Masennustutkimus metabolisista eroista

Metaboliset erot episodisen ja kroonisen masennuksen diagnosoinnissa ja hoidon tarkentamisessa: Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin eroja energia- ja yhden hiilen aineenvaihdunnassa episodisen ja kroonisen masennuksen välillä.

Hiilen aineenvaihdunnalla on keskeinen rooli esimerkiksi välittäjäaineiden tuotannossa. Tämän tyyppinen tieto aineenvaihdunnasta psykiatristen häiriöiden yhteydessä voi lopulta auttaa diagnoosissa ja johtaa paremmin kohdennettuihin ja yksilöllisiin hoitoihin. Tulokset julkaistiin vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä, Journal of Affective Disorders Reportsissa.

”Psykiatristen häiriöiden diagnoosi perustuu psykiatrien keskusteluun ja havaintoihin. Tulevaisuudessa metabolominen analyysi voisi olla vaihtoehtoinen tapa erottaa diagnoosit usein päällekkäisillä diagnostisilla kriteereillä. Lisäksi asianmukainen lääketieteellinen hoito löydetään usein vasta huomattavan yrityksen ja erehdyksen jälkeen. Jos metabolominen tietämys olisi tarkempaa ja pystyisimme määrittämään tarkemmin, miten häiriöt heijastuvat aineenvaihduntaan, voisimme verinäytteiden ja metabolomisen analyysin avulla valita sopivan lääkityksen hoidon alusta alkaen”, sanoo varhaisvaiheen tutkija Karoliina Kurkinen yliopistosta. Itä-Suomesta.

Tutkimus suoritettiin 76 nuorelle psykiatriselle avohoitopotilaalle, joilla oli diagnosoitu episodinen tai krooninen masennus. Verinäytteet analysoitiin masennuksen kroonisuuteen liittyvien metaboliittien tunnistamiseksi. Kun episodista masennusta sairastavien potilaiden aineenvaihduntaa verrattiin kroonista masennusta sairastavien potilaiden aineenvaihduntaan, havaittiin eroja hiilen ja energian aineenvaihduntaan liittyvissä metaboliiteissa. Koska kohortti oli pieni, taustatekijät, kuten elämäntavat, saattoivat vaikuttaa tuloksiin. Siksi näitä havaintoja pidetään alustavina, ja tutkimusta on jatkettava suuremmalla kohortilla vankempien johtopäätösten tekemiseksi.

”Nämä metabolomiikkatutkimukset vaativat suuria tutkimusryhmiä, jotta taustatekijät saadaan hallintaan ja todelliset muutokset tulevat havaittavissa. Tietenkään se, että niin monet tekijät, kuten ravitsemus, uni ja liikunta, vaikuttavat aineenvaihduntaan, ei helpota tätä tehtävää. Kuitenkin riittävän suuressa kohortissa keskuspoikkeavuuksia voidaan tunnistaa. Mielenkiintoisin osa tässä tutkimuksessa on ollut mahdollisuus selvittää mahdollisia mekanismeja, jotka johtavat masennuksen kroonisuuteen näiden alustavien tulosten perusteella. Seuraava askel olisi toistaa tämä tutkimus, mutta paljon suuremmalla kohortilla ja terveillä kontrolleilla”, Kurkinen sanoo.

Alkuperäinen viesti:

Kurkinen, K. Kärkkäinen, O., Lehto, SM, Luoma, I., Kraav SL., Nieminen, AI, Kivimäki P., Therman S., Tolmunen, T., 2021. One-carbon and energy metabolia in major depressioon Verrattuna nuorten avopotilaiden krooniseen masennukseen: Metabolinen pilottitutkimus Journal of Affective Disorders raportoi, 6, 100261: https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100261

https://news.cision.com/university-of-eastern-finland/r/metabolic-differences-in-the-diagnosis-of-and-treatment-refinement-for-episodic-and-chronic-depressi,c3467964

Hippokraattinen viesti
Uusimmat viestit Hippocratica Postista (katso kaikki)

Masennustutkimus metabolisista eroista

Source#Masennustutkimus #metabolisista #eroista

Leave a Comment