Instituutioomistajat voivat ryhtyä dramaattisiin toimiin, kun Nanoform Finland Oyj:n (HEL:NANOFH) viimeaikainen 10 prosentin pudotus lisää vuoden tappioita

Katsaus Nanoform Finland Oyj:n (HEL:NANOFH) osakkeenomistajiin voi kertoa, mikä ryhmä on vahvin. Eniten yhtiön osakkeita, tarkemmin ottaen noin 53 %, omistaa instituutiot. Toisin sanoen ryhmä hyötyy eniten (tai häviää eniten) yritykseen tehdystä sijoituksestaan.

Tämän seurauksena institutionaaliset sijoittajat kärsivät eniten tappioita viime viikolla sen jälkeen, kun markkina-arvo laski 36 miljoonaa euroa. Tämä sijoittajajoukko saattaa olla erityisen huolissaan nykyisestä tappiosta, joka lisää osakkeenomistajille 46 prosentin yhden vuoden tappiota. Usein “markkinatakaajiksi” kutsutuilla instituutioilla on merkittävä valta vaikuttaa minkä tahansa osakkeen hintadynamiikkaan. Tämän seurauksena, jos lasku jatkuu, institutionaalisia sijoittajia voidaan painostaa myymään Nanoform Finland Oyj, mikä voi vahingoittaa yksittäisiä sijoittajia.

Katsotaanpa tarkemmin, mitä erityyppiset osakkeenomistajat voivat kertoa Nanoform Finland Oyj:stä.

Katso uusin Nanoform Finland Oyj:n analyysimme

HLSE:NANOFH:n omistajuuden jakautuminen 8. maaliskuuta 2022

Mitä institutionaalinen omistus kertoo Nanoform Finland Oyj:stä?

Laitokset yleensä mittaavat itseään vertailuindeksiin raportoidessaan omille sijoittajilleen, joten ne usein innostuvat osakkeesta, kun se on sisällytetty suureen indeksiin. Odotamme useimmilla yrityksillä olevan instituutioita rekisterissä, varsinkin jos ne ovat kasvussa.

Nanoform Finland Oyj:llä on jo instituutioita osakeluettelossa. Itse asiassa he omistavat kunnioitetun osuuden yrityksestä. Tämä voi viitata siihen, että yrityksellä on tietty uskottavuus sijoitusyhteisössä. On kuitenkin parasta olla varovainen luottaen institutionaalisten sijoittajien mukana tulevaan oletettuun validointiin. Hekin ymmärtävät joskus väärin. Kun useat laitokset omistavat osakkeen, on aina olemassa riski, että ne ovat “täytetyssä kaupassa”. Kun tällainen kauppa menee pieleen, useat osapuolet voivat kilpailla osakkeiden nopeasta myymisestä. Tämä riski on suurempi yrityksessä, jolla ei ole kasvuhistoriaa. Näet Nanoform Finland Oyj:n historialliset tulot ja liikevaihdot alta, mutta muista, että tarinassa on aina enemmän.

tulojen ja tulojen kasvu
HLSE:NANOFH Tulojen ja tulojen kasvu 8. maaliskuuta 2022

Sijoittajien tulee huomioida, että laitokset omistavat itse asiassa yli puolet yrityksestä, joten he voivat yhdessä käyttää merkittävää valtaa. Nanoform Finland Oyj ei ole hedge-rahastojen omistuksessa. Tietomme osoittavat, että Edvard Hæggström on suurin osakkeenomistaja 7,5 %:lla osakkeista. Toiseksi suurimmalla osakkeenomistajalla on noin 7,5 % liikkeeseen lasketuista osakkeista, jota seuraa kolmannen suurimman osakkeenomistajan 7,1 % omistusosuus. Edward Haeggström, joka on toiseksi suurin osakkeenomistaja, sattuu myös omistamaan toimitusjohtajan arvonimen.

Havaitsimme myös, että yhdeksän parasta osakkeenomistajaa edustaa yli puolet osakeluettelosta, ja muutama pienempi osakkeenomistaja tasapainottaa jossain määrin suurempien etuja.

