IBD-lapset tarvitsevat tiivistä seurantaa kasvaessaan

Tunnettu tulehdukselliseen suolistosairauteen (IBD) liittyvä syöpäriski pätee myös silloin, kun oireet alkavat lapsuudessa tai nuoruudessa, meta-analyysi vahvisti.

Aikuisten syöpätapaukset olivat noin kaksinkertaistuneet yleiseen väestöön verrattuna sekä lapsilla alkavaa Crohnin tautia sairastavilla potilailla (yhteensä RR 2,03, 95 % CI 1,67-2,46) että potilailla, joilla oli haavainen paksusuolitulehdus, joka on diagnosoitu ennen 18 vuoden ikää (yhdistetty RR 2,61, 95 % CI 2,00-3,40), raportoivat Tine Jess, MD, DMSci, Aalborgin yliopistosta Kööpenhaminasta ja kollegat JAMA-verkko auki.

Ruoansulatuskanavan pahanlaatuiset kasvaimet aiheuttivat suurelta osin lisääntynyttä syöpätapausta, mukaan lukien maksan sekä paksu- ja ohutsuolen kasvaimet, ja suhteellinen riskisuhde vaihteli noin 20:stä hämmästyttävään 55:een, mutta lymfaattisten syöpien, melanoomien ja ei-melanoomaisten ihosyöpien määrä oli myös huomattavasti korkeampi kuin koko väestössä suhteellisten riskien ollessa 2-4.

Löydökset perustuivat viiteen väestöpohjaiseen tutkimukseen, jotka tehtiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yhteensä lähes 20 000 potilaalla, joilla oli lapsilla alkanut IBD ja joiden seuranta oli noin 280 000 henkilötyövuotta. Lopulta 715 näistä potilaista diagnosoitiin syöpä.

Tutkimukset julkaistiin vuosina 2013–2020, ja ne kattoivat ajanjaksot aina vuoteen 1964 asti. Kolme suurinta perustuivat kattaviin kansallisiin terveystietoihin Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista; nämä muodostivat yli 90 % mukana olleesta IBD-populaatiosta. Tutkimuksen laatu Newcastle-Ottawan asteikolla arvioituna oli kohtuullista kolmessa tutkimuksessa ja hyvä kahdessa muussa.

Mediaani-ikä IBD-diagnoosissa oli viidessä tutkimuksessa 14-16 vuotta, kun taas syöpädiagnoosin mediaani-ikä vaihteli välillä 24-37. Karkeat syövän ilmaantuvuusluvut vaihtelivat huomattavasti tutkimuksissa: 1,0:sta 1 000 potilasvuotta kohden Suomen väestössä 3,3:een. 1 000 potilasvuotta kohden Ruotsissa. Riskisuhteet suhteessa koko väestöön vaihtelivat Kanadan Manitoban maakunnan 2,00:sta Suomen 3,60:aan.

Jess ja kollegat totesivat, että taustalla olevissa tiedoissa oli huomattavaa heterogeenisuutta minäkaksi arvot 50-60 % riskisuhdelaskelmia varten.

Mutta tutkijat korostivat myös, että absoluuttiset riskit olivat pieniä. “[D]Vaikka maha-suolikanavan syöpien suhteelliset arviot ovat huomattavasti kohonneet lapsipotilailla IBD-potilailla verrattuna yleisiin lapsipotilaisiin, tämä riski vastaa keskimäärin 0,3 maksasyöpätapausta, 0,6 paksusuolensyöpätapausta ja 0,1 ohutsuolen syöpää tapausta kohden. 1000 henkilötyövuotta tässä populaatiossa.”

Analyysissa pyrittiin myös tutkimaan, lisääkö altistuminen tiopuriinilääkkeille, kuten atsatiopriinille (monille potilaille IBD-hoidon selkäranka), syöpäriskiä. Jotkut aiemmat analyysit ovat osoittaneet, että näin voisi olla. Uudessa meta-analyysissä vain kahdessa viidestä mukana olleesta tutkimuksesta oli tietoja tiopuriinialtistuksesta: nämä viittasivat hieman lisääntyneeseen riskiin (RR 2,09 suhteessa yleiseen väestöön verrattuna 1,82 potilaisiin, joita ei hoidettu näillä aineilla). Mutta kaiken kaikkiaan, Jess ja kollegat päättelivät, kysymys on edelleen ratkaisematta.

  • John Gever toimi toimitusjohtajana vuosina 2014–2021; hän on nyt säännöllinen avustaja.

Ilmoitukset

Tutkimuksen rahoitti Tanskan hallitus.

Kirjoittajat ilmoittivat, ettei heillä ollut asiaankuuluvia suhteita kaupallisiin yksiköihin.

IBD-lapset tarvitsevat tiivistä seurantaa kasvaessaan
Source#IBDlapset #tarvitsevat #tiivistä #seurantaa #kasvaessaan

Leave a Comment