Intian oppia Suomen koulutusjärjestelmästä

Tohtori Maithili Tambe Suomi ei tehnyt sitä yhdessä yössä; emme mekään. Mutta jos Suomi pystyisi siihen, voimme myös me. Kun kansallinen koulutuspolitiikka (NEP) 2020 ottaa vauvaaskeleita koulutuksen parantamiseksi eri puolilla maata, Intia voi ottaa jonoja Suomesta rakentaakseen vahvan pohjan hedelmälliselle […]

Kirjailija: tohtori Maithili Tambe

Suomi ei tehnyt sitä yhdessä yössä; emme mekään. Mutta jos Suomi pystyisi siihen, voimme myös me. Kansallisen koulutuspolitiikan (NEP) 2020 ottaessa vauvaaskeleet koulutuksen parantamiseksi eri puolilla maata, Intia voi ottaa jonoja Suomesta rakentaakseen vahvan pohjan hedelmälliselle tulevaisuudelle ja paremmalle lukutaidon sekä tietoisen ja tietoisen oppimisen mahdollisuudelle. utelias ihminen. Albert Einsteinin sanoin: “Koulutus ei ole tosiasioiden oppimista, vaan mielen kouluttamista ajattelemaan.”

NEP onnistui tekemään raskasta nostotyötä ottamalla käyttöön uuden pedagogisen opetuksen rakenteen, jossa kiinnitetään huomiota lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja pyritään luopumaan omasta kulttuurista. Mutta varhaiskasvatuksesta kandidaatin ja maisterin tutkintoon, Suomen Koulutusjärjestelmällä (FES) on jokaisessa vaiheessa poimintoja, joihin voimme mukautua tai inspiroitua.

Maksujen ja koulutuksen joustava luonne

Aluksi maassa on yli 25 miljoonaa opiskelijaa. Ja Intian kaltaisessa maassa maksurakenne on luultavasti tärkein näkökohta. Suomessa maksu peritään varhaiskasvatusvaiheessa perheen tulojen mukaan. Tämä on kaikille mahdollisuus päästä parhaaseen koulutukseen. Ja tämä on vaihe, jossa kaikki lapset ovat yhtä vastaanottavaisia ​​ja jokaisen lapsen luomismehut ovat aktiivisimpia lapsuudessaan tulotasosta riippumatta. Maksujen jäsentäminen henkilön maksaman tuloveron mukaan tarjoaa läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että tilanne on kaikille hyödyllinen.

FES:n mukaan opiskelija voi valita oman polkunsa koulutusjärjestelmän läpi kiinnostuksen perusteella. Lisäksi heillä on vapaus valita ammatillinen koulutus oman ammattinsa mukaan eikä hakea kandidaatin tutkintoa yliopistoihin. Tällainen koulutuksen joustava luonne ja valta ja vastuu valita koulutus Intiassa tuovat Intiaan enemmän lahjakkuuksia kuin koskaan ennen. Intian päämottona tulisi olla, että kaikki ovat koulutusta varten ja koulutus on kaikkia varten.

Lisää valtion ylläpitämien koulujen uskottavuutta

Kunnat vastaavat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja hoidosta Suomessa. Intian hallituksen ylläpitämien koulujen ahdinko on tunnettu tosiasia. Huoltajien ja vanhempien vaatimus lastensa kirjoittamisesta yksityisiin kouluihin kertoo paljon kunnan ylläpitämien koulujen ja laitosten tilanteesta. Keskittyminen lasten yleiseen kehitykseen, päteviin opettajiin, hyvin jäsenneltyyn koulutusjärjestelmään ja hyvään toimivaan infrastruktuuriin auttaa pitkälle tuomaan takaisin näiden koulujen menetetty kunnia ja kadonneet opiskelijat.

Suomessa ei ole yksityisiä kouluja yli 3 500 koulusta. Heidän riippuvuutensa yksityiskouluista ei ole mitään. Intiassa näin ei valitettavasti ole. Meidän on vahvistettava ja nostettava opiskelijoiden opetusstandardeja lisätäksemme valtion ylläpitämien koulujen luotettavuutta ja uskottavuutta.

Muuta pakollista koulutusvaihetta

Oppivelvollisuus alkaa Suomessa seitsemän vuoden iästä alkaen. Siihen asti opiskelija tottuu oppimiseen, uteliaisuuden ja tunteiden kehittämiseen, vahvan perustan rakentamiseen tekemällä mielensä luovuudesta ja joustavasta, jotta hän voi siirtyä muodolliseen koulutukseen. Pakollinen peruskoulutus on yhdeksänvuotinen luokasta 1 luokkaan 9 ja se tahdistaa oppimistasoja ja tarjoaa useita näkökulmia käsitteisiin, jotka auttavat opiskelijaa tekemään omia johtopäätöksiään tekemällä erilaisia ​​havaintoja ja eri näkökulmia. Näin havainnot eivät rajoitu yhteen aiheeseen, vaan luovat opiskelijalle laajempaa näkemystä asioista. Tämä johtaa lopulta siihen, että aineet linkitetään toisiinsa luonnollisesti ja yhdistetään eri teemoja yhdeksi tunniksi.

Vahvistaa opettajien roolia

Opettajien roolin ja tiedon vahvistaminen on yhtä tärkeää kuin opiskelijoiden opettaminen, sillä he ovat tiedon välittämisen väline. Opettajia tulisi kouluttaa paitsi siitä, mitä opettaa, myös kuinka opettaa. Opettajien tulee osata opettaa käytännön sijasta vain teoreettista. Opettajien ottaminen mukaan opetussuunnitelman valintaan auttaa opettajaa ymmärtämään sitä paremmin ja välittämään tietoa luonnollisemmalla tavalla. Myös opettajan aseman saamiseksi vaadittavaa vähimmäispätevyyttä olisi kannustettava, sillä se auttaa lopulta sekä opiskelijoita että kouluja ja laitoksia.

Pois Rote-kulttuurista ja sovelluksesta

Kuulostamatta liian kriittiseltä, Intian koulut keskittyvät oppimäärän suorittamiseen, oppikirjaoppimiseen ja viime kädessä hyviin kokeisiin. Ongelma tällaisessa asetelmassa on, että se antaa tunteen, että jokaisen opiskelijan on uurastettava ankarasti tai tupattava kirjoja menestyäkseen. Kokeiden läpäisemisestä tulee perimmäinen tavoite ja korkeiden pisteiden saamisesta tulee menestymisen määritelmä. Tavoitteena ei ole tukahduttaa tietoa opiskelijoiden aivoihin, vaan tallentaa tietoa heidän mieleensä riittävästi, jotta he voivat soveltaa sitä omassa elämässään. Suomalainen järjestelmä ei ole vallankumous; vain evoluutio. Intian on aika kehittää myös omaa järjestelmäänsä.

(Kirjoittaja on The Academy Schoolin toimitusjohtaja. Esitetyt näkemykset ovat henkilökohtaisia ​​eivätkä heijasta Financial Express Onlinen virallista kantaa tai politiikkaa.)

Financial Express on nyt Telegramissa. Napsauta tätä liittyäksesi kanavallemme ja pysyäksesi ajan tasalla uusimmista Biz-uutisista ja -päivityksistä.

.Intian oppia Suomen koulutusjärjestelmästä
Source#Intian #oppia #Suomen #koulutusjärjestelmästä

Leave a Comment