Euroopan yhtenäisyys saattaa alkaa heikentyä Venäjän hyökkäyksen edessä

Eurooppalaisten yhtenäisyyteen Ukrainan sodassa voi vaikuttaa, kun yleisön huomio siirtyy etulinjasta huoleen elinkustannuksista. Puolustaa.

Tuore tutkimus ehdottaa uutta kuilua Euroopan kansalaisten välillä – niiden välillä, jotka haluavat konfliktin nopean lopettamisen, tilanteissa, joissa heidän elämänlaatunsa heikkenee, ja niiden välillä, jotka haluavat nähdä Venäjän rangaistavan.

Yhdeksässä EU-maassa Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Espanjassa ja Ruotsissa sekä Isossa-Britanniassa tehdyt kyselyt – Ukrainan kannatus on korkea, mutta sotahuolet alkavat muuttua. Ihmiset ovat nyt kiinnostuneempia konfliktien laajemmista seurauksista.

Mark Leonard, yksi Euroopan suhteiden neuvoston raportin kirjoittajista, sanoi: “Eurooppalaiset ovat yllättäneet Putinin – ja itsensä – solidaarisuudestaan ​​tähän mennessä, mutta suurin stressi tulee koskaan.”

Asiantuntija sanoi myös, että hallitusten kyky säilyttää suurempaa kansantukea haitallisille toimille on tärkeää, ja varoitti, että rauhanetsintäleirin ja “oikeudenmukaisuuden” leirin välinen jakautuminen olisi erityisen haitallista eurooppalaisille yhteisöille.

Huolimatta Euroopan kansalaisten laajasta tuesta Ukrainan liittymiselle Euroopan unioniin ja lännen politiikalle tiukoille suhteille Venäjään, monet Euroopassa haluavat Ukrainan sodan päättyvän pian. Se tarkoittaa, että Ukraina menettää alueensa.

Kirjoittajat sanovat, että tämä näkökulma ei heijastu myöskään hallituksen politiikkaan, he varoittavat Euroopan johtajia olemaan ottamasta “maksimiasemia” sodassa ja olemaan ankara Venäjää kohtaan, vaan varomaan laajentumisen vaaroja.

Ukrainan sota jakoi eurooppalaiset kolmeen leiriin

Huhtikuun 28. ja 11. toukokuuta välisenä aikana tehdyssä kyselyssä todettiin, että eurooppalaiset tukevat ylivoimaisesti Ukrainaa – 73 % kyselyyn vastanneista 10 maassa syyttää Venäjää sodasta.

Puolassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa (83 %) ja Suomessa (90 %) yli 80 % sanoo, että Venäjä on syyllinen, kun taas sellaisissa maissa kuin Italia (56 %), Ranska (62 %) ja Saksa (66 %) enemmistö tukee sitä.

Myös vakavia suhteita Venäjään kannatetaan laajalti. Suurin osa kymmenestä maasta sanoo, että niiden hallituksella tulisi olla vakavat taloudelliset, kulttuuriset ja diplomaattiset suhteet Venäjään.

Vastaavasti 58 % kansalaisista kaikissa 10 maassa ja 77 % Suomessa haluaa EU:n vähentävän riippuvuuttaan Venäjän energiantuonnista, mikä viittaa uuteen Venäjän vastaisiin pakotteisiin. .

Tiedot osoittavat kuitenkin selvän kuilun niiden eurooppalaisten välillä, jotka haluavat rauhaa mahdollisimman pian (35 % kaikista maista) ja niiden välillä, jotka haluavat oikeutta – määritellään Ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttamiseksi ja Venäjän saattamiseksi vastuuseen.

Kolmas ryhmä jakaa Ukrainan yhtenäisyyden kannattajien Venäjä-vastaisen tunteen sekä pelon, että rauhaa tavoitteleva leiri kasvaa hinnalla millä hyvänsä. Tämä ryhmä on noin 20 prosenttia.

Rauhaa rakastava leiri, jonka kannattajien mukaan Ukraina on sodan jälkeen huonommassa tilanteessa kuin Venäjä, on Italian suurin (52 %), kun taas Puolassa on suurin tuki Venäjän rangaistukselle (41 %).

Kysyttäessä, mikä heitä eniten huolestuttaa sodassa, Saksan, Italian ja Ranskan kansalaiset vastasivat elinkustannuksiin ja energian hintoihin, kun taas Ruotsin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan kansalaiset olivat enemmän huolissaan ydinsodan mahdollisuudesta.

Kirjailija: Adrian Dumitru

Euroopan yhtenäisyys saattaa alkaa heikentyä Venäjän hyökkäyksen edessä
Source#Euroopan #yhtenäisyys #saattaa #alkaa #heikentyä #Venäjän #hyökkäyksen #edessä

Leave a Comment