Gold Line Resources ilmoittaa 100 % omistamansa Oijärven kultaprojektin vaiheen 1 Uav Magnetic Survey -tutkimuksen valmistumisesta

VANCOUVER, B.C., 26. toukokuuta 2022 /CNW/ – Gold Line Resources Ltd. (TSXV: GLDL) (“Gold Line” tai “Yhtiö”) on ilo ilmoittaa, että se on saanut päätökseen miehittämättömän lentokoneen (UAV) magneettisen tutkimuksen vaiheen 1 (2:sta) sen 100 % omistaman ~17 600 hehtaarin Oijärven viherkiven alueella. Vyöprojekti pohjoisessa Suomalainen suoritettu jonkun toimesta Raday Oy kotipaikka Oulussa. Selvityksen tavoitteena on kerätä dataa taustalla olevan geologian ja rakenteellisen arkkitehtuurin kartoittamiseksi koko viherkivivyöhykkeelle ja määrittää ensisijaiset kohdealueet vuoden 2022 etsintäohjelmille ja sen jälkeen.

Kohokohdat – Oijärven viherkivivyöhykkeen UAV-magneettinen tutkimus

  • Hyväksyttiin, koska se on nopeampi, kustannustehokkaampi, ympäristöystävällisempi ja turvallisempi kuin nykyiset mittaustekniikat.
  • Tarjoaa tiheää korkealaatuista dataa tiukoilla rivivälillä ja matalalla lennon korkeudella
  • 2100 linjakilometrin vaihe 1 (2:sta) valmistuu Oijärven vyöhykkeen pohjois- ja länsiosaan

Gold Line otettu käyttöön Raday Oy, joka on alan johtava UAV-magneettitutkimuksissa, suorittaa tutkimuksen. Vaiheen 1 kartoitus käsitti 2100 linjakilometriä Oijärven viherkivivyöhykkeen pohjois- ja länsiosien yli (ks. kuva 1). Vyön keskiosa lennätetään alkusyksystä yhteistyössä paikallisten alkuperäiskansojen poronpoikimisen aikataulujen kanssa.

UAV-aeromagneettiset geofysikaaliset tutkimukset koostuvat miehittämättömän dronin lentämisestä, joka on varustettu magnetometrillä, joka mittaa geomagneettisen kentän voimakkuutta maanpinnan yläpuolella, jotta se havaitsee paikallisia magneettisia vaihteluita eri geologisten yksiköiden ja rakenteiden välillä.

Oijärven viherkivivyöhykkeellä on ollut ainakin kaksi viimeaikaista jäätikkötapahtumaa, jotka ovat muodostaneet laajaa jäätikköpeitettä alla olevan kallioperän päälle pohjoisen nollasta >30 m joillakin alueilla etelässä. Jäätikkökerros kuljettaa ja peittää kallioperän mineraaliesiintymien geokemiallisen signaalin ja rajoittaa geologisen ja rakenteellisen tiedon suoraa kenttähavainnointia.

Pätevä henkilö:

Tämän lehdistötiedotteen tekniset tiedot on laadittu kansallisessa instrumentissa 43-101 asetettujen Kanadan säännösten mukaisesti, ja ne ovat tarkastaneet ja hyväksyneet Benjamin GelberM.Sc., P.Geo., pätevä henkilö.

Tietoja Gold Line Resources Ltd:stä

Gold Line Resources on keskittynyt hankkimaan mineraaliominaisuuksia, joilla on poikkeuksellinen etsintäpotentiaali maan tuotteliaimmilla kullantuottajaalueilla. Ruotsi ja Suomalainen. Gold Line toimii kahdella maailman parhaalla kaivosalueella ja nousevilla malminetsintärajoilla niiden vahvan mineraalivarannon, vakaan hallussapidon, yksinkertaisen lupamenettelyn, suotuisan verojärjestelmän ja tukevan geopoliittisen maiseman ansiosta.

