Dieselgeneraattoreiden markkinaosuus saavuttaa 23,77 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä; Teollisuuden infrastruktuurin nopea kehitys ja huiman energian kysynnän polttoainemarkkinoiden kasvu: Fortune Business InsightsTM

Fortune Business Insights

Maailmanlaajuisten dieselgeneraattorimarkkinoiden tärkeimmät toimijat: Caterpillar Inc. (USA), Aggreko (Iso-Britannia), Cummins Inc. (USA), Himoinsa (Espanja), John Deere (USA), Kohler-SDMO (Ranska), Wartsila (Suomi) ), Kirloskar Electric Co. Ltd. (Intia), Generac Power Systems (USA), FG Wilson (Yhdistynyt kuningaskunta), Atlas Copco (Ruotsi), American Honda Motor Company, Inc. (USA), Briggs & Straton (USA), Inmesol SLU (Espanja), HiPower Systems (USA)

Pune, Intia, 17. helmikuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Maailmanlaajuinen dieselgeneraattorimarkkinat koon ennustetaan nousevan 23,77 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä ja kasvavan 5,5 % CAGR:llä ennustejakson aikana. Huiman energian kysynnän ja nopeasti kehittyvän teollisen infrastruktuurin odotetaan olevan markkinoiden kasvun avaintekijöitä. Fortune Business InsightsTM on esittänyt nämä tiedot raportissaan, jonka otsikko on “Diesel Generator Market, 2021-2028”. Markkinoiden koko oli 15,59 miljardia dollaria vuonna 2020 ja 16,35 miljardia dollaria vuonna 2021.
Lisäksi markkinoilla toimivat avaintoimijat painottavat tuotekehitystä. He keskittyvät sellaisten uusien tuotteiden kehittämiseen ja lanseeraamiseen, jotka kestävät tehokkaasti ankariakin olosuhteita. Uudet tuotekehitykset tukevat markkinoiden kasvua tulevina vuosina.

COVID-19 vaikutus –

Teollisen toiminnan hidastuminen vaikeuttaa markkinoiden kehitystä

COVID-19-pandemian äkillinen ilmaantuminen johti pysähtyneisiin teollisiin prosesseihin maailmanlaajuisesti. Useiden maiden hallitusten toteuttamien sulkujen ja ulkonaliikkumiskieltojen aikaiset teollisten toimintojen seisokit ovat vaikuttaneet markkinoiden kasvuun. Häiriöt rakentamisessa, kaivostoiminnassa, malminetsinnässä ja muilla aloilla ovat pahentaneet tilannetta. Siitä huolimatta suuret rokotustoimet eri puolilla maailmaa auttavat markkinoita toipumaan kevennettyjen rajoitusten avulla. Markkinat menestyvät todennäköisesti tulevina vuosina.

Pyydä näyte PDF-esite: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/diesel-generator-market-100587

Segmentit-

Dieselgeneraattorimarkkinat jakautuvat teholuokituksen perusteella yli 750 kVA, 375-750 kVA, 75-375 kVA ja alle 75 kVA.
Siirrettävyyden perusteella markkinat jakautuvat kannettaviin ja kiinteisiin.
Sovelluksen perusteella markkinat jakautuvat valmiustilaan, huippukuormaan ja jatkuvaan kuormaan.
Loppukäyttäjän perusteella markkinat segmentoidaan yleishyödyllisiin, televiestintä-, kaupallisiin, lääkkeisiin, valmistukseen, asuin-, rakennus-, meri-, öljy- ja kaasuteollisuuteen, kaivosteollisuuteen ja muihin.
Maantieteellisesti markkinat luokitellaan Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-itään ja Afrikkaan, Eurooppaan, Aasian ja Tyynenmeren alueelle ja Pohjois-Amerikkaan.

Raportin kattavuus-

Raportti tarjoaa arvokkaita näkemyksiä markkinoiden sääntelyskenaarioista. Se omaksuu tietoa viimeisimmistä markkinatrendeistä ja alan kehityksestä. Se sisältää SWOT-analyysin tarkkaa ennustamista varten. Se valaisee COVID-19-pandemian vaikutuksia markkinoihin. Se korostaa keskeisten toimijoiden strategioita markkinaosuuden hankkimiseksi.

TOsk Mukauttamista varten: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/diesel-generator-market-100587

Ajurit ja rajoitukset –

Kasvava energian kysyntä edistää markkinoiden kasvua

Kasvavan öljyn ja kaasun kulutuksen eri toimialoilla ja uusien hiilivetyvarastojen lisääntyvien löytöjen odotetaan lisäävän dieselgeneraattorimarkkinoiden kasvua. Lisäksi kasvava offshore-kaivojen hyödyntäminen todennäköisesti vauhdittaa markkinoiden kasvua.

