Irlannin on käytettävä aktiivista puolueettomuutta edistääkseen rauhaa Ukrainassa

Ukrainan traagista konfliktia käyttävät hyväkseen Euroopan militarisoinnista ja aggressiivisista luonnonvarasodista kiinnostuneet haastaakseen Irlannin lisäksi myös muiden Euroopan puolueettomien valtioiden, erityisesti Ruotsin, Suomen ja Itävallan, puolueettomuuden.

Ukrainan sodalla on monimutkaisia ​​paikallisia ja kansainvälisiä syitä, mutta sitä yksinkertaistetaan liikaa länsimaisissa tiedotusvälineissä hyvän ja pahan välisenä yhteentörmäyksenä.

Yksinkertaisia ​​ratkaisuja tämän konfliktin ratkaisemiseksi ovat aseiden ja ampumatarvikkeiden kaataminen, jotka lisäävät polttoainetta sodan tulipaloihin, ja yrittää tehdä rauhaa tekemällä sotaa.

Ukrainan puolueettomuus olisi ja sen olisi pitänyt estää tämä konflikti. Ne, jotka vaativat Irlannin puolueettomuuden luopumista ja Natoon liittymistä, erehtyvät, mukaan lukien ne, jotka vaativat Venäjän suurlähettilään karkottamista.

Meidän pitäisi muistaa romaanissaan kirjoittaneen George Orwellin sanat 1984: “Sota on rauhaa. Vapaus on orjuutta. Tietämättömyys on voimaa.”

Uusi välityspalvelinsota

Nämä sanat näyttävät nyt sopivilta Venäjän ja USA:n hallitseman Naton väliseen laajempaan konfliktiin, joka on muuttanut Ukrainan konfliktin uudeksi välityssodaksi.

Ne ovat myös erittäin tärkeitä Irlannin puolueettomuudelle sekä Ukrainalle ja muille maille.

Valheet, joiden käskettiin oikeuttamaan sotia Serbiassa, Irakissa, Afganistanissa, Libyassa ja muualla humanitaaristen väliintulojen varjolla ja jotka nyt poistetaan – sota on rauhaa ja valheista tulee totuus.

Nämä hallinnonmuutossodat olivat vakavia kansainvälisten lakien rikkomuksia, jotka mahdollistivat Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolaisten Britannian ja Ranskan veto-vallan väärinkäyttö.

Mielenosoittajia Venäjän federaation Dublinin suurlähetystön ulkopuolella. Kuva: Sam Boal/PA Wire

Putin ja Venäjän hallitus olivat huolissaan siitä, että Naton laajentuminen sen rajoille osoitti, että Venäjä oli hallinnonmuutoksen kohteena.

Venäjä tunsi olevansa oikeutettu käynnistämään oman hyökkäyssotansa, mikä on myös kansainvälisen oikeuden vastaista. Mikään näistä laittomista sodista ei ole oikeutettu, mutta ne osoittavat, että Irlannilla ei pitäisi olla mitään tekemistä tällaisten tuhoavien sotilaallisten liittoutumien kanssa ja että sen olisi keskitettävä ponnistelunsa kansainvälisen rauhan edistämiseen vahvistamalla puolueettomuuttaan sen hylkäämisen sijaan.

Irlantilaiset ovat aidosti huolissaan ukrainalaisten kärsimyksestä ja tappamisesta. Tällä 2000-luvulla meidän ei pitäisi koskea vain konflikteja Euroopassa, vaan kaikki sotilaalliset konfliktit, jotka aiheuttavat valtavaa vahinkoa koko ihmiskunnalle ja haavoittuvalle elinympäristöllemme.

Suurin ihmiskunnan kohtaama uhka tällä hetkellä on ilmastonmuutos, mutta se jätetään huomiotta ja edistystä ympäristövahinkojen torjunnassa käännetään.

Avainkysymys meille kansakunnalle tulee olla se, kuinka voimme suojella ja puolustaa Irlannin kansan etuja, mukaan lukien planeetalla hajallaan olevan valtavan diasporamme, ja samalla edistää kansainvälistä rauhaa ja oikeutta rauhanomaisin keinoin.

