Metsissä oleva mineraalimaa kerää hiiltä puiden kasvaessa

Ekologiset indikaattorit (2022). DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109551″ width=”800″ height=”466″/>
Graafinen abstrakti. Luotto: Ekologiset indikaattorit (2022). DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109551

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin maaperän hiilen kertymistä intensiivisesti seuratuilla metsäalueilla pitkällä aikavälillä. Kypsissä kuusi- ja mäntyvaltaisissa metsissä, joissa kasvusto kasvoi, maaperä toimi hiilinieluna. Luonnonvahingot ja puun poisto puolestaan ​​vähentävät maaperän hiilivarastoja.

Tutkimus keskittyi kivennäismaametsien hiilivarastojen muutoksiin. Tutkimuskohteita seurattiin 14 metsässä eri puolilla Suomea yli 20 vuoden ajan. Maaperän hiilivarastot määritettiin vuosina 1995, 2006 ja 2016 osana UNECE:n kansainvälistä yhteistyöohjelmaa ilmansaasteiden metsien vaikutusten arviointia ja seurantaa varten (ICP Forests). Lisäksi selvitettiin, miten maaperän hiilivarastojen muutokset liittyvät erilaisiin maaperätekijöihin ja metsän ominaisuuksiin.

Hiilivarastot olivat kuusimetsissä korkeammat kuin mäntymetsissä, ja suuri kasvien kuivike korreloi metsämaan hiilivarastojen kokoon. Keskimäärin metsämaan hiilivarastot (orgaaninen kerros ja kivennäismaakerroksen ensimmäiset 40 cm) lisääntyivät vuosittain 36 grammaa neliömetriä kohden. Mitä enemmän metsässä oli kasvillisuuden orgaanista ainesta ja mitä korkeampi hedelmällisyys alueella oli, sitä suurempi oli metsän maakerrosten hiilivarantojen kasvu.

“Yhden uudesta ja mielenkiintoisesta löydöstämme orgaanisen kerroksen alla oleva mineraalimaan pintakerros sisältää merkittäviä hiilivarastoja ja se kerää hiiltä myös metsien ikääntyessä”, kertoo erikoistutkija Antti-Jussi Lindroos.

Metsämaan hiilivarastot pienenivät kahdella kuusivaltaisella paikalla, joissa luonnonvahingot ja niistä johtuvat hakkuut vähensivät kasvustoa.

“Tarvitsemme lisää mittauksia maaperän hiilivarastojen kehityksestä avohakkuiden jälkeen, jotta saadaan selville, kuinka kauan maaperän hiilivarastot vähenevät korjuun jälkeen”, sanoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Tutkimus osoitti pitkän aikavälin seurannan ja kenttäkokeiden arvon. Tutkimuksen tekee erityisen tärkeäksi se, että hiilivarastojen muutokset määritettiin tarkasti tietyissä paikoissa yli 20 vuoden aikana. Johtava tutkija Päivi Merilä korostaa, että vertailukelpoisin menetelmin kerätyillä aikasarjoilla on monenlaista käyttöä metsätutkimuksessa, ympäristömuutosten dokumentoinnissa ja siihen liittyvässä mallinkehityksessä.

Tutkimus julkaistiin v Ekologiset indikaattorit.

Lisää tietoa:
Antti-Jussi Lindroos ym., Maaperän hiilivarannon muutokset 21 vuoden aikana intensiivisesti seuratuissa boreaalisissa metsiköissä Suomessa, Ekologiset indikaattorit (2022). DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109551

Tarjoaa Luonnonvarakeskus (Luke)

lainaus: Metsien mineraalimaa kerää hiiltä puiden kasvaessa (2022, 10. marraskuuta) haettu 10. marraskuuta 2022 osoitteesta https://phys.org/news/2022-11-mineral-soil-forests-accumulates-carbon.html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Lukuun ottamatta reilua kaupankäyntiä yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten, mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Metsissä oleva mineraalimaa kerää hiiltä puiden kasvaessa
Source#Metsissä #oleva #mineraalimaa #kerää #hiiltä #puiden #kasvaessa

Leave a Comment