Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus

– Lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on ryhtynyt säästämään energiaa ja monet ovat muuttaneet kulutustottumuksiaan energian hinnan nousun vuoksi, osoitti uusin hallituksen teettämä tutkimus.

Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus

November Citizens’ Pulse -tutkimuksen mukaan jopa 87 prosenttia vastaajista ilmoitti ryhtyneensä joihinkin toimiin energian säästämiseksi. Lähes puolet kyselyyn vastanneista sanoi lyhentäneensä suihkuaikaansa ja pitäneensä huoneen lämpötilan tavallista alhaisempana. Muiden energiansäästötoimenpiteiden ohella vastaajat mainitsivat myös kodin sähkölaitteiden käytön vähentämisen, sähkösaunan käytön lyhentämisen, autoilun vähentämisen jne.

Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus

Vaikka 52 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi olevansa jossain määrin tai hyvin huolissaan nousevista energianhinnoista, jopa 56 prosenttia uskoi, että energiansäästötoimilla jokainen voisi edistää energian riittävyyttä lähikuukausina.

Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus

Suomen hallitus julkisti elokuussa yksityiskohdat kansallisesta energiansäästökampanjasta. Siitä lähtien useimmat suomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana kampanjassa.

Yksi aste vähemmän -kampanjan tavoitteena on kannustaa vähintään 95 prosenttia suomalaisista kotitalouksista säästämään energiaa ja vähentämään sähkön kysyntää ruuhka-aikoina. Hallituksen pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa pysyvä energiankulutuksen vähentäminen vuonna Suomalainen.

Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittain suoritettavassa tutkimuksessa on tutkittu yleistä mielipidettä useista aiheista. Tilastokeskus vastaa tietojen keräämisestä kyselyä varten. ■

(Xinhua)

Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus

Lähes 90 % suomalaisista säästää energiaa: tutkimus
Source#Lähes #suomalaisista #säästää #energiaa #tutkimus

Leave a Comment