Meidän olisi pitänyt oppia ensimmäisestä maailmansodasta – joka maksoi jopa 50 000 irlantilaisen sotilaan hengen – että Irlannin ei koskaan tule olemaan mitään muuta kuin tykinruokaa osana sotilasliittoa.

Vuodesta 1958 lähtien Irlannilla on ollut valtava rooli kansainvälisen rauhan edistämisessä, ja se on saavuttanut tämän puolustusvoimiemme rohkealla rauhanturvaajalla yhdistettynä positiiviseen puolueettomuuteen ulkopolitiikkaamme.

Puolustusmenojen lisäämistä, hävittäjien ja laivaston sotalaivojen ostoa koskevissa ehdotuksissa sivuutetaan tosiasia, että Irlannin tai minkään pienen maan aluetta ei voida koskaan puolustaa hyökkäykseltä tavanomaisin sotilaallisin keinoin.

Paras ja ainoa käytännöllinen tapa puolustaa Irlannin kansaa on vahvistaa puolueettomuuttamme.

Pelotekeinona erittäin epätodennäköistä hyökkäystä vastaan ​​Irlannin puolustuspolitiikkaa ja -käytäntöä olisi muutettava radikaalisti tavanomaisesta sotilaallisesta puolustuksesta sellaiseksi, että se on valmis sissisotaan tällaisen hyökkäyksen sattuessa. Näin saavutimme itsenäisyytemme ja onnistuimme välttämään sotkeutumisen toiseen maailmansotaan, ja kuinka Vietnamin ja Afganistanin kansa voitti Ranskan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton sotilasvallat.

Jos vieraat voimat tunkeutuvat ilma- tai merialueeseemme, ammummeko ne alas vai upotammeko ne uusilla ostetuilla suihkukoneillamme, jos he kieltäytyvät lähtemästä? Jos siviililentokone, joka on täynnä terroristien kaappaamia matkustajia, lentää ilmatilamme läpi, ammummeko sen alas tappaen kaikki koneessa olleet? Ison-Britannian RAF:n salliminen tehdä niin Irlannin alueella on myös holtitonta politiikkaa.

Irlannin puolueettomuudella on pitkä ja arvostettu historia, joka ulottuu Wolfe Toneen 1790-luvulla. Irlannin puolueettomuusliitto toimi aktiivisesti vuonna 1914 pitääkseen Irlannin poissa ensimmäisestä maailmansodasta käyttämällä iskulausetta: “Emme palvele kuningasta tai keisaria, vaan Irlantia”.

Puolueettomuutemme vahvistettiin toisen maailmansodan aikana, kun Irlanti pysyi menestyksekkäästi puolueettomana liittoutuneiden ja akselin sotivien miehitysuhkauksista huolimatta.

Yhdistyneisiin Kansakuntiin liittymisen jälkeen puolueettomuutemme sai positiivisemman roolin puolustusvoimien toimiessa aktiivisesti YK:n rauhanturvaamisessa vuodesta 1958 tähän päivään.

Noin 88 irlantilaista sotilasta on kuollut palvellessaan ulkomailla. Puolueettomuuden hylkääminen tarkoittaa tämän ylpeän rauhanturvaperinteen hylkäämistä liittyessämme kansainvälisen oikeuden rikkojiin.

Tämä myönteinen puolueettomuus lisäsi Irlannin mainetta kansainvälisesti niin paljon, että meidät on valittu viisi kertaa YK:n turvallisuusneuvostoon.

Peräkkäiset Irlannin hallitukset ovat pyrkineet vaarantamaan tai lopettamaan Irlannin puolueettomuuden sallimalla Yhdysvaltain armeijan käyttää Shannonin lentokenttää käydessään hyökkäyssotia Lähi-idässä.

Irlantilaiset ovat edelleen sitoutuneet säilyttämään positiivisen puolueettomuuden – Amárach Researchin helmikuussa tekemä kysely osoitti, että 76 prosenttia irlantilaisista kannattaa puolueettomuutta.

