Kyberturvallisuusriski on edelleen autonomisen merenkulun johtava huolenaihe

Itsenäinen nyrkkeilylaiva Zhi Fei (Bestway)

Julkaistu 21. marraskuuta 2022 13:28, kirjoittaja

Ziaul Haque Munim

EU:n tukeman Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) -hankkeen alusta lähtien meriautonomisten pintalaivojen (MASS) teknologiat, infrastruktuurit ja yleinen ekosysteemi ovat kehittyneet nopeasti. Norja on johtanut MASS-kehityskilpailua ja autonomista sähkökonttialusta Yara Birkeland on saanut kansainvälistä huomiota. Viime aikoina muut maat – mukaan lukien Japani, Korea, Suomi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat – ovat saavuttaneet MASS-kehitystä.[1].

Autonomian tasot

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on luokitellut MASSin autonomian tasot neljään tasoon. Taso 01 tarkoittaa alhaista autonomiaa edistyneillä päätöksenteon tukijärjestelmillä, kun taas taso 04 on täysin autonomiset alukset, jotka pystyvät tekemään päätöksiä itse. Tasot 02 ja 03 ovat puoliautonomisia aluksia, joita ohjaa kauko-ohjauskeskus (RCC), joista ensimmäisessä on rajoitettu miehistö ja jälkimmäinen ilman miehistöä. On olemassa useita muita luokituksia, esimerkiksi DNV, Lloyds Register, Bureau Veritas ja American Bureau of Shipping, jotka pohjimmiltaan viittaavat identtisiin käsitteisiin.

Varhaiset autonomiset alukset purjehtivat jo

Osallistumiseni MASS-tutkimukseen viimeisen viiden vuoden aikana on johtanut minut todistamaan autonomisesta teknologiasta käytävän keskustelun molempia osapuolia. Olen tavannut kiihkeitä MASSin epäilijöitä, jotka ovat ilmaisseet vakavia huolenaiheita turvallisuudesta, työpaikkojen turvallisuudesta, sääntelyn haasteista ja pääomasijoituksista. Toisaalta minulla oli myös ylellisyyttä nähdä Yara Birkeland ja kaksi Asko-rahtilautta, jotka liikennöivät kotini läheisyydessä Oslofjordin lähellä.

Varhaisessa vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa tarkastelin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkin MASSin mahdollisia sovelluksia. Tärkeimmät MASS-sovellukset liittyvät lyhyen matkan merenkulkuun, arktisiin laivareitteihin ja alusryhmien toteuttamiseen.[2]. Vuonna 2021 kollegani ja minä arvioimme MASSin toteutettavuutta kaupallisilla laivareiteillä. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa Level 02 MASS on toteuttamiskelpoisin, erityisesti lyhyemmillä alueellisilla reiteillä, joissa käytetään pienempiä aluksia[3].

Itsenäisten lauttojen käyttöönotto

Autonomisten laivojen teknologioiden kehityksen seurauksena käynnissä on useita autonomisia lauttaprojekteja, erityisesti Sundbåt, Hyke ja milliAmpere Norjassa. Autonomien matkustajalauttojen käyttöönoton kannalta on tärkeää ymmärtää yleisön käsitykset siitä, kuka lautalle matkustaa, vaikka se täyttää viranomaisten asettamat turvallisuusvaatimukset. Äskettäisessä tutkimuksessa havaitsimme, että nuoret, hyvät uimataidot, uusimmille teknologioille altistuneet ja kuukausittain lauttoja käyttävät ihmiset ovat optimistisempia autonomisen lauttamatkan suhteen.[4].

Kyberturvallisuusriskit

Vaikka MASS lisää merenkulun turvallisuutta valtamerillä, kyberturvallisuusriskit kasvavat todennäköisesti merkittävästi. Teimme kyberriskien arviointitutkimuksen viidelle MASS-järjestelmälle ja niiden alajärjestelmille[5]. Navigointijärjestelmät, kauko-ohjauskeskukset ja maalla sijaitsevat hallintotoimistot ovat haavoittuvimpia kyberuhkille. Alajärjestelmän tasolla globaali satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), elektroninen karttanäyttö- ja tietojärjestelmä (ECDIS), viestintälaitteet, automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS) ja tietojenkalasteluviestit ovat haavoittuvimpia.

Taso 02 MASS lähitulevaisuudessa

Useiden tutkimusten perusteella yksimielisyys on, että tason 2 MASS on tällä hetkellä toteuttamiskelpoisin sekä kaupallisille laiva- ja lauttareiteille että arktisille laivareiteille. Vaikka autonomia lisää turvallisuutta ja alentaa toimintakustannuksia, kyberturvallisuusriskejä lieventäviä lähestymistapoja on tutkittava edelleen. MASSin varhaista käyttöönottoa kaupallisessa kontekstissa odotetaan jo vuonna 2023, aluksi alueellisilla lyhyemmillä kauppareiteillä. Uusia lyhyitä reittejä syntyy todennäköisesti siirtämällä maantierahtia merireiteille, mikä osaltaan vähentää kuljetusalan ympäristövaikutuksia. Merenkulkijoiden työpaikkoja koskevat huolet voivat myös kadota ajan myötä, koska MASS vain laukaisee työtehtävien muutoksen sen sijaan, että merenkulkijoita poistettaisiin kokonaan tason 02 autonomiasta.

Ziaul Haque Munim on merilogistiikan apulaisprofessori Kaakkois-Norjan yliopiston teknillisessä, luonnon- ja meritieteiden tiedekunnassa.

Alaviitteet:

[1] Munim, ZH ja Haralambides, H. (2022). Merenkulun autonomisten pinta-alusten (MASS) edistyminen kauppamerenkulussa. Maritime Economics & Logistics, 24, s. 181–188.

[2] Munim, ZH 2019. Autonomiset alukset: katsaus, innovatiiviset sovellukset ja tulevaisuuden merenkulun liiketoimintamallit. Supply Chain Forum: An International Journal, 20 (4), s. 266-27.

[3] Munim, ZH, Notteboom, T., Haralambides, H., Schøyen, H. (2021). Merenkulun autonomisten pinta-alusten toteutettavuus. International Association of Maritime Economists (IAME) vuosikonferenssi 2021. 24.-27.11.2021. Rotterdam, Hollanti.

[4] Munim, ZH, Imset, M., Faury, O., Sukke, M., Kim, H. (2022). Yleisön käsitys autonomisen lautan turvallisuudesta Norjan kontekstissa. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2022. 07.-10.12.2022. Kuala Lumpur, Malesia.

[5] Tusher, HM, Munim, ZH, Notteboom, TE, Kim, TE ja Nazir, S. (2022). Kyberturvallisuusriskien arviointi autonomisessa merenkulussa. Maritime Economics & Logistics, 24, sivut 208–227

Tässä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan eivätkä välttämättä The Maritime Executiven mielipiteitä.

.Kyberturvallisuusriski on edelleen autonomisen merenkulun johtava huolenaihe
Source#Kyberturvallisuusriski #edelleen #autonomisen #merenkulun #johtava #huolenaihe

Leave a Comment