EU investoi yli 110 miljoonaa euroa elävöittääkseen ympäristö- ja ilmastohankkeita

Euroopan unioni ottaa jälleen askeleen kohti tavoitettaan nolla kasvihuonekaasupäästöjä investoimalla LIFE-hankkeisiin yli 110 miljoonaa euroa. Torstaina julkistettu vihreä sopimus tukee ympäristön ja ilmastonsuojelun integroituja hankkeita 11 EU-maassa.

Ilmastoneutraali ja nollasaaste vuoteen 2050 mennessä

EU on asettanut aggressiivisen tavoitteen tulla ilmastoneutraaliksi ja nollasaasteiseksi vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä työtä Euroopan komissio rahoittaa suuria ympäristö- ja ilmastohankkeita Kyproksella, Tšekissä, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaat, Puola ja Slovenia.

On kansainvälinen naisten tiedepäivä: Nämä 13 Amsterdamin naispuolista perustajaa ovat loistavia STEM-alalla

Nämä ovat Amsterdamin startup-ekosysteemin tieteen naisia.

Nämä ovat Amsterdamin startup-ekosysteemin tieteen naisia. Näytä vähemmän

Projektit edistävät myös vihreää toipumista COVID-19-pandemiasta, jonka arvioitu investointi on 806,9 miljardia euroa. Vihreän elvytyssuunnitelman tavoitteena on tehdä Euroopasta vihreämpi, digitaalinen ja kestävämpi.

Frans Timmermans, Euroopan vihreästä sopimuksesta vastaava varapuheenjohtaja, sanoo: “Meillä ei ole aikaa hukattavaksi, kun on kyse ilmasto-, biologinen monimuotoisuus- ja saastekriiseistä. LIFE-ohjelma tukee suoraan hankkeita kaikkialla EU:ssa ja mahdollistaa kokonaisten maiden ja alueiden suojelemisen ja ennallistamisen. Luonto on suurin liittolaisemme ja meidän on pidettävä siitä huolta, jotta se voi huolehtia meistä. Onnitteluni jokaiselle tänään valitulle hankkeelle.”

Integroidut hankkeet antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden yhdistää EU:n lisärahoituslähteitä, kuten maatalous-, rakenne-, alue- ja tutkimusrahastoja sekä kansallista rahoitusta ja yksityisen sektorin investointeja. Komissio odottaa näiden täydentävien varojen ja investointien arvon saavuttavan 10 miljardia euroa 11 hankkeessa.

Green Deal: mitkä ovat tavoitteet

Green deal -tavoitteet on jaettu viiteen osa-alueeseen: luonnonsuojelu, puhdas ilma, jätehuolto, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Luonnonsuojelutavoite saavutetaan hankkeella, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi Ranskan Grand Estin alueella. Tässä hankkeessa perustetaan kolme pilottimetsäaluetta.

Suomalainen hanke on suunniteltu lieventämään meren ja rannikon luonnon monimuotoisuutta uhkaavia ihmisen toiminnan haitallisia vaikutuksia. Molemmat hankkeet tukevat EU:n luonnon monimuotoisuusstrategiaa vuodelle 2030.

EU rahoittaa Puolassa hanketta, jossa toteutetaan toimenpiteitä yleisen ilmanlaadun parantamiseksi Sleesian alueella, jossa ilman saastuminen on yksi Euroopan vakavimmista. Hankkeessa korvataan pienet kiinteän polttoaineen kotitalouksien lämmityslaitteet vähemmän saastuttavilla vaihtoehdoilla. Tämä hanke edistää EU:n vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästötavoitetta ja nollasaastetta koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Kyproksella toteutettava hanke parantaa kierrätettävän ja biohajoavan jätteen infrastruktuuria ja keräysjärjestelmiä. Latviassa LIFE-hanke keskittyy jätteiden erilliskeräyksen ja yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön parantamiseen. Tanskassa hanke keskittyy jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja paremman jätteen sääntelykehyksen luomiseen.

Sloveniassa LIFE-rahoituksella pyritään saavuttamaan vaarattoman rakennus- ja purkujätteen parempi kierrätysaste. Nämä neljä jätehuoltohanketta ovat osa EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ja jätepuitedirektiiviä.

LIFE-rahoitus auttaa Liettuaa saavuttamaan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) tavoitteensa. Näitä ovat tehokkaammat rakennukset, ilmastoystävällinen liikkuvuus, energiaa säästävä teollisuus ja tehostetut vihreät julkiset hankinnat. Virossa toteutetussa hankkeessa luodaan peruskorjaukseen tarvittavia työkaluja ja ratkaisuja useisiin rakennuksiin kolmessa kaupungissa. Tämä virolainen hanke toimii mallina, joka voidaan toistaa Virossa ja muissa jäsenmaissa.

Alankomaissa LIFE-rahoitusta käytetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseen vesihuollon, infrastruktuurin, maatalouden, luonnon, terveyden ja alue-/kaupunkisuunnittelun aloilla. EU rahoittaa myös Moravian-Sleesian alueella Tšekissä hanketta alueen ilmastonsietokyvyn lisäämiseksi.

LIFE-ohjelma: mitä sinun tulee tietää

EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline on nimeltään LIFE-ohjelma. Hanke alkoi vuonna 1992, ja se on osarahoittanut yli 5 500 hanketta eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella. Ohjelmasta rahoitetaan EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -politiikan täytäntöönpanoa tukevia integroituja hankkeita.

LIFE-ohjelmasta rahoitetut integroidut hankkeet auttavat myös jäsenmaita noudattamaan EU:n lainsäädäntöä kuudella alalla: luonnonsuojelu, vesi-, ilma-, jätehuolto, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kaudella 2021–2027 komissio on lisännyt LIFE-ohjelman rahoitusta lähes 60 prosenttia ja se on nyt 5,4 miljardia euroa.

MEWS:n toimitusjohtaja kukoistavasta SaaS-palvelustaan ​​hotelleille

Kuinka yhteistyö Salesforcen kanssa auttoi häntä menestymään!

Kuinka yhteistyö Salesforcen kanssa auttoi häntä menestymään! Näytä vähemmän

EU investoi yli 110 miljoonaa euroa elävöittääkseen ympäristö- ja ilmastohankkeita
Source#investoi #yli #miljoonaa #euroa #elävöittääkseen #ympäristö #ilmastohankkeita

Leave a Comment