Finanssivalvonta on hyväksynyt a

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSI VIESTINTÄ 28.12.2021 KLO 15.00

EI JULKISTAMISEKSI TAI JAKELUA KOKONAAN TAI OSIN, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN, TAI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADAASSA TAI SINGAPORESSA, UUDESSA-Seelannissa, YHDYSVALLAT TAI MISSÄÄN MUUSSA WWWWBBLICHOPEL-PUHDISTUSBURISTERDYBURISKUPERÄISIÄ JAKELU NE VAATIVAVAT LISÄASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMISTÄ TAI REKISTERÖINTIÄ TAI EDELLYTTÄVÄT SUOMEN LAIN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄTOIMIA. KATSO ALLA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Finanssivalvonta hyväksyi tänään 28.12.2021 täydennyksen Evli Pankki Oyj:n suomenkieliseen eriyttämiseen ja listalleottoesitteeseen (“Naimisissa oleva“) Irtautumisen ja Evli Oyj:n B-sarjan osakkeiden ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Spin-off-esite”). Lisäksi Finanssivalvonta on tänään 28.12.2021 hyväksynyt täydennyksen sulautumisen suomalaiseen ja Evlin listalleottoesitteeseen, joka on laadittu sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Fellow Finance Oyj:lle (“Rahoituskumppani) osakkeenomistajat ja vaativat, että sulautumisen yhteydessä liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet sisällytetään Nasdaq Helsinki Oy:n viralliselle listalle (“Fuusio Käyttäjän tiedot”).

Sulautumisesitteen täydennys ja Sulautumisesitteen täydennys viittaa Evlin 22.12.2021 julkaisemaan pörssitiedotteeseen liittyen Evlin 22.12.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin ja ilmoitukseen. Fellow Financen 22.12.2021 julkaisema yhtiö liittyen Fellow Financen 22.12.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin, joiden nojalla Evlin ja Fellow Financen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat päättäneet hyväksyä sopimuksen Evlin ja Fellow Financen välillä, jolloin Evli erotetaan osittaisella eriyttämisellä uudeksi pörssiyhtiöksi ja Evlin pankkipalveluja suorittavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (“Varaus“) Sekä tietyt jakautumisen ja sulautumisen toteuttamiseen tarvittavat seikat.

Sulautumisesitteen liite ja Sulautumisesitteen liite ovat saatavilla verkossa 28.12.2021 alkaen Evlin verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/yleiskokous. Lisäksi Sulautumisesitteen täydennys on saatavilla verkossa 28.12.2021 alkaen Fellow Financen verkkosivuilla https://www.fellowfinance.com/egm2021.

EVLI PANKKI OYJ

yhtiön hallitus


Lisää tietoa:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki, päämedia, www.evli.com


Evli ja Fellow Finance lyhyesti

Evli on erikoistunut investointipankki, joka auttaa laitoksia, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan omaisuuttaan. Tuote- ja palvelutarjontaan kuuluvat sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, osaketutkimus, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysrahoituspalvelut. Yhtiö tarjoaa myös pankkipalveluita, jotka tukevat asiakkaiden sijoitustoimintaa. Evli on luokiteltu Suomen parhaaksi * ja käytetyimmäksi** instituutiovarainhoitajaksi. Evlillä on myös Suomen paras kokemus vastuullisesta sijoittamisesta. ***

Evlillä on hallinnoitavia asiakasvaroja yhteensä 16,8 miljardia euroa (netto 9/2021). Evli-konsernin osakepääoma on 125,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,1 prosenttia (30.9.2021). Yrityksellä on noin 280 työntekijää. Evli Pankki Oyj:n B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

* Kantar Prospera External Asset Management Suomi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Suomi ** Kantar Prospera External Asset Management Suomi 2017, 2018, 2017,2018,20,2019 Tutkimuslaitossijoituspalvelut 2021

Fellow Finance Plc on vertaislaina- ja luotonantoalusta. Yrityksen missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksut suoriksi liiketoimiksi ihmisten ja yritysten välillä. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 850 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä ja palvellut yli 1 000 000 asiakasta. Yhtiö on Finanssivalvonnan valvoma valtuutettuna maksulaitoksena ja se on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -pörssissä.

Tärkeitä uutisia

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen jakelu on kielletty sovellettavan lain mukaan. Evli Plc:n tai Fellow Bank Plc:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Arvot Toimia) Tai minkä tahansa Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakeja, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa, paitsi soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai kaupassa, johon ei sovelleta Arvopaperit.

Tämä tiedote ei ole Evlin tai Fellow Financen arvopapereiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti on laitonta. Tätä julkaisua ei saa välittää, levittää tai lähettää suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa tai millään lainkäyttöalueella, jossa tämän julkaisun levittäminen rikkoisi soveltuvaa lakia tai määräystä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisenssiä. mainitun lainkäyttöalueen sisällä. Yllä olevan rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen. Tämä lehdistötiedote ei ole Spin-off-esite tai sulautumisesite. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Sulautumisesitteeseen ja Sulautumisesitteeseen saadaksesi täydelliset tiedot Evli Oyj:stä, Fellow Bank Oyj:stä, heidän osakkeistaan ​​ja Sopimuksesta.

Tämä julkaisu sisältää “tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ole takuita tulevasta suorituskyvystä. Ne perustuvat tiettyihin odotuksiin ja oletuksiin, jotka, vaikka ne tällä hetkellä vaikuttavatkin järkeviltä, ​​voivat osoittautua vääriksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Evli tai Fellow Finance tai mikään niiden tytäryhtiöistä, neuvonantajista tai edustajista tai kukaan muu henkilö ei ota mitään velvollisuutta tarkistaa, vahvistaa tai julkaista julkisesti tulevaisuutta koskevien lausuntojen tarkistuksia kuvastaakseen tapahtumia tai olosuhteita, jotka syntyvät päivämäärän jälkeen. tästä julkaisusta.

.Finanssivalvonta on hyväksynyt a

Source#Finanssivalvonta #hyväksynyt

Leave a Comment