Kuntarahoitus Oyj lunastaa 350 000 000 euron jatkuvan kiinteän koron nollattavissa olevat lisäarvopaperinsa

Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
24. helmikuuta 2022 klo 9.00 (EET)

Kuntarahoitus Plc lunastaaksesi sen 350 000 000 euroa Jatkuva kiinteäkorkoinen nollattava lisätason 1 arvopaperit

Kuntarahoitus Oyj (“Kuntarahoitus”) lunastaa 350 000 000 euron pysyvän kiinteäkorkoisen nollattavissa olevat lisätoissijaiset lisäarvopaperinsa (ISIN: XS1299724911), jotka alun perin liitettiin 1.10.2015 (“Arvopaperit”). Arvopaperit on listattu Euronext Dublinissa.

Kuntarahoitus lunastaa kaikki liikkeessä olevat Arvopaperit 1. huhtikuuta 2022 (“Lunastuspäivä”), joka on Arvopaperien ensimmäinen takaisinmaksupäivä sen ehtojen mukaisesti. Arvopaperit lunastetaan 100-prosenttisesti. kokonaisnimellismäärästä kertyneen ja maksamattoman koron kera Lunastuspäivään asti, mutta ei lunastuspäivää.

Lunastuksen jälkeen Kuntarahoituksen vakavaraisuusluvut ja sen velkaantumisaste pysyvät selvästi vähimmäisvaatimusten yläpuolella.

Tämä tiedote sisältää tietoja, jotka muodostivat tai ovat saattaneet muodostaa asetuksen (EU) 596/2014 7 artiklan mukaista sisäpiiritietoa.

KUNTARAHOITUS OY

Lisätietoa:

Se Kallio
Toimitusjohtaja
puhelin +358 50 337 7953

Kuntarahoitus (Kuntarahoitus Oyj) on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista. Yhtiön omistavat Suomen kunnat, julkisen sektorin eläkesäätiö Keva ja Suomen tasavalta. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Financial Advisory Services Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta asiakkaidensa kanssa. Kuntarahoituksen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat asuntoyhteisöt. Lainausta käytetään ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisiin investointikohteisiin, kuten joukkoliikenteeseen, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin, kouluihin ja päiväkotiin sekä erityistarpeita tarvitsevien kodeihin.

Kuntarahoituksen asiakkaat ovat kotimaisia, mutta yritys toimii täysin globaalissa toimintaympäristössä. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden ja sosiaalisten joukkolainojen liikkeeseenlaskija. Rahoituksen takaa yksinomaan Kuntien takauskeskus.

Lue lisää: www.munifin.fi

Tärkeää tietoa

Tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi, julkaistavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti, sellaisessa maassa tai lainkäyttöalueella tai muuten sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen, julkaiseminen tai levittäminen olisi laitonta. Tässä esitetyt tiedot eivät ole myyntitarjous tai ostotarjouspyyntö, eikä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä saa myydä millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröinti, vapautus rekisteröinnistä tai kelpuutus minkä tahansa tällaisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedonanto ei ole arvopapereiden tarjous myytäväksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna (“arvopaperilaki”) tai Yhdysvaltojen minkään osavaltion sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun tai eduksi, paitsi jos kyseessä on soveltuva poikkeus arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai transaktiossa, johon ei sovelleta arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

Kuntarahoitus Oyj lunastaa 350 000 000 euron jatkuvan kiinteän koron nollattavissa olevat lisäarvopaperinsa
Source#Kuntarahoitus #Oyj #lunastaa #euron #jatkuvan #kiinteän #koron #nollattavissa #olevat #lisäarvopaperinsa

Leave a Comment