Enento-konsernin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä


Astu sisään Wall Streetille StreetInsider Premium. Pyydä 1 viikon ilmainen kokeilujakso täältä.


ENENTO GROUP OYJ, TIEDOTE 15.12.2021 KLO 15.00 EET

Yhtiön hallitus Enento Ryhmä laati pitkän aikavälin kannustinsuunnitelman henkilökohtainen

Enento Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa Enento Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, osakepalkkiojärjestelmän 2022-2024. Suunnitelma pohjautuu viime vuonna käynnistettyyn vastaavaan suunnitelmaan ja tavoitteena on jatkaa uusien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien käynnistämistä vuosittain.

Järjestelmän tavoitteena on kohdistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Enennon arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, Enento-konsernin avainhenkilöiden pitäminen ja palkitseminen hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmä koostuu ansaintajaksosta, joka kattaa kalenterivuodet 2022-2024. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päätyttyä. Kassasuhde on tarkoitettu kattamaan osallistujien palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset kulut. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden saada palkkio, joka perustuu Enento Group Oyj:n osakkeenomistajan vuosien 2022-2024 kokonaistuottoon (TSR) asetettujen vaadittujen suoritustasojen saavuttamiseen ja konsernin kertyneeseen oikaistuun käyttökatteeseen vuonna 2024. 2022-2024.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Enento Group Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohteena on noin 40 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on säilytettävä kaikki järjestelmän perusteella saamansa nettoosakkeet siihen asti, kunnes jäsenen osuus yhtiöstä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkansa arvoa ja hänen työ- tai toimisuhteeseensa Enento-konsernissa. pysy menossa.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Elina stråhlman
Vt. toimitusjohtaja, talousjohtaja
Puh. +358 10270 7578

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämedia
enento.com/investors

Enento Group on pohjoismainen tietoyhtiö, joka on ajanut yhteiskuntaa älykkäällä tavalla vuodesta 1905. Keräämme ja muunnamme dataa älykkyydeksi ja tiedoksi, jota käytetään ihmisten, yritysten ja yhteiskuntien välisessä vuorovaikutuksessa. Digitaaliset palvelumme, datamme ja tietomme vahvistavat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisissä digitaalisissa päätöksentekoprosesseissa sekä talous-, myynti- ja markkinointiprosesseissa. Enento-konsernin palveluksessa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 MEUR. Enento-konserni on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

Enento-konsernin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Source#Enentokonsernin #hallitus #päätti #avainhenkilöiden #pitkän #aikavälin #kannustinjärjestelmästä

Leave a Comment