Haitallisia yrityksiä on paljastettu, jotka perustavat veronkiertojärjestelmiä “palveluna”

Suomen VerohallintoÄskettäinen valvontatoimi paljasti monia toimijoita, jotka harjoittavat haitallista toimintaa, jotta sijoittajat voisivat kiertää Suomen veroja. Arvioimme, että näiden yritysten järjestelmällinen kiertäminen on johtanut Suomeen 80 miljoonan euron verovajeeseen vuosina 2018-2021 joka vuosi, koska veroja ei ole pidätetty lähdeveroilta.

– Järjestelmillä on ollut rakenteet, jotka viittaavat standardoituun, organisoituun suunnitteluun: uusia kanavayhtiöitä perustetaan vain veronkiertoa varten.

Kanavayhtiöiden perustajina on ollut sekä suomalaisia ​​että ulkomaisia ​​kansalaisia. Meillä on vireillä useita tilintarkastustapauksia, jotka todennäköisesti johtavat siihen, että tekijöiltä peritään lisäveroja, sanoo Katja PussillaVerohallinnon riskipäällikkö.

On paljastettu kauppoja, joissa noin 700 miljoonan yksikön yritysten osakkeita epäillään vaihtaneen omistajaa toistuvasti sijoittajien välillä edestakaisin kaupoissa. Kaupoilla ei ilmeisesti ole muuta tarkoitusta kuin lähdeverojen kiertäminen.

Lisääntynyt kykymme analysoida suuria tietomääriä on osaltaan edistänyt viimeaikaisia ​​menestystä verovalvontatyössä. Olemme saaneet tietoa monista eri lähteistä, myös muiden maiden viranomaisilta, ja vertailleet tietueita.

Lähdeverojen välttämisjärjestelmät sekä cum/ex- ja cum/cum-transaktiot ovat aiheuttaneet suuria verotappioita myös Euroopan maissa. Tiivis yhteistyömme muiden maiden kanssa ja verotiedon vaihto ovat kuitenkin olleet tärkeä rooli verovalvonnan onnistumisessa, Katja Pussila kertoo.

Esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa huijarit jättivät arvopaperikauppaan ja osakkeisiin liittyviä palautushakemuksia sijoittajien ja yritysten hyödyksi ympäri maailmaa. Todellisuudessa osinkoa tuottavilla osakkeilla oli vain yksi todellinen omistaja. Osakkeet oli myyty usealle taholle tilapäisesti osingonsaajamäärän kasvattamiseksi.

– Valvontatyön aikana olemme tunnistaneet myös Suomeen rekisteröityjä kanavayhtiöitä, jotka on perustettu vain välttääkseen ulkomaisen veron toisessa maassa. Meidän osamme yhteistyössä on välittää asiaa koskevat tiedot asianomaisen maan veroviranomaisille, Katja Pussila toteaa.

Verohallinnossa on vireillä useita tarkastuksia, joten uusia tapauksia saattaa ilmaantua lähiaikoina.

Verohallinnon seuraava valvontatoimi koskee lähdeveron palautuksia

Voimassa olevien verosäännösten mukaan, jos osingonmaksaja on pidättänyt liikaa lähdeveroa, saajalla on oikeus hakea veronpalautusta Verohallinnolta. Koska on välttämätöntä estää veronkierron leviäminen, Verohallinto valvoo nyt kaikkia lähdeveron palautukseen liittyviä toimia.

– Riski vilpillisen palautustoiminnan lisääntymisestä palautuksilla on erityisen ajankohtainen nyt, kun olemme tehneet perusteettomien veroetujen saamisen entistä vaikeammaksi osingonmaksun lähdemenettelyllä, Katja Pussila jatkaa.