Kasvavasta tuotantotoiminnasta johtuvan huiman maailmanlaajuisen energiakysynnän odotetaan vahvistavan markkinoiden kasvua tulevina vuosina. Lisäksi lisääntyvien investointien ja menojen tehokkaaseen energianhallintaan eri sektoreilla odotetaan vauhdittavan dieselgeneraattorimarkkinoiden kasvua.
Keskeiset markkinatoimijat painottavat tuotekehitystä tuodakseen markkinoille uusia tuotteita, jotka kestävät tehokkaasti koviakin olosuhteita. Uudet tuotekehitykset todennäköisesti vahvistavat markkinoiden kasvua ennustejaksolla.

Lopuksi yksityisten ja julkisten tahojen lisääntyvien ponnistelujen sähkökatkoksien, kaapelivikojen, verkkojärjestelmän toimintahäiriöiden ja muiden torjumiseksi odotetaan vauhdittavan markkinoiden kasvua.
Tiukan sääntelyn ja puhtaan energian vaihtoehtojen lisääntyvän integroinnin odotetaan kuitenkin hillitsevän markkinoiden kasvua.

Alueelliset näkemykset –

Nopea teollistuminen lisää kasvua Aasian ja Tyynenmeren alueella

Aasian ja Tyynenmeren alueen odotetaan hallitsevan maailman dieselgeneraattoreiden markkinaosuutta. Ihmisten suuren muuttoliikkeen maaseudulta kaupunkeihin, nopean teollistumisen, uusien kiinteistöjen rakentamisen ja laajan infrastruktuurin kehittämiskohteiden odotetaan olevan avaintekijöitä alueen markkinoiden kasvussa.
Lähi-idässä ja Afrikassa on todennäköisesti merkittävää kasvua globaaleilla markkinoilla, mikä johtuu kasvavista menoista teollisuuden, kaupan ja asuininfrastruktuurien mullistamiseen. Lisäksi bulkkivarantojen alhaisten etsintäkustannusten ja runsaasti saatavilla olevien luonnonvarojen odotetaan edistävän markkinoiden kasvua.
Pohjois-Amerikan ennustetaan kokevan merkittävää kasvua lääke-, rakennus-, kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä muiden loppukäyttöteollisuuden alojen lisääntyvien investointien vuoksi.
Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa odotetaan kasvavan tasaisesti korkean teollistumisen aiheuttaman jatkuvan kasvavan energiatarpeen vuoksi.

Onko sinulla kysyttävää? Puhu analyytikolle: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/diesel-generator-market-100587

Kilpaileva maisema-

Tärkeimmät toimijat omaksuvat innovatiivisia strategioita vahvistaakseen läsnäoloaan markkinoilla

Markkinat ovat konsolidoituneet ja sisältävät useita avaintoimijoita, jotka toimivat maa-, alue- ja globaalisti. Avaintoimijat omaksuvat nerokkaita strategioita, mukaan lukien kumppanuudet laajentaakseen maantieteellistä läsnäoloaan ja tuotekattavuuttaan. He omaksuvat muita strategioita, kuten uusien tuotteiden lanseerauksia, teknisiä edistysaskeleita, patentteja, fuusioita, yritysostoja ja muita parantaakseen sijoitustaan ​​globaaleilla markkinoilla. Heinäkuussa 2021 Delhin saastumisenvalvontakomitea valtuutti kaikki 125 kVA:n dieselgeneraattoreiden käyttäjät asentamaan päästöjenrajoituslaitteita kaupungin saasteiden hallintaan, jotta se mainitaan teollisuuden kehityksenä.

Toimialan kehitys –

Tärkeimmät avaintoimijat maailmanlaajuisilla dieselgeneraattorimarkkinoilla:

 • Caterpillar Inc. (USA)

 • Aggreko (Iso-Britannia)

 • Cummins Inc. (USA)

 • Himoinsa (Espanja)

 • John Deere (USA)

 • Kohler-SDMO (Ranska)

 • Wartsila (Suomi)

 • Kirloskar Electric Co. Ltd. (Intia)

 • Generac Power Systems (USA)

 • F. G. Wilson (Iso-Britannia)

 • Atlas Copco (Ruotsi)

 • American Honda Motor Company, Inc. (USA)

 • Briggs & Straton (USA)

 • Inmesol SLU (Espanja)

 • HiPower Systems (USA)

Osta nyt – Dieselgeneraattorimarkkinat: https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100587

DIESELGENERAATTORI: MAAILMANLAAJUINEN MARKKINA-ANALYYSI, TIEDOT JA ENNUSTE, 2021-2028

 • Johdanto

 • Tiivistelmä

 • Markkinadynamiikka

  • Markkina-ajurit

  • Markkinarajoitukset

  • Markkinamahdollisuudet

 • tärkeimmät oivallukset

  • Tärkeimmät kehittyvät trendit – suurille maille

  • Viimeisin teknologinen kehitys

  • Sääntelymaisema

  • Portersin viiden voiman analyysi

 • Laadullinen analyysi – COVID-19:n vaikutus

  • COVID-19:n vaikutus dieselgeneraattorimarkkinoihin

  • Hallituksen toimet vaikutusten voittamiseksi

  • Alan toimijoiden tärkeimmät kehitystyöt vastauksena COVID-19:ään

  • Mahdolliset mahdollisuudet ja haasteet COVID-19-epidemian vuoksi

 • Maailmanlaajuinen dieselgeneraattorimarkkina-analyysi (miljardia dollaria), näkemyksiä ja ennusteita, 2017-2028

