Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2022: Vahva toukokuu

Gofore Oyj
Pörssitiedote
8.6.2022 klo 9.45 EET
Sisäpiiritiedot

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.-31.5.2022: Vahva toukokuu Goforelle – Uusia projekteja mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja valtiovarainministeriön kanssa

Goforen liikevaihto toukokuussa 2022 oli 13,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa toukokuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden pro forma -liikevaihto (LTM) oli toukokuussa 128,3 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli kauden lopussa yhteensä 1 068 henkilöä (799 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Voi olla meille menestyksekäs kuukausi. Jatkamme digitalisaation edistämistä uusilla tavoilla, olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kanssa sekä julkisen että yksityisen sektorin projekteissa. Merkittävimmät sopimukset ovat uusi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sosiaali- ja hyvinvointiuudistukseen liittyvien hankkeiden johtamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on iso rooli uudistuksessa, ja meille on kunnia jatkaa näiden myös kansallisesti merkittävien hankkeiden tukemista. Uuden hankkeen arvo on meille arviolta 3-7 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajalta, plus optio kahdesta lisävuodesta.

Hakemamme yhteiskunnallinen vaikutus näkyy myös uudessa hankkeessa valtiovarainministeriön kanssa, joka valitsi meidät uuden viitekehyksen ja budjettitietojärjestelmän kehittämis- ja pitkäaikaishuoltopalveluihin. Meille 2,6 miljoonan euron arvoinen sopimus sisältää puite- ja budjettisuunnittelussa käytettävän tietojärjestelmän sekä budjettitietojen visualisointiin tarkoitetun verkkosivun. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä 2024 ja verkkosivut saataville saman vuoden loppuun mennessä.

Julkisella sektorilla on kysyntää myös viime vuonna CCEA:n kanssa hankkimamme korkealaatuiselle muutosjohtamisen konsultointiosaamiselle. Toukokuussa muun muassa Suomen kauppaa, matkailua ja ulkomaisia ​​investointeja edistävä Business Finland valitsi meidät kumppanikseen muutoksenhallinnan koulutuksessa ja konsultoinnissa. Tämä on meille tärkeä askel julkisten organisaatioiden muutoksen tukemisessa.

Myös yksityisen sektorin myyntimme käy hyvin. Saamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden teknologioita eri alueilla. Meillä on esimerkiksi kuuden hengen kansainvälinen koodaustiimi, joka on mukana kehittämässä CardioSignal-pilvipalvelua, joka on suunniteltu mahdollistamaan sydänsairauksien varhainen havaitseminen ja tarjoamaan vaikuttavia työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille.

Koronaviruksen aiheuttamien sairaslomien taso on laskenut toistaiseksi. Myös rekrytointitoimintamme oli hyvä toukokuussa.

Digitalisaatio on pysäyttämätön megatrendi, mutta maailma kamppailee myös pitkäaikaisen kriisin kanssa. Siksi kiinnitämme entistä enemmän huomiota toimintaympäristöömme. Aiemmat arviomme pitkän aikavälin riskeistä pysyivät toukokuussa ennallaan.

Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Alla olevaan taulukkoon olemme korjanneet maaliskuun ja huhtikuun yrityskatsauksissa virheellisesti ilmoittamamme Full Time Equivalent -luvut 959 maaliskuulle ja 980 huhtikuulle.

kuukausi
(2022)
Liikevaihto, MEUR (Liikevaihto 2021) 1 Pro Forma LTM
liikevaihdosta kaksi
Työntekijöiden määrä kauden lopussa 3 Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokoaikaiseksi,
FTE4
Alihankinta, FTE5
tammikuu 10,8 (7,5) 118.5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
helmikuu 11,3 (8,1) 120.3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
maaliskuuta 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
saattaa 13,1 (8,8) 128.3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)

Ellei toisin mainita, suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Devecto Oy:n luvut on konsolidoitu Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 alkaen.
1) Liikevaihto, MEUR (liikevaihto 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön käyttämä viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihtoluku kertoo konsernirakenteen liikevaihdon raportointihetkellä. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja -myynnin vaikutuksen ja on tilintarkastamaton.
3) Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa.
4) Kokonaiskapasiteetti, FTE (Full Time Equivalent) -luku esittää konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteettia, muutettuna kokoaikaisten työntekijöiden määrää vastaavaksi arvoksi. Luku sisältää koko henkilöstön roolista riippumatta. Lukuun eivät vaikuta vuosilomat, ylitöiden sijasta tehdyt vapaat, sairauslomat tai muut lyhytaikaiset poissaolot. Osa-aikasopimus ja muut pitkäaikaiset poikkeamat normaalista työajasta vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää suhteessa henkilöstön kokonaismäärään. Yrityskauppojen henkilöstökapasiteetti on huomioitu hankintahetkellä.
5) Alihankinta, FTE (Full Time Equivalent) kuvaa laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan kokonaismäärää, muutettuna kokoaikaisten työntekijöiden määrää vastaavaksi arvoksi. Goforen hankkimien yhtiöiden alihankinta on huomioitu hankintahetkellä.

Goforen talousraportointi

Gofore julkistaa kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausiliikevaihtonsa, viimeisen kymmenen kuukauden pro forma -liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä vertailuluvuineen sekä muut indikaattorit, jotka auttavat arvioimaan yrityksen kasvustrategian toteutusta, kuten Full Time Equivalent FTE) numerot, jotka kuvaavat kokonaiskapasiteettia ja alihankintasuhteita.

Gofore julkistaa neljännesvuosittaisissa liiketoimintakatsauksissaan myös kyseisen vuosineljänneksen EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja EBITA-% sekä vertailuluvut, orgaanisen kasvuluvun raportointikaudelta sekä mm. tuloslaskelman ja taseen.

Liiketoimintakatsaukset julkaistaan ​​mahdollisimman pian lukujen vahvistamisen jälkeen seuraavan kuun alussa, lukuun ottamatta tammikuun lukuja, jotka sisältyvät koko vuoden tilinpäätöstiedotteeseen, maaliskuun numeroita, jotka sisältyvät tammi-maaliskuun katsaukseen ja Heinäkuun luvut sisältyvät puolivuotiskatsaukseen.

Michael Nylund
Toimitusjohtaja, Gofore Plc
puhelin +358 40 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen transformaation konsulttiyritys, jossa työskentelee yli 1 000 vaikuttajalähtöistä työntekijää eri puolilla Suomea, Saksaa, Espanjaa ja Viroa – alamme huippuasiantuntijoita, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Käytämme kokonaisvaltaista palvelutarjontaamme – konsultointia, koodausta, suunnittelua ja todentamista – työkaluina positiivisen muutoksen edistämiseen. Välitämme ihmisistämme, asiakkaistamme ja ympäröivästä maailmasta. Arvomme ohjaavat liiketoimintaamme: Gofore on loistava työpaikka, joka kukoistaa asiakkaiden menestyksestä. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Suomessa. Tutustu meihin paremmin gofore.com.

.Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2022: Vahva toukokuu
Source#Gofore #Oyjn #liiketoimintakatsaus #Vahva #toukokuu

Leave a Comment