Lapsilisä kaksinkertaistuu joulukuussa

Eduskunta on hyväksynyt joulukuulta 2022 lakiesitys lapsilisän maksamisesta kaksinkertaisena normaaliprosenttina. Perheille, jotka saavat myös toimeentulotukea, ylimääräistä lapsilisää ei lasketa toimeentulotukeen.

Lapsilisälakiin ja toimeentulotukilakiin tehdään väliaikaisia ​​muutoksia. Muutosten tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden ostovoimaa hintojen nousun aikana.

Muutos kuuluu hallituksen vuoden 2023 budjettikäsittelyssä sovittuihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan väestön ostovoimaa.

Kela maksaa joulukuussa kaksinkertaisen normaalin lapsilisän. Kela maksaa lapsilisää kaikista Suomessa vakituisesti asuvista alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän määrä kasvaa lasten määrän myötä. Tuensaajan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan tai lähettää hakemusta kaksinkertaisen lapsilisän saamiseksi. Katso Kelan sivuilta lapsilisän ja yksinhuoltajalisän määrät.

Esimerkiksi kahdesta lapsesta maksettavan lapsilisän kokonaismäärä on 199,72 euroa kuukaudessa. Kahden vanhemman perheissä lapsilisän kaksinkertaistaminen merkitsee 199,72 euron lisätuloa, kun taas yhden vanhemman perheissä lisätulo on 326,32 euroa. Kahden vanhemman kaksilapsiset perheet saavat näin ollen lapsilisää joulukuussa yhteensä 399,44 euroa ja yhden vanhemman kaksilapsisille perheille yhteensä 652,64 euroa.

Lapsilisä on verovapaata tuloa. Lapsilisän määrään eivät vaikuta saajan tulot tai omaisuus. Lapsilisän määrää ei ole sidottu kansaneläkeindeksiin.

Lapsilisä lasketaan yleensä toimeentulotuen tuloksi. Esimerkiksi marraskuussa 2021 noin 15 prosentille toimeentulotuen saajista maksettiin myös lapsilisää. Joulukuussa maksettua ylimääräistä lapsilisää ei lasketa toimeentulotukeen. Tämä tarkoittaa, että jos perhe saa toimeentulotukea, lisälapsilisällä ei ole vaikutusta toimeentulotukeen, eikä hänen tarvitse ryhtyä toimeentulotukeaan koskevia lisätoimenpiteitä.

Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan normaalina kuukausimaksupäivänä, joka tänä vuonna osuu perjantaihin 23. joulukuuta.

HT

Lähde: Kela

.Lapsilisä kaksinkertaistuu joulukuussa
Source#Lapsilisä #kaksinkertaistuu #joulukuussa

Leave a Comment