Deele Collegen opettajat matkustavat Suomeen kasvatustutkimukseen – Donegal Daily

Artikkelin kirjoittaja Rouva Patricia Brady

Maailman talousfoorumin Global Competitiveness Reportin mukaan Suomessa on maailman kehittynein koulutusjärjestelmä! Hämmästyttävän Kulosaaren lukioviikon jälkeen Marilyn O’Riordan, Patricia Brady, Patrice Gallagher ja Kevin McCauley ovat vihdoin palanneet kotiin.

Koko viikon ajan nämä opettajat uppoutuivat suomalaiseen koulujärjestelmään. Jokainen henkilöstön jäsen keräsi, analysoi, tarkkaili ja jakoi opetuksen ja oppimisen parhaita käytäntöjä. ”Tämä oli kerran elämässä kokemus, ja saamani oivallukset rikastavat ehdottomasti opetustani Deele Collegessa. Olin melko yllättynyt koko opetussuunnitelman joustavuudesta ja siitä, kuinka paljon hallintaa ja panosta opettajilla oli ainetuntien sisällössä”, sanoi P Brady. Rouva O’Riordan totesi, että tämän mahdollisuuden mahdollistivat kansallinen toimistomme Léargas, Erasmus+ ja Donegal ETB. Hän kommentoi, että ”autonomian kulttuuri vallitsee kaikkialla suomalaisessa opetusmetodologiassa. Opettajien ja opiskelijoiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja jokainen opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan.

Rouva Gallagher kertoi, että digitaalisen teknologian vaikutusta havaittiin koko ruokintajärjestelmässä kestäviin käytäntöihin, mutta hän totesi kuitenkin, että luovuuteen ei kiinnitetty huomiota. “Oppilailla on niin paljon vastuuta ja vastuuvelvollisuutta omasta oppimisestaan, järjestelmä on hyvin opiskelijakeskeinen.” McCauley lisäsi olevansa vaikuttunut siitä, miten suomalaiset opettajat omaksuivat ohjaajan roolin, ja opiskelijat olivat halukkaita ja uteliaita työskentelemään itsenäisesti ja ylpeitä omasta työstään ilman jatkuvaa ohjausta.

Jokainen opettaja oli vastuussa yksittäisten alueiden tutkimisesta ja tallensi parhaat käytännöt useille alustoille. Gallagher tutki opiskelijoiden tukijärjestelmiä ja tunnisti lähestymistapoja luovuuteen, P Brady tarkkaili kestävän kehityksen käytäntöjä ja digitaalista oppimista. Herra McCauley keskittyi opetus- ja oppimiskäytäntöihin, kun taas rouva O’Riordan tarkasteli innovaatioita ja arviointia sekä COVID-19:n vaikutusta innovaatioihin.

Monet Kulosaaren lukion haastatelluista henkilöistä olivat kiinnostuneita Irlannin koulutusjärjestelmästä. He kommentoivat positiivisesti työmoraaliamme, ideologioitamme ja menetelmiämme. Deele College on erittäin edistyksellinen lähestymistavoiltaan, tekniikoiltaan ja aloitteiltaan. Linda Eklof (kansainvälinen koordinaattori) toisti, että heidän koulunsa voi oppia meiltä ja miten me toimimme ja toimimme kouluna. He haluavat tehdä vaihtomatkan Deele Collegen kanssa lähitulevaisuudessa. On niin positiivisesti jännittävää ajatella, että tällainen yhteys on kehittynyt kiinteäksi kumppanuudeksi tämän erinomaisen koulun kanssa.

Deele Collegen opettajat matkustavat Suomeen kasvatustutkimukseen muokattu viimeksi: 9. maaliskuuta 2022 kirjoittaja Henkilökunnan kirjoittaja

Deele Collegen opettajat matkustavat Suomeen kasvatustutkimukseen – Donegal Daily
Source#Deele #Collegen #opettajat #matkustavat #Suomeen #kasvatustutkimukseen #Donegal #Daily

Leave a Comment