Energiankäytön CO2-päästöt lisääntyivät yli 6 % vuonna 2021 – Tuotteet Eurostat News

Vuonna 2021, jolloin EU:n jäsenvaltiot poistivat suurimman osan COVID-19-torjuntatoimenpiteistä, hiilidioksidi (CO)kaksi) fossiilisten polttoaineiden polton päästöt EU:ssa (pääasiassa öljy ja öljytuotteet, maakaasu, kivihiili ja turve) lisääntyivät 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. COkaksi Energiankäytöstä aiheutuvat päästöt vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen, ja ne muodostavat noin 75 prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa. Ilmasto-olosuhteet (esim. kylmä/pitkä talvi tai kuuma kesä), talouskasvu, väestömäärä, liikenne ja teollinen toiminta ovat eräitä päästöihin vaikuttavia tekijöitä.

COkaksi fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat peräisin maasta, jossa polttoaineita poltetaan sähkön tuotantoon, liikenteeseen, teräksen tuotantoon jne., mikä vaikuttaa siten energiatuotteiden tuontiin ja vientiin. Esimerkiksi hiilen tuonti sähköntuotantoon johtaa päästöjen lisääntymiseen tuojamaassa. Sen sijaan sähkön tuonti ei vaikuta tuojamaan päästöihin, koska ne raportoidaan viejämaassa, jossa sähkö on tuotettu.

Lähdetietojoukko: erityinen tiedonpoisto

Suurin nousu COkaksi energiankäytöstä aiheutuvat päästöt Bulgariassa, Virossa, Slovakiassa ja Italiassa, vähenevät Portugalissa ja Suomessa

Eurostatin arvioiden mukaan COkaksi Päästöt kasvoivat vuonna 2021 lähes kaikissa EU-maissa, eniten Bulgariassa (+18,0 %), jota seurasivat Viro (+13,1 %), Slovakia (+11,4 %) ja Italia (+10,6 %). Ainoat kaksi maata, joissa hiilidioksidipäästöjen arvioidaan laskevankaksi päästöt ovat Portugali (-5,5 %) ja Suomi (-1,5 %).

Vuonna 2021 CO:n kasvukaksi Päästöt johtuivat pääasiassa kiinteiden fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymisestä (joka vaikutti yli 50 % kasvusta). Nestemäisten fossiilisten polttoaineiden osuus kasvusta oli yli 29 %, kun taas 21 % johtuu maakaasusta. Turpeen käytön väheneminen lievitti hieman hiilidioksidin nousuakaksi päästöt.

Katso tarkemmat tiedot excel-taulukko, jossa on arvioitu COkaksi päästökehitys maittain.

Lisätietoja:

Metodologiset huomautukset:

  • Varhaiset arviot COkaksi Tässä uutisartikkelissa julkaistut energiankäytön päästöt vuodelle 2021 ovat Eurostatin laskemia fossiilisten polttoaineiden (öljy ja öljytuotteet, maakaasu, hiili ja turve) kuukausittaisten aggregoitujen energiatilastojen perusteella vuosilta 2020 ja 2021. Nämä kuukausitiedot ovat virallisia tietoja. jäsenvaltiot toimittavat Eurostatille. Kahden vuoden vertailu antaa vuosimuutoksen polttoaineittain (lisäys/lasku x %). Tätä vuosimuutosta sovelletaan sitten virallisiin (GHG) inventaariotietoihin, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet UNFCCC:lle viitevuodelta 2020, ja tuloksena on hiilidioksidin määrä.kaksi päästöt (kt) vuonna 2021 fossiilisten polttoaineiden ja maittain.
  • COkaksi täällä julkaistut päästötiedot voivat poiketa hieman kansallisesti julkaistuista. Lisätietoja on metodologisessa huomautuksessa.
  • Tiedot CO:stakaksi Tässä artikkelissa esitetyt energiankäytön päästöt eivät sisällä hiilidioksidiakaksi uusiutumattoman jätteen polttamisesta aiheutuvat päästöt.
  • Maakohtaiset tiedot: Viro: liuskeöljyn kuukausitietoja ei oteta huomioon, koska sitä ei kuluteta maassa. Kypros: Eurostat täytti aukon kansainvälisen lentoliikenteen lentopetrolin kulutuksesta. Suomi: Vuoden 2020 öljytuotteiden viennin vuositietoja käytettiin vuoden 2020 aggregoitujen kuukausitietojen sijaan, koska öljytuotteiden viennin kuukausitiedot osoittautuivat Tilastokeskuksen mukaan epärealistiseksi.

Ota meihin yhteyttä käymällä käyttäjätukisivullamme.
Lehdistökysymyksissä ota yhteyttä mediatukeen.

.Energiankäytön CO2-päästöt lisääntyivät yli 6 % vuonna 2021 – Tuotteet Eurostat News
Source#Energiankäytön #CO2päästöt #lisääntyivät #yli #vuonna #Tuotteet #Eurostat #News

Leave a Comment