi. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat tiettyihin Capellan tekemiin oletuksiin ja analyyseihin perustuen heidän kokemukseensa ja käsitykseensä historiallisista trendeistä, tämänhetkisistä olosuhteista ja odotettavissa olevasta tulevasta kehityksestä sekä muista johdon olosuhteisiin sopiviksi katsomista tekijöistä. Tämä tieto on kuitenkin alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille sekä muille tekijöille, jotka voivat aiheuttaa todellisten tapahtumien tai tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa tiedoissa ennustetuista. Tärkeitä tekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan näistä tulevaisuuteen suuntautuvista tiedoista, ovat Capellan viimeisimmän MD&A:n kohdassa “Riskit ja epävarmuustekijät” kuvatut. Capella ei aio ja nimenomaisesti kiistää velvollisuutensa päivittää tai tarkistaa tämän lehdistötiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia tietoja, paitsi lain edellyttämissä tapauksissa. Lukijoita varoitetaan olemaan luottamatta tarpeettomasti tulevaisuuteen suuntautuviin tietoihin.

TSXV tai sen sääntelypalvelujen tarjoaja (kuten tämä termi on määritelty TSXV:n käytännöissä) eivät ota vastuuta tämän julkaisun riittävyydestä tai tarkkuudesta.

viittauksia

Alviola, R. 2004, Oriveden Seppälä-Vittaniemi alueen pegmatiittitutkimus. Geologian tutkimuskeskus, Raportti M19/2141/2004/1/85. 9p. 60 sovellus. (Suomen kielellä).

Eilu, P.(toim.) 2012. Geologian tutkimuskeskus, Erikoispaperi 53 224.

Lahti, SI 1981, Eräjärven alueen graniittisista pegmatiiteista Orivedellä, Etelä-Suomessa. Geologian tutkimuskeskus, Tiedote 314, 82s.

Capella Minerals hakee uutta litiumvarausta Etelä-Suomeen laajentaakseen akkumetallivalikoimaa
Source#Capella #Minerals #hakee #uutta #litiumvarausta #EteläSuomeen #laajentaakseen #akkumetallivalikoimaa

Leave a Comment