  • Keskeiset havainnot / Yhteenveto

  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – siirrettävyyden mukaan

  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – teholuokituksen mukaan

   • Alle 75kVA

   • 75-375kVA

   • 375-750kVA

   • Yli 750 kVA

  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – sovelluksen mukaan

   • Jatkuva kuormitus

   • PeakLoad

   • StandbyLoad

  • Dieselgeneraattorien markkina-analyysi, näkemyksiä ja ennusteita – loppukäyttäjä

   • kaivostoimintaa

   • Öljy ja huippukuorma

   • Rakentaminen

   • Asuin

   • Meren

   • Valmistus

   • Farmaseuttiset tuotteet

   • liiketoimintaa

   • Telecom

   • Apuohjelma

   • muut

  • Dieselgeneraattorien markkina-analyysi, näkemyksiä ja ennusteita – alueittain

   • Pohjois-Amerikka

   • Eurooppa

   • Aasian ja Tyynenmeren alue

   • Latinalainen Amerikka

   • Lähi-itä & Afrikka

OCD jatkuu…!

Tutustu aiheeseen liittyviin tutkimustietoihin:

Tehonvalvontajärjestelmä Markkinoiden kasvukoko, jakaminen ja COVID-19-vaikutusanalyysi, komponenttien (laitteistot, ohjelmistot, palvelut), sovellusten mukaan (apupalvelut ja uusiutuvat energialähteet, tuotanto- ja prosessiteollisuus, palvelinkeskukset, julkinen infrastruktuuri ja muut) ja alueennuste, 2021–2028

Voimansiirtolinjan markkinakokoJaa ja COVID-19-vaikutusanalyysi, tyypin mukaan (yläpuolella, maanalainen ja sukellusvene), jännitteen (130 kV-220 kV, 221 kV-660 kV ja yli 660 kV), sovelluksen mukaan (teollisuus ja hyötykäyttö) ja alueellinen ennuste, 2021- 2028

Älykkään infrastruktuurin markkinakokoShare & COVID-19-vaikutusanalyysi, tyypin mukaan (älykäs verkko, älykäs vesiverkko, älykkäät rakennukset, älykäs liikenneverkko ja muut) ja loppukäyttäjien mukaan (käyttöjärjestelmä, liikenne, viestintä ja rakennettu ympäristö) ja alueellinen ennuste , 2021-2028

Litiumrautafosfaattiakun markkinakokoShare & COVID-19 -vaikutusanalyysi, tyypin mukaan (kannettava akku, kiinteä akku), sovelluksen mukaan (autot, teollisuus, energian varastointijärjestelmä, kulutuselektroniikka ja muut) ja alueellinen ennuste, 2021–2028

Virtuaalivoimalan markkinakokoShare & COVID-19 -vaikutusanalyysi, teknologian (kysyntävastaus, hajautettu tuotanto ja sekaomaisuus) ja loppukäyttäjien (teollinen, kaupallinen ja asuinrakennus) ja alueellinen ennuste, 2021–2028

Meistä:
Fortune Business Insights™ tarjoaa tarkat tiedot ja innovatiivisen yritysanalyysin, mikä auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tekemään asianmukaisia ​​päätöksiä. Räätälöimme asiakkaillemme uusia ratkaisuja auttamalla heitä vastaamaan erilaisiin liiketoimintaansa liittyviin haasteisiin. Tavoitteemme on antaa heille kokonaisvaltainen markkinatieto, joka tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskuvan markkinoista, joilla he toimivat.

Ota meihin yhteyttä:
Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
308, ylin päämaja,
Kysely nro 36, Baner,
Pune-Bangalore Highway,
Pune – 411045, Maharashtra, Intia.
Puhelin:
USA: +1 424 253 0390
Iso-Britannia: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245
Sähköposti: sales@fortunebusinesssinsights.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fortune-business-insights
Facebook: https://www.facebook.com/FortuneBusinessInsightsPvtLtd
Viserrys: https://twitter.com/FBInsightPvtLtd

Lehdistötiedote: https://www.fortunebusinessinsights.com/press-release/diesel-generator-market-9677

Dieselgeneraattoreiden markkinaosuus saavuttaa 23,77 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä; Teollisuuden infrastruktuurin nopea kehitys ja huiman energian kysynnän polttoainemarkkinoiden kasvu: Fortune Business InsightsTM
Source#Dieselgeneraattoreiden #markkinaosuus #saavuttaa #miljardia #dollaria #vuoteen #mennessä #Teollisuuden #infrastruktuurin #nopea #kehitys #huiman #energian #kysynnän #polttoainemarkkinoiden #kasvu #Fortune #Business #InsightsTM

Leave a Comment