GeoReN tukee Norjan ydinvoimalan käytöstäpoistoa radijätteen hallinnassa

Norjan radioaktiivisen jätteen huollosta vastaava Norwegian Nuclear Decommissioning (NND) on solminut laajan puitesopimuksen Geological Repositories for Norway (GeoReN) -yritykselle tukeakseen NND:tä asiantuntemuksella radioaktiivisen jätteen huoltokonseptien ja -ratkaisujen kehittämisessä.

GeoReN-konsortioon kuuluvat Suomen A-Insinöörit Oy (AINS-konserni), Saksan BGE Technology GmbH (BGE TEC), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Mitta Oy of Finlandin (Mitta), Suomen Posiva Solutions Oy:n (PSOY) ja VTT:n alihankinta-apuna norjalainen Rambøll.

Työ kattaa käytetyn ydinpolttoaineen ja muiden radioaktiivisten jätevirtojen loppusijoitusratkaisujen kehittämisen Norjassa. Puitesopimus, arvoltaan 40 miljoonaa euroa, sisältää merkittävää teknistä apua NND:lle tulevina vuosina, ja GeoReN-tiimi on ainoa palveluntarjoaja yhtenä puitepalkintona. Sopimus on aluksi kaksivuotinen, mutta sitä voidaan jatkaa enintään neljäksi vuodeksi.

Ryhmällä on laaja kokemus radioaktiivisen jätteen huollosta ja geologisen loppusijoituksen kehittämisestä. Tarjotut loppusijoituskonseptit ja tekninen tuki perustuvat konkreettisiin kokemuksiin useista sekä toiminnassa että rakenteilla olevista loppusijoituspaikoista, jotka kattavat eri geologiat ja konseptit ja kattavat kaikki radioaktiiviset jätetyypit ja -virrat matala- ja keskiaktiivisesta toiminnallisesta ja käytöstäpoistojätteestä korkeaan loppusijoitukseen. -tason tutkimusreaktorissa käytetty polttoaine.

“NND odottaa innolla yhteistyötä GeoReNin kanssa, jolla on ainutlaatuinen kokemus turvallisten ratkaisujen kehittämisestä radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen, mikä lisää sidosryhmien luottamusta toimintaamme”, sanoi NND:n teknologiajohtaja Nils Bøhmer.

Mittan ydinjätehuoltoliiketoiminnasta vastaava Teemu Laurila totesi, että uusi puitesopimus on jatkoa kolme vuotta sitten solmitulle puitesopimukselle, jossa Mittan asiantuntijat olivat mukana AINS:n, BGE:n ja VTT:n muodostamassa konsortiossa. Nyt samat organisaatiot jatkavat työtä täydennettynä GTK:n, Posiva Solutionsin ja Rambøllin asiantuntemuksella.

NND perustettiin vuonna 2018 kauppa-, teollisuus- ja kalatalousministeriön alaisuudessa toimivaksi virastoksi. Se vastaa tutkimusreaktorien ja muun niihin liittyvän ydininfrastruktuurin käytöstä poistamisesta sekä radioaktiivisen jätteen turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja loppusijoituksesta. Norjan kaksi tutkimusreaktoria – Haldenin ydinpolttoaineen ja materiaalien testausreaktori ja Kjellerin JEEP-II-neutroniensirontalaitos – suljettiin pysyvästi kesäkuussa 2018 ja huhtikuussa 2019.


Kuva: Taiteilijan mielikuva ehdotetun norjalaisen arkiston pintatiloista (GeoReN:n luvalla)

GeoReN tukee Norjan ydinvoimalan käytöstäpoistoa radijätteen hallinnassa
Source#GeoReN #tukee #Norjan #ydinvoimalan #käytöstäpoistoa #radijätteen #hallinnassa

Leave a Comment