Uusi työkalu, joka varmistaa paremman valvonnan, on vuodesta 2021 lähtien toteutettu OECD:n aloite, joka tunnetaan nimellä TRACE – Szerződés Relief and Compliance Enhancement, joka koskee verotusta lähdeverotuksessa. TRACE-mallin ansiosta verohallinnolla on parempi pääsy tietoihin hallintarekisteröityjen yritysten osakeomistuksista. säilytysketjut ja osingonsaajien henkilöllisyys. Uudistetut raportointisäännöt edellyttävät myös, että valtuutetun välittäjän on maksettava vero tilanteissa, joissa lähdeveroa ei ole pidätetty lainkaan tai jos veroa ei ole pidätetty riittävästi valtuutetun välittäjän laiminlyönnin vuoksi. Koska Verohallinnon on nyt helpompi saada tietoa, on myös helpompi kohdentaa valvontaa.

Faktaa: Veronkiertoyritysten toiminta Suomessa

  • Yleensä osingonmaksajan on pidätettävä lähdevero ennen osingonmaksun lähettämistä ulkomailla asuvalle edunsaajalle. Huijarit perustavat kuitenkin yrityksen, joka voi saada osinkoja ilman ennakonpidätystä. Tämä on mahdollista Suomen ja yrityksen maan välisen sopimuksen vuoksi. Vastaperustetulla yhtiöllä ei ole muuta liiketoimintaa kuin veronkiertojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden tilapäiseen hallussapitoon osingonjaon yhteydessä. Suomen ja maiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Ranskan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, välillä on verosopimuksia, joissa myönnetään vapautus osinkojen saamisesta.
  • Väliaikainen saaja ei voi käyttää osinkorahoja itse. Sen sijaan sen on lähetettävä suurempi osa summasta kaupan toiselle osapuolelle. Tyypillisesti osingonjaon jälkeen tilapäiselle osingonsaajalle oikeuttaneet yritysosakkeet palautetaan takaisin alkuperäiselle omistajalleen. Veronkierrosta saadut voitot jaetaan sitten järjestelmän osallistujien kesken.
  • Tämä perustuu tyypillisesti sopimukseen, jonka veronkiertolaiset ovat tehneet etukäteen. Näin ollen jokaiselle kiertäjälle on kerrottu heidän saamansa kiertovoiton määrä. Summaan ei vaikuta mikään osakemarkkinoiden kehitys. Järjestelmä on luotu ilman aikomusta pitää yrityksen osakkeita pidempään. Monet järjestelmät sisältävät erilaisia ​​johdannaissopimuksia. Tämä eliminoi riskit, jotka voivat aiheutua muuttuneista osakekursseista markkinoilla. Johdannaisia ​​käytetään myös epäoikeudenmukaisen voiton jakamiseen osallistujille. Olemme havainneet monia muunnelmia kiertokulkusuunnitelmasta.
  • Hallintarekisteröidyt osakeomistukset ovat mukana järjestelmissä. Ehdokasrekisteröinnin jälkeen haltijan henkilöllisyys muuttuu salaiseksi. Näin ollen virallisessa osakasluettelossa näkyy vain tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan nimi, ei sen henkilön tai yrityksen nimeä, joka todella omistaa osakkeet.

Esimerkki – järjestelmät, joilla pyritään kiertämään veroja lähdeverotuksessa

Paremman valvonnan tulokset näkyvät: lähdeverotulojen kasvu

Vaikka tapaukset ovat vielä esitutkinnassa, valvonnalla on jo vaikutusta verotuloihin.

– Näemme tämän tyyppisissä kiertokuluissa laskevan trendin. Päätelmämme on, että tekijät ovat havainneet, että Suomen viranomaiset ryhtyvät toimiin, Katja Pussila sanoo.

Lähde: Verohallinto

.Haitallisia yrityksiä on paljastettu, jotka perustavat veronkiertojärjestelmiä “palveluna”
Source#Haitallisia #yrityksiä #paljastettu #jotka #perustavat #veronkiertojärjestelmiä #palveluna

Leave a Comment