Kiusaamiset ovat lisänneet väkivaltarikosten riskiä, ​​osoittaa kattava tutkimus

Euroopan lasten ja nuorten psykiatria (2022). DOI: 10.1007/s00787-022-01964-1″ width=”800″ height=”530″/>
Käänteiset selviytymisfunktion arviot ensimmäisestä väkivaltarikoksesta iän mukaan: A usein, joskus tai ei kiusaaneiden naisten tekemät väkivaltarikokset, B usein, joskus tai ei kiusaaneiden miesten väkivaltarikokset ja C vakavat väkivaltarikokset, mukaan lukien usein, joskus tai eivät kiusaaneet miehet. Coxin regressiomalli, säätämätön. Luotto: Euroopan lasten ja nuorten psykiatria (2022). DOI: 10.1007/s00787-022-01964-1

Lapsilla, jotka kiusasivat muita 8–9-vuotiaana, on suurempi riski väkivaltarikosten tekemiseen 31-vuotiaana. Tämä kävi ilmi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tehdystä valtakunnallisesta syntymäkohorttitutkimuksesta.

Usein kiusaavilla pojilla ja tytöillä oli lisääntynyt riski joutua väkivaltaisiin rikoksiin verrattuna lapsiin, jotka eivät koskaan kiusaaneet muita. Pojilla, joita kiusataan usein, on myös suurempi todennäköisyys väkivaltaisiin rikoksiin verrattuna niihin, joita joskus kiusataan. Usein kiusaaneiden poikien suhteellinen riski syyllistyä vakavaan väkivaltarikokseen, kuten henkirikokseen tai törkeään pahoinpitelyyn, seurantajakson aikana oli lähes kolme kertaa suurempi kuin pojilla, jotka eivät koskaan kiusaaneet.

Kiusaamisen uhriksi joutumista ei liittynyt lisääntyneeseen väkivaltarikosten riskiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sosioekonomisen aseman taustatekijöitä ja mahdollista lapsuuden psykopatologiaa. Kiusaamisen ja väkivaltarikosten välinen yhteys säilyi, vaikka aineistoa valvottiin vanhempien koulutustason, perherakenteen ja mahdollisen lasten psykopatologian osalta. Tuloksiin eivät myöskään vaikuttaneet kiusaajan mahdolliset muut kiusaamisen kokemukset, kuten kiusaamisen uhriksi joutuminen.

“Tutkimuksemme osoitti kiusaamisen ja väkivaltarikosten välisen yhteyden sekä miehillä että naisilla. Nämä havainnot vahvistavat entisestään aiempia käsityksiä siitä, että kiusaamisen ehkäiseminen voisi mahdollisesti vähentää väkivaltarikoksia”, kertoo tutkija Elina Tiiri Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta. .

Tutkimuspohjainen tieto auttaa estämään ongelmia

Tutkimus on osa suurempaa tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on löytää yhteyksiä lapsuuden psykososiaalisten ongelmien ja mielenterveyshäiriöiden, päihdeongelmien, kuolleisuuden, itsensä vahingoittamisen, rikollisuuden, elämänhallinnan ja aikuisiän syrjäytymisen välillä.

“Tutkimusprojekti tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään palveluita, varhaisia ​​interventioita ja ennaltaehkäisyä”, sanoo lastenpsykiatrian professori Andre Sourander Turun yliopistosta.

Tutkimus perustui laajaan valtakunnalliseen epidemiologiseen aineistoon, joka on kerätty Suomessa vuonna 1989. Aineistonkeruuhetkellä osallistujat olivat 8–9-vuotiaita. Kun osallistujat olivat 30–31-vuotiaita, tutkijat poimivat tietoa heidän väkivaltarikosepäilyistään Poliisirekisteristä. Tutkimus, joka julkaistiin vuonna Euroopan lasten ja nuorten psykiatriasisälsi 5 400 aihetta.


Hoitoa vaativiin aikuisten psykiatrisiin häiriöihin liittyvä altistuminen kiusaamiselle


Lisää tietoa:
Elina Tiiri ym., Kiusaaminen 8-vuotiaana ja väkivaltarikokset 31-vuotiaana: Suomen valtakunnallinen 1981 syntymäkohorttitutkimus, Euroopan lasten ja nuorten psykiatria (2022). DOI: 10.1007/s00787-022-01964-1

Tarjoaa Turun yliopisto

lainaus: Kiusaamisella on lisääntynyt riski väkivaltarikoksiin, osoittaa kattava tutkimus (2022, 9. syyskuuta), joka on haettu 9. syyskuuta 2022 osoitteesta https://medicalxpress.com/news/2022-09-bullies-violent-offenses-comprehensive.html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Lukuun ottamatta reilua kaupankäyntiä yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten, mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Kiusaamiset ovat lisänneet väkivaltarikosten riskiä, ​​osoittaa kattava tutkimus
Source#Kiusaamiset #ovat #lisänneet #väkivaltarikosten #riskiä #osoittaa #kattava #tutkimus

Leave a Comment