Kutsu Sulautuneen EAB Group Oyj:n yhtiökokoukseen

Evli Oyj

EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.11.2022 KLO 14.30 (EET/EEST)

EAB Group Oyj (EAB-konserni) sulautui Evli Oyj:hen (Evli) 1.10.2022. Tästä syystä EAB Groupin osakkeenomistajia kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.12.2022 klo 10.00 (EET) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa. , Eteläesplanadi 14, Helsinki, päättää sulautuneen yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta.

A. Kokouksen asialistalla olevat asiat Jooosakkeenomistajien Mtapaaminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen kutsuminen järjestykseen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Neljä. Kokouksen laillisuuden kirjaaminen

5. Kokoukseen osallistumisesta ilmoittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Lopullisen tilinpäätöksen hyväksyminen

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Kokouksen päättäminen

b. Asiakirjat Jooosakkeenomistajien Mtapaaminen

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki ehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista, sekä muut osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien saatavilla pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla Evlin verkkosivuilla osoitteessa www.evli. .com/en/eab viimeistään 17.11.2022. Jäljennökset näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yllä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.12.2022.

c. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on EAB Groupin osakkeen viimeisen kaupankäyntipäivän lopussa eli 30.9.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 2.12.2022 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. . Tällainen rekisteröinti voidaan antaa:

(a) postitse roopert.laitinen@castren.fi; tai
(b) postitse osoitteeseen Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimensä, henkilötunnuksensa tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien EAB Groupille tai Castrén & Snellmanille ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen valtuuttamansa tai asiamiehensä on tarvittaessa voitava esittää henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

kaksi. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä EAB Groupin osakasluetteloon 30.9.2022 eli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäynnin lopussa. Lisäksi osallistumisoikeus edellyttää, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat on tilapäisesti merkitty näiden osakkeiden perusteella Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.12.2022 klo 10.00 (EET). Ilmoittautuminen väliaikaiseen osakasluetteloon merkitsee asianmukaista ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä tarvittavat ohjeet yhtiön väliaikaiseen osakasluetteloon ilmoittautumisesta, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta säilytyspankeistaan. Säilytyspankin tilinhoitajayhteisön tulee rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja yhtiön väliaikaiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun aikaan.

3. Asiamies ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi myös osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joilla kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttö edellyttää osakkeenomistajan ilmoittautumista yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisi kokoukseen kokouspaikalla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi tai kirjeitse osoitteeseen Castrén & Snellman Asianajotoimisto, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittautumisaikaa. mennä umpeen.

Neljä. Muut ohjeet/tiedot

Sulautumisen toteutumispäivänä 1.10.2022 EAB Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 13 843 272 osaketta, mikä edusti yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa oli 30 877 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Helsingissä 11.11.2022

EAB GROUP OYJ

YHTIÖN HALLITUS

Lisätietoa:
Mikaela Herrala, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, Evli Oyj, puh. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com


Evli Oyj

Näemme vaurauden kehityksen moottorina. Hyödynnämme perintöämme, laajaa asiantuntemustamme ja pohjoismaisia ​​arvojamme kasvattaaksemme ja hoitaaksemme instituutioiden, yritysten ja yksityishenkilöiden varallisuutta vastuullisesti.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita mukaan lukien sijoitusrahasto-, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, osaketutkimus, osakeohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä Corporate Finance -palvelut. Vastuullinen sijoittaminen on integroitu jokaiseen sijoituspäätökseen ja asiantuntemuksemme on laajasti arvostettu asiakkaidemme keskuudessa. Evlillä on Suomen paras vastuullisen sijoittamisen osaaminen**.

*Kantar Prospera Ulkoinen Varainhoito Suomi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Suomi **SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Kutsu Sulautuneen EAB Group Oyj:n yhtiökokoukseen
Source#Kutsu #Sulautuneen #EAB #Group #Oyjn #yhtiökokoukseen

Leave a Comment