Vaikka on järkevää tutkia yrityksen institutionaalista omistustietoa, on myös järkevää tutkia analyytikoiden mielipiteitä tietääkseen, mihin suuntaan tuuli puhaltaa. Osakkeesta on jonkin verran analyytikoiden kattavuutta, mutta se voi silti tulla tunnetummaksi ajan myötä.

Nanoform Finland Oyj:n sisäpiiriomistus

Sisäpiiriläisen määritelmä voi vaihdella hieman eri maiden välillä, mutta hallituksen jäsenet ovat aina tärkeitä. Yrityksen johto johtaa liiketoimintaa, mutta toimitusjohtaja vastaa hallitukselle, vaikka hän olisi sen jäsen.

Useimmat pitävät sisäpiiriomistusta positiivisena, koska se voi osoittaa, että hallitus on hyvin linjassa muiden osakkeenomistajien kanssa. Joskus tähän ryhmään on kuitenkin keskittynyt liikaa valtaa.

Sisäpiiriläiset näyttävät omistavan merkittävän osan Nanoform Finland Oyj:stä. Sen markkina-arvo on vain 313 miljoonaa euroa, ja sisäpiiriläisillä on 97 miljoonan euron arvosta osakkeita omissa nimissään. Tämä saattaa viitata siihen, että perustajat omistavat edelleen paljon osakkeita. Voit napsauttaa tästä nähdäksesi, ovatko he ostaneet vai myyneet.

Yleinen julkinen omistus

Suuri yleisö, joka on yleensä yksittäisiä sijoittajia, omistaa 16 % Nanoform Finland Oyj:stä. Tämä omistuksen koko, vaikka se on huomattava, ei välttämättä riitä muuttamaan yrityksen politiikkaa, jos päätös ei ole synkronoitu muiden suurten osakkeenomistajien kanssa.

Seuraavat vaiheet:

Vaikka yrityksen omistavia eri ryhmiä kannattaa harkita, on muita tekijöitä, jotka ovat vielä tärkeämpiä. Tätä varten sinun tulee olla tietoinen 4 varoitusmerkkiä olemme havainneet Nanoform Finland Oyj:n kanssa.

viime kädessä tulevaisuus on tärkein. Voit käyttää tätä vapaa raportti analyytikoiden ennusteista yhtiölle.

HUOM: Tämän artikkelin luvut on laskettu käyttämällä viimeisten 12 kuukauden tietoja, jotka viittaavat 12 kuukauden ajanjaksoon, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin tilinpäätös on päivätty. Tämä ei ehkä ole yhdenmukainen koko vuoden vuosikertomuksen lukujen kanssa.

Tämä Simply Wall St:n artikkeli on luonteeltaan yleinen. Annamme kommentteja historiatietoihin ja analyytikoiden ennusteisiin perustuen vain puolueetonta metodologiaa käyttäen, eikä artikkeleitamme ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi. Se ei ole suositus ostaa tai myydä mitään osakkeita, eikä se ota huomioon tavoitteitasi tai taloudellista tilannettasi. Pyrimme tuomaan sinulle pitkän aikavälin fokusoidun analyysin, joka perustuu perustietoihin. Huomaa, että analyysimme ei välttämättä ota huomioon viimeisimpiä hintaherkkiä yritysilmoituksia tai laadukasta materiaalia. Simply Wall St:llä ei ole asemaa missään mainituissa osakkeissa.

Instituutioomistajat voivat ryhtyä dramaattisiin toimiin, kun Nanoform Finland Oyj:n (HEL:NANOFH) viimeaikainen 10 prosentin pudotus lisää vuoden tappioita
Source#Instituutioomistajat #voivat #ryhtyä #dramaattisiin #toimiin #kun #Nanoform #Finland #Oyjn #HELNANOFH #viimeaikainen #prosentin #pudotus #lisää #vuoden #tappioita

Leave a Comment