Japani, Suomi tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen, sopivat päättäväisistä toimista

Japanin ja Suomen johtajat tuomitsivat keskiviikkona jyrkästi Venäjän aggression Ukrainassa ja olivat yhtä mieltä siitä, että sääntöpohjaista maailmanjärjestystä uhkaavaan kriisiin on vastattava määrätietoisesti, yhtenäisesti.

Suomen pääministeri Sanna Marin kertoi ensimmäisessä henkilökohtaisessa tapaamisessa Japanin kollegalleen Fumio Kishidalle Suomen suunnitelmista liittyä Pohjois-Atlantin liittoon, mikä on historiallinen siirto, jonka hän sanoi “vahvistavan” kansainvälistä yhteisöä, joka jakaa yleismaailmalliset arvot.

“Näemme Euroopan ja Intian ja Tyynenmeren alueen turvallisuuden erottamattomina ja vastustamme yksipuolisia yrityksiä muuttaa status quoa väkisin kaikkialla maailmassa”, Kishida sanoi yhteisessä lehdistötilaisuudessa Marinin kanssa hänen toimistossaan.

Japanin pääministeri Fumio Kishida (R) ja Suomen pääministeri Sanna Marin kättelevät ennen keskusteluaan Japanin pääministerin kansliassa Tokiossa 11.5.2022. (Kyodo)


Aiheeseen liittyvä kattavuus:

KESKUS: Nato tarvitsee tukikohtia itärajalle vastustaakseen Venäjää: asiantuntijat

Suomi avoimempi Natoon liittymiselle Venäjän toiminnan jälkeen: ministeri


“Syvennämme yhteistyötä Suomen kanssa vastataksemme Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa ja toteuttamassa “vapaata ja avointa” Intian ja Tyynenmeren aluetta”, Kishida sanoi.

Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen helmikuussa Kishida on toistuvasti ilmaissut huolensa sen seurauksista Euroopan ulkopuolella. Japani yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden samanmielisten maiden kanssa ajaa “vapaata ja avointa” Intian ja Tyynenmeren aluetta, kun itsevarma Kiina laajentaa vaikutuspiiriään.

Ukrainan kriisi on motivoinut Suomen ja sen naapurin Ruotsin, jotka molemmat ovat joutuneet kohtaamaan Venäjän hyökkäystä, harkitsemaan liittymistä Natoon, joka on kollektiivinen turvallisuuskehys, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää uhkana maansa turvallisuudelle sen itään laajentumisen vuoksi. .

Marin kertoi ennen huippukokousta Tokiossa pidetyssä tilaisuudessa, että hänen hallituksensa tekee pian päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta.

Suomen pääministeri Sanna Marin (R) puhuu seminaarissa Tokiossa 11.5.2022. (Kyodo) ==Kyodo

Noin 1 300 kilometriä venyvän rajan Venäjän kanssa jakava Suomi oli käynyt Venäjän kanssa korkean tason vuoropuhelua Ukrainan sodan alkamiseen asti. Euroopan unionin jäsenenä Suomi on kuitenkin nyt vahva kannattaja lisäpakotteisiin Venäjää vastaan, Marin sanoi.

“Venäjä rikkoo avoimesti kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaa. Heidän julmuuksiensa siviilejä kohtaan jatkuvat. Tätä ei voida hyväksyä miltään kansakunnalta, eikä varsinkaan turvallisuusneuvoston pysyvältä jäseneltä”, hän sanoi.

Marin kertoi keskustelevansa “yleisestä pettymyksestä” YK:n turvallisuusneuvostoa kohtaan, koska veto-oikeutta on käytetty väärin. “Meidän on uudistettava neuvostoa, jotta siitä tulee avoimempi, tehokkaampi ja edustavampi”, hän sanoi.

Japanin ja Suomen johtajat sopivat huippukokouksessa työskentelevänsä kohti ydinaseista vapaata maailmaa, joka on Kishidan keskeinen tavoite. Marin sanoi, että Suomi on “erittäin huolissaan” Pohjois-Korean ohjus- ja ydinkehityksestä.

Japani ja Suomi ovat syventäneet siteitä strategisina kumppaneina, jotka jakavat yleismaailmalliset arvot, kuten demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamisen. Taloudellisesti tiede ja teknologia ovat keskeisiä yhteistyöalueita, sillä Suomi tunnetaan digitalisaation suhteen eteenpäin katsovana.

.Japani, Suomi tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen, sopivat päättäväisistä toimista
Source#Japani #Suomi #tuomitsivat #Venäjän #hyökkäyksen #sopivat #päättäväisistä #toimista

Leave a Comment