Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 10 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat MTN-ohjelmansa puitteissa


Mene sisään Wall Streetille Street Insider Premium. Lunasta 1 viikon ilmainen kokeilujakso täällä.


Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
14. helmikuuta 2022 klo 10.00 (EET)

Kuntarahoitusasiat euroa 10 mmiljoona seteliä alle sen MTN ohjelma

Kuntarahoitus Oyj laskee liikkeeseen 10 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat 15.2.2022. Lainojen eräpäivä on 15.11.2030. Kuntarahoituksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa laina ennenaikaisesti 15.11.2026. Lainalle on kiinteä korko 0,74 % vuodessa.

Lainat lasketaan liikkeeseen Kuntarahoituksen 40 miljardin euron velkainstrumenttien liikkeeseenlaskuohjelmassa. Listalleottoesine ja täydentävä listalleottoesine ovat saatavilla englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.munifin.fi/sijoittajasuhteet.

Kuntarahoitus on hakenut velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämän Helsingin Pörssin kautta. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 15.2.2022.

DekaBank Deutsche Girozentrale toimii velkakirjojen liikkeeseenlaskijana.

KUNTARAHOITUS OY

Lisätietoa:

Joakim Holmström
Varatoimitusjohtaja, pääomamarkkinat ja kestävä kehitys
puhelin +358 50 444 3638

Kuntarahoitus (Kuntarahoitus Oyj) on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista. Yhtiön omistavat Suomen kunnat, julkisen sektorin eläkesäätiö Keva ja Suomen tasavalta. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Financial Advisory Services Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta asiakkaidensa kanssa. Kuntarahoituksen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat asuntoyhteisöt. Lainausta käytetään ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisiin investointikohteisiin, kuten joukkoliikenteeseen, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin, kouluihin ja päiväkotiin sekä erityistarpeita tarvitsevien kodeihin.

Kuntarahoituksen asiakkaat ovat kotimaisia, mutta yritys toimii täysin globaalissa toimintaympäristössä. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden ja sosiaalisten joukkolainojen liikkeeseenlaskija. Rahoituksen takaa yksinomaan Kuntien takauskeskus.

Lue lisää: www.munifin.fi

Tärkeää tietoa

Tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi, julkaistavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain suoraan tai epäsuorasti missään sellaisessa maassa tai sellaiseen maahan. tai lainkäyttövaltaa tai muuten sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen, julkaiseminen tai levittäminen olisi laitonta. Tässä esitetyt tiedot eivät ole myyntitarjous tai ostotarjouspyyntö, eivätkä ne saa myydä minkä tahansa arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä millä tahansa lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä, rekisteröinnistä vapauttamista tai kelpuuttamista minkä tahansa sellaisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedonanto ei ole arvopapereiden tarjous myytäväksi Yhdysvalloissa. the muistiinpanoja hänellä onmennä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna (“arvopaperilaki”) tai Yhdysvaltojen minkään osavaltion sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai heidän lukuun tai eduksi paitsi soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai sellaisessa liiketoimessa, joka ei ole arvopaperilain rekisteröintivaatimusten alainen.

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 10 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat MTN-ohjelmansa puitteissa
Source#Kuntarahoitus #laskee #liikkeeseen #miljoonan #euron #joukkovelkakirjalainat #MTNohjelmansa #puitteissa

Leave a Comment