Komissio hyväksyy 16 miljoonan euron suomalaisen ohjelman maanviljelijöiden tukemiseksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan

Euroopan komissio on hyväksynyt 16 miljoonan euron suomalaisen ohjelman maataloussektorin tukemiseksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuen väliaikaisten kriisipuitteiden mukaisesti, jotka komissio hyväksyi 23. maaliskuuta 2022 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella, ja tunnustettiin, että Yhdysvaltain talous on vakavassa häiriössä. Tässä toimenpiteessä tuki myönnetään veroetuina. Erityisesti Verohallinto alentaa verovuodelta 2022 maksettavaa maataloustuotantorakennusten kiinteistöveron määrää.

Toimenpide on avoin niille viljelijöille, jotka kärsivät nykyisen geopoliittisen kriisin aiheuttamista tuotantopanosten, kuten sähkön ja lannoitteiden, kustannusten noususta. Komissio päätteli, että Suomen järjestelmä on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisissa kriisipuitteissa asetettujen ehtojen mukaisesti. Tällä perusteella komissio hyväksyi tukitoimenpiteen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Maataloussektori on kärsinyt erityisesti Venäjän Ukrainan hyökkäyksen aiheuttamasta panoskustannusten noususta ja siihen liittyvistä sanktioista. Tällä 16 miljoonan euron ohjelmalla Suomi voi tukea nykyisen geopoliittisen kriisin koettelemia maanviljelijöitä. Seisomme edelleen Ukrainan ja sen kansan puolella. Samanaikaisesti jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että kansalliset tukitoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön oikea-aikaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti ja samalla turvata tasapuoliset toimintaedellytykset yhtenäismarkkinoilla. Lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Komissio hyväksyy 16 miljoonan euron suomalaisen ohjelman maanviljelijöiden tukemiseksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan
Source#Komissio #hyväksyy #miljoonan #euron #suomalaisen #ohjelman #maanviljelijöiden #tukemiseksi #Venäjän #hyökkäyksen #yhteydessä #Ukrainaan

Leave a Comment