Hallitus hyväksyi “Suomen tuki Ukrainan kouluuudistukselle” -hankkeen jatkamisen.


Ukrainan ministerikabinetti hyväksyi muutokset Ukrainan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen väliseen sopimukseen “Suomi tukee Ukrainan kouluuudistusta” projekti 5.3.2018.

Ukrainan ja Suomen välisen asiaa koskevan sopimuksen hankkeen jatkamisesta allekirjoittivat Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal ja Suomen tasavallan pääministeri Sanna Marin 26.5.2022 Kiovassa. Sopimuksen mukaan hankkeen työtä jatkettiin vuoteen 2023 saakka.

Suomen tuki Ukrainan kouluuudistukselle (Oppiminen yhdessä -hanke) on nelivuotinen yhteistyöohjelma, joka alkoi Ukrainan ja Suomen välillä heinäkuussa 2018 ja johon EU liittyi vuoden 2018 lopussa.

Ohjelman pitkän aikavälin vaikutusten odotetaan parantavan Ukrainan koulutuksen laatua ja sitä, miten Ukrainan kansalaiset näkevät koulutusjärjestelmänsä.

Suomen tuki Ukrainan kouluuudistukselle keskittyy keskiasteen koulutukseen ja pyrkii saavuttamaan kolme toisiinsa liittyvää klusteria ja poikkileikkausta elementtiä.

Kolme ensimmäistä toisiinsa yhdistettyä klusteria:

  • opettajakoulutus,
  • koulutuksen popularisointi,
  • koulutusympäristön kehittäminen.

EU-tuki on täysin integroitu kolmeen klusteriin, jotka perustuvat päästä päähän -tukeen ukrainan kielen opetuksen laajentamiselle kansallisten vähemmistöjen keskuudessa valtionkielenä. Lisäksi kaikissa kolmessa klusterissa tuetaan kaikkien osallistavaa koulutusta alustavana poikkileikkauksena.

Suomen tuki Ukrainan kouluuudistukselle on hyvin sopusoinnussa Suomen politiikan kanssa, sillä Ukrainalla on yhä tärkeämpi rooli kahdenvälisessä yhteistyössä Suomessa.

Suomi tukee nykyisen kehityspolitiikan puitteissa Ukrainan rakenneuudistuksia ja jälleenrakennusta, koska Venäjän sotilaallinen hyökkäys on turvallisuusuhka Euroopalle ja Ukraina tarvitsee apua rakenneuudistuksiinsa ja elvytystoimiinsa.

Muistutamme, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat tekevät liiketoimintasuunnitelmia ammatillisten oppilaitosten kehittämiseksi.


Hallitus hyväksyi “Suomen tuki Ukrainan kouluuudistukselle” -hankkeen jatkamisen.
Source#Hallitus #hyväksyi #Suomen #tuki #Ukrainan #kouluuudistukselle #hankkeen #jatkamisen

Leave a Comment