Geologian tutkimuskeskus raportoi riskienhallinnan tuloksista (Arseenin riskinhallinta maatalouden maa-vesijärjestelmissä: opetuksia tapaustutkimuksista Euroopassa): Riskienhallinta

29. marraskuuta 2021 (NewsRx) – A Uutiset Toimittaja-henkilökunnan uutiset Toimittaja sisään Päivittäiset vakuutusuutiset – Uusi riskienhallintatutkimus on raportin kohteena. Espoon uutisten mukaan SuomiNewsRx:n kirjeenvaihtajien tutkimuksessa todettiin: “Krooninen altistuminen arseenille voi olla haitallista terveydelle. Tutkimme arseenin käyttäytymistä, korjaamista ja riskienhallintaa Freibergissä, Saksa, jolle on ominaista aiemmat kaivostoiminnat ja lähellä Verdunia Ranska, jossa ensimmäisen maailmansodan ammukset tuhottiin.”

Tämän tutkimuksen rahoittajia ovat mm Euroopan komissio, ANR, lomakkeet, Suomen Akatemia, Berliinin elintarvike- ja maatalousministeriö, JPI Water.

Uutistoimittajamme saivat lainauksen tutkimuksesta Geologian tutkimuskeskus, “Tärkeimmät tulokset olivat: (1) ruukkukokeet, joissa käytettiin biologisesti syntetisoitua adsorbenttia (sorP) kevätohran kanssa, vähensivät arseenin liikkuvuutta, (2) Omega-3-indeksin ekotoksikologiset testit vahvistivat, että sorP vähensi imeytymistä ja arseenin myrkyllisyyttä kasveissa. , (3) käänteisosmoosikalvojärjestelmät tarjosivat 99,5 %:n tehokkuuden arseenin poistamiseen pintavedestä, (4) kestävyysarviointi paljasti, että adsorptio- ja koagulaatio-suodatusprosessit olivat toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot sellaisten pintavesien käsittelyyn, joissa on merkittäviä arseenipitoisuuksia, ja (5) ) kehitettiin malli arseenialtistuksen aiheuttaman terveysriskin arvioimiseksi. Riskienhallinta on tärkein vaihtoehto suurilla alueilla, kun taas maaperää suoraan käsitteleviä kunnostusvaihtoehtoja voidaan harkita vain pienillä herkillä alueilla. Suosittelemme vuonna kehitettyä riskinhallintamenettelyä Saksa muille osille maailmaa, joissa geogeenistä ja ihmisperäistä arseenia on viljelymaassa ja vedessä.

Uutistoimittajien mukaan tutkimuksessa todettiin: “Riskienhallintatoimenpiteet ovat onnistuneet sekä Freibergissä että Verdunissa.”

Tämä tutkimus on vertaisarvioitu.

Lisätietoja tästä tutkimuksesta on artikkelissa: Arseeniriskin hallinta maaperä-vesiviljelyjärjestelmissä: Tapaustutkimuksista saadut opetukset Eurooppa. Hazardous Materials Journal, 2021: 127677. Hazardous Materials Journal voi ottaa yhteyttä osoitteessa: Elsevier, Radarweg 29, 1043 Nx Amsterdam, Hollanti. (Elsevier – www.elsevier.com; Hazardous Materials Journal – http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hazardous-materials/)

Uutistoimittajat kertovat, että lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Kirsti Loukola-Ruskeeniemeen, Geologian tutkimuskeskus, P.O. Box 96, FI-02151 Espoo, Suomi. Tämän tutkimuksen muita tekijöitä ovat mm Ingo Muller, Susan Reichel, Celia Jones, Fabienne Battaglia-Brunet, Mark Elert, Marina Le Guedard, Tarja hatakka, Jennifer Hellal, Isabel Jordania, Juha kaija, Riitta L. Keiski, Jana pinka, Timo Tarvainen, Auli Turkki ja Esa Turpe.

Näiden lisätietojen suora objektitunniste (DOI) on https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127677. Tämä DOI on linkki sähköiseen online-asiakirjaan, joka on ilmainen tai ostettavissa ja voi olla suora lähde lehtiartikkelille ja lainauksellesi.

Kustantajan yhteystiedot kohteelle Hazardous Materials Journal se on: Elsevier, Radarweg 29, 1043 Nx Amsterdam, Hollanti.

(Raporttimme tarjoavat faktoihin perustuvia uutisia tutkimuksesta ja löydöistä ympäri maailmaa.)

Geologian tutkimuskeskus raportoi riskienhallinnan tuloksista (Arseenin riskinhallinta maatalouden maa-vesijärjestelmissä: opetuksia tapaustutkimuksista Euroopassa): Riskienhallinta

Source#Geologian #tutkimuskeskus #raportoi #riskienhallinnan #tuloksista #Arseenin #riskinhallinta #maatalouden #maavesijärjestelmissä #opetuksia #tapaustutkimuksista #Euroopassa #Riskienhallinta

Leave a Comment