On olemassa tärkeitä moraalisia, oikeudellisia, humanitaarisia ja eksistentiaalisia syitä, miksi Irlannin tulisi säilyttää positiivisen puolueettomuuden politiikka ja käytäntö.

Moraaliset syyt perustuvat vanhanaikaiseen 5. käskyyn “Älä tapa”.

Perusteettomat sodat Lähi-idässä Libyasta Afganistaniin vuodesta 1991 ovat aiheuttaneet jopa viiden miljoonan ihmisen kuoleman, mukaan lukien yli miljoona lasta.

Nyt Venäjä käy myös perusteetonta sotaa Ukrainassa, koska kaikki asianosaiset eivät ole onnistuneet löytämään rauhanomaisia ​​ratkaisuja tähän konfliktiin.

Oikeudelliset syyt perustuvat oikeusvaltion merkitykseen kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, toisin kuin väärinkäytön sääntö.

Kansallisella oikeudellisella tasolla An Garda Síochána on velvollinen tutkimaan ja ehkäisemään vakavia rikoksia, mukaan lukien kidutusrikokset ja muualla tehdyt sotarikokset, joihin Irlannin ihmiset ovat saattaneet osallistua tai olla osallisina.

Alueellisella tasolla Euroopan unioni on kieltänyt kuolemanrangaistuksen. 21 EU:n jäsenvaltiota on kuitenkin myös Naton jäseniä, ja Nato on ollut mukana laittomissa sodissa, jotka ovat johtaneet miljoonien ihmisten kuolemaan. Tämä on kuolemanrangaistus sodan avulla.

Kansainvälisen oikeuden tasolla Adam Lupel International Peace Institutesta kirjoittaa, että “pienet valtiot ovat määritelmänsä mukaan haavoittuvia maailmassa, jossa kansainvälinen oikeus on vaarantunut ja vain voi tehdä oikean.”

Pienten valtioiden, kuten Irlannin, on noudatettava kansainvälisen oikeuden sääntöä sen sijaan, että liittyisivät lainrikkomisiin.

Irlannin puolueettomuuden humanitaaristen syiden pitäisi olla Irlannin kansan etusijalla, kun otetaan huomioon, että historiamme on miehitys vieraan vallan toimesta, joka syyllistyi rikoksiin ihmisyyttä vastaan ​​kansaamme vastaan ​​ja pakotti miljoonat irlantilaiset etsimään turvaa muista maista.

Irlannin Lähi-idän hyökkäyssotien helpottaminen vaikutti osaltaan pakolaiskriisiin, eikä hallitusmme onnistu edistämään rauhaa Ukrainan konfliktissa.

Puolueettomuuden eksistentiaalisia syitä korostavat Ukrainan nykyisen konfliktin aiheuttamat ydinonnettomuuden tai ydinsodan riskit sekä ainakin yhdeksän maan ydinaseiden hallussapito ja uhkaukset.

Rauhan edistäminen rauhanomaisin keinoin käyttämällä positiivista aktiivista puolueettomuuttamme on Irlannin ainoa järkevä ja käytännöllinen politiikka tulevaisuudessa.

  • Tri Edward Horgan BA, M. Phil., PhD, komentaja (eläkkeellä), palvellut useaan otteeseen puolustusvoimissa YK:n sotilaallisena rauhanturvaajana Lähi-idässä, työskennellyt EU:n, ETYJ:n, YK:n ja Carter Centerin kanssa vaalitarkkailutehtävissä konfliktin jälkeiset tilanteet Balkanilla, Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Vuonna 2008 hän valmistui väitöskirjaksi kansainvälisestä rauhasta ja Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta

.Irlannin on käytettävä aktiivista puolueettomuutta edistääkseen rauhaa Ukrainassa
Source#Irlannin #käytettävä #aktiivista #puolueettomuutta #edistääkseen #rauhaa #Ukrainassa

Leave a Comment