Diabeettisen retinopatian aiheuttama näön heikkeneminen vähenee, vaikka diabetestapaukset lisääntyvät

17. elokuuta 2022

2min lukeminen

Lähde/Ilmoitukset

Ilmoitukset:
Kirjoittajat eivät raportoi asiaankuuluvia taloudellisia tietoja.


Emme voineet käsitellä pyyntöäsi. Yritä uudelleen myöhemmin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen customerservice@slackinc.com.

Diabeteksen lisääntyvästä esiintyvyydestä huolimatta sekä diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövamman esiintyvyys että ilmaantuvuus ovat laskeneet ja siirtyneet vanhemmiksi suomalaisten 40 vuoden tietojen mukaan.

“Merkittävä määrä tyypin 2 diabetespotilaista pitää näönmenetystä taudin pahimpana komplikaationa.” Petri KM Purola, MSc, tohtoritutkija Tampereen yliopiston lääketieteellisessä ja terveysteknologian tiedekunnassa ja työtoverit kirjoittivat opintojen taustalla. – Diabeetikkojen määrän ja elinajanodote kasvaessa tulevaisuudessa, diabeettisen retinopatian ja sitä kautta näkövammaisten ihmisten määrän odotetaan kasvavan nopeasti. Tästä syystä on olemassa merkittävä tarve arvioida diabeettisen retinopatian aiheuttamia näkövammaisuuden muutoksia ajan mittaan kansanterveysongelmien ja -toimien kannalta.

Tutki vanhempi potilas
Lähde: Adobe Stock

Tutkijat arvioivat Suomen kansallisesta rekisteristä vuosina 1986–2019 kerättyjä tietoja diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövamman ilmaantuvuuden, esiintyvyyden, vakavuuden ja puhkeamisen iän muutoksista ja vertasivat näitä muutoksia diabeteksen seulonnan ja hoidon trendeihin.

Tutkimukseen osallistui näönvammaisia ​​potilaita, joilla oli ei-proliferatiivista diabeettista retinopatiaa (NPDR; n = 2 490; 73 % naisia) tai proliferatiivista diabeettista retinopatiaa (PDR; n = 2 026, 53 % naisia) 1980–2019 Näkövammaisuusrekisterissä; nämä tilat toimivat päädiagnoosina näön heikkenemisestä. Tutkijat selvittivät tyypin 1 tai 2 diabeteksen hoitoon saaneiden potilaiden lukumäärän vuosina 1986–2019 Kansaneläkelaitoksen rekistereistä korvattujen lääkitystietojen perusteella.

Tiedot osoittivat, että raportoitujen näkövammaisten vuotuinen ilmaantuvuus on vähentynyt 1990-luvun huippunsa jälkeen. Tarkemmin sanottuna 1990- ja 2010-lukujen välillä NPDR laski 102,3:sta 5,5:een 100 000 hoidettua diabeetikkoa kohti ja PDR laski 39,9:stä 7,4:ään 100 000:ta kohden, kun taas diabeettisen retinopatian vuoksi hoidettujen diabeetikkojen ilmaantuvuus nousi.

Lisäksi raportoitujen näkövammaisten ja sukupuoleen perustuvien erojen vuotuinen esiintyvyys väheni asteittain 2000- ja 2010-luvuilla. Tutkijat havaitsivat myös, että raportoitu näkövamman vakavuus väheni, kun taas ikä raportoitu näkövamman alkaessa nousi 40 vuoden aikana.

“Nämä positiiviset ja rohkaisevat suuntaukset korostavat diabeteksen ja diabeettisen retinopatian tehokkaan seulonnan ja oikea-aikaisen hoidon merkitystä”, tutkijat kirjoittivat. “Tulevaisuudessa enemmän väestöpohjaisia ​​tutkimuksia, joissa on pitkiä seurantajaksoja muissa maissa, voitaisiin tutkia tilannetta eri alueilla maailmassa.”

Diabeettisen retinopatian aiheuttama näön heikkeneminen vähenee, vaikka diabetestapaukset lisääntyvät
Source#Diabeettisen #retinopatian #aiheuttama #näön #heikkeneminen #vähenee #vaikka #diabetestapaukset #lisääntyvät

Leave a Comment