Gold Line omistaa tällä hetkellä mahdollisia kullantutkimusprojekteja Ruotsi ja Suomalainen. Sisään Ruotsi hankkeet sijaitsevat Gold Line Mineral Beltissä ja Skellefteån vyöhykkeessä pohjoisen keskiosassa Ruotsija Mjøsa-Vänernin vyöhyke lounaassa Ruotsi. Sisään Suomalainen Gold Line omistaa koko pohjoisessa sijaitsevan alitutkitun Oijärven viherkivivyöhykkeen Suomalainen.

Gold Line Resourcesin hallituksen puolesta,

Adam Cegielski
Toimitusjohtaja & johtaja

SEURAA MEITÄ:

Verkkosivusto: https://www.goldlineresources.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Gold-Line-Resources
Viserrys: https://twitter.com/GLDL_Resources
Instagram: https://www.instagram.com/gold_line_resources/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gold-line-resources-ltd

TSX Venture Exchange tai sen sääntelypalvelujen tarjoaja (kuten termi on määritelty TSX Venture Exchangen käytännöissä) eivät ota vastuuta tämän julkaisun riittävyydestä tai tarkkuudesta.

Varoitus tulevaisuutta koskevista lausunnoista

Tämä lehdistötiedote sisältää lausuntoja, jotka ovat “tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Gold Linen todelliset tulokset, suoritus tai saavutukset tai kehitys poikkeavat olennaisesti ennakoiduista tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka tällaiset tulevaisuutta koskevat lausunnot ilmaisevat tai antavat ymmärtää. Tulevaisuuteen katsovat lausunnot ovat lausuntoja, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja jotka yleensä, mutta ei aina, tunnistetaan sanoilla “odottaa”, “suunnitelmia”, “ennakoi”, “uskoo”, “aikee”, “arvioi”, “hankkeita”. “mahdollinen” ja vastaavat ilmaisut tai tapahtumat tai olosuhteet “tulee”, “olisi”, “saattaa”, “voisi” tai “pitäisi” tapahtua.

Tämän lehdistötiedotteen tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyy lausuntoja, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausumiin liittyy luonteeltaan tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset, suoritukset tai saavutukset tai muut tulevaisuuden tapahtumat olennaisesti poikkeamaan tulevista tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, joita tällaiset ilmaisimet ilmaisevat tai antavat ymmärtää. tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Tällaisia ​​tekijöitä ja riskejä ovat mm. se, että malminetsintä- ja kehitystoiminta ei valmistu suunnitellusti; että kartoitus- ja kehittämistoiminnan tulokset eivät ole odotetun kaltaisia. Gold Line voi ajoittain tarvita lisärahoitusta jatkaakseen toimintaansa, joka ei välttämättä ole saatavilla tarvittaessa tai hyväksyttävin ehdoin; laajan hallituksen määräyksen noudattaminen; kotimaiset ja ulkomaiset lait ja määräykset voivat vaikuttaa kielteisesti Gold Linen liiketoimintaan ja toiminnan tulokseen; osakemarkkinoilla on ollut volatiliteettia, joka ei usein ole liittynyt yritysten tulokseen, ja nämä vaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Gold Linen arvopaperien hintaan riippumatta sen toiminnan tuloksesta; ja COVID-19:n vaikutukset. Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat Gold Line -yhtiön odotuksia tämän tiedotteen päivämääränä, ja ne voivat näin ollen muuttua kyseisen päivämäärän jälkeen. Lukijoiden ei tule pitää tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa kohtuuttoman tärkeänä, eivätkä he saa luottaa tähän tietoon minkään muun ajankohdan perusteella. Gold Line ei ole velvollinen päivittämään näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja siinä tapauksessa, että johdon uskomukset, arviot tai mielipiteet tai muut tekijät muuttuvat.

Gold Line Resources ilmoittaa 100 % omistamansa Oijärven kultaprojektin vaiheen 1 Uav Magnetic Survey -tutkimuksen valmistumisesta
Source#Gold #Line #Resources #ilmoittaa #omistamansa #Oijärven #kultaprojektin #vaiheen #Uav #Magnetic #Survey #tutkimuksen #valmistumisesta

Leave a Comment