Mitä oikeuksia sinulla on Ruotsissa Pohjoismaiden kansalaisena?

Euroopan unionin maassa kansalaisuuden saaneiden määrä on kasvanut ja laskenut viime vuosina, usein globaalien tapahtumien ohjaamana.

Esimerkiksi Brexitillä on todennäköisesti ollut merkitystä, kun 27 EU-maata rekisteröi 844 000 “uutta kansalaista” vuonna 2016, mikä oli lähes miljoona, jos Ison-Britannian kansalaisuushakemukset huomioidaan.

Pandemiallakin saattoi olla vaikutusta, sillä vähemmän ihmisiä pystyi liikkumaan rajojen yli aiempaan verrattuna.

EU:n tilastotoimiston Eurostatin tuoreimpien tietojen mukaan EU:n jäsenvaltiot myönsivät kansalaisuuden vuonna 2020 729 000 ihmiselle, mikä on kasvua vuoden 2019 706 400:sta ja kymmenen vuotta aiemmin (2011) 607 113:sta.

Suurin osa, noin 620 600 eli 85 prosenttia, oli aiemmin EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, kun taas 92 200 (13 %) oli toisen EU-maan kansalaisia. Ainoastaan ​​Unkari ja Luxemburg myönsivät suurimman osan uusista kansalaisuuksista muille EU:n kansalaisille (67 prosenttia ja 63 prosenttia). Noin 7,9 prosenttia EU:n kansalaisuuden vuonna 2020 saaneista oli aiemmin kansalaisuudettomat.

Mitkä maat myöntävät eniten uusia kansalaisuuksia?

Jokaisessa maassa on omat kansalaisuutta koskevat säännöt, jotka koskevat esimerkiksi asuinpaikkaa, kaksoiskansalaisuutta tai perhesitettä.

Viisi maata vastaa lähes kolme neljäsosaa (74 %) vuonna 2020 myönnetyistä uusista kansalaisuuksista: Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Ruotsi.

Italia myönsi kansalaisuuden 131 800 henkilölle, mikä on noin 18 prosenttia EU:n kaikista kansalaisista. Italian tilastotoimisto Istat totesi, että 80 prosenttia asuu Italiassa, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, kun taas avioliiton kautta saadut kansalaisuudet laskivat 16,5 prosenttia. Suurin osa “uusista kansalaisista” oli Albaniasta, Marokosta ja Brasiliasta, kun taas romanialaiset olivat suurin ryhmä EU-kansalaisten joukossa, jota seurasivat puolalaiset ja bulgarialaiset.

Espanja myönsi kansalaisuuden 126 300 henkilölle eli 17 prosentille EU:n kokonaismäärästä, mikä on 27 300 lisäystä – Euroopan suurin – vuoteen 2019 verrattuna. Romanialaiset olivat jälleen suurin uusien espanjalaisten passien haltijoista muiden EU-kansalaisten joukossa, ja seuraavaksi tulivat italialaiset ja bulgarialaiset. Suurimmat uusien kansalaisten ryhmät olivat Marokosta, Kolumbiasta ja Ecuadorista.

Kolmanneksi Saksa myönsi kansalaisuuden 111 200 henkilölle, mikä on noin 15 prosenttia EU:n kokonaismäärästä, mutta 20 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kolme suurinta Saksan passin hankkinutta ryhmää EU:n ulkopuolisten joukossa olivat Turkista, Syyriasta ja Irakista. Britit jäivät neljänneksi.

Saksa ei yleensä salli kaksoiskansalaisuutta EU:n ulkopuolisille kansalaisille, mutta teki poikkeuksen Britannian kansalaisille 31. joulukuuta 2020 asti, Brexitin jälkeisen siirtymäkauden loppuun asti. Vaikka Saksan uusi hallitus aikoo muuttaa lakia sallimaan kaksoiskansalaisuuden kolmansien maiden kansalaisille.

Romanialaiset, puolalaiset ja italialaiset olivat suurimmat Saksassa kansalaisuuden saaneet EU-kansalaiset vuonna 2020.

Ranska myönsi 12 prosentille uusista EU:n kansalaisuuksista: 86 500 ihmiselle vuonna 2020.

Absoluuttisesti laskettuna tämä oli EU:n suurin lasku, sillä ranskaksi kansalaisuutta sai 23 300 vähemmän kuin vuonna 2019.

EU:n ulkopuolisista kansalaisista suurimmat Ranskan kansalaisuuden saivat marokkolaiset, algerialaiset ja tunisialaiset. Britit olivat viidenneksi. Romanialaiset, portugalilaiset ja italialaiset olivat suurimmat ryhmät EU:sta. Ranskassa ja Saksassa on EU:n keskiarvoa alhaisempi ulkomaalaisten kansalaisuusaste (1,7 ja 1,1 100 ulkomaan kansalaista kohti verrattuna EU:n keskiarvoon 2).

Ruotsi sai 80 200 uutta kansalaisuutta eli 11 prosenttia EU:n kokonaiskansalaisuudesta 16 000:lla kasvua vuoteen 2019 verrattuna ja oli maa, jossa uusia kansalaisia ​​oli eniten suhteessa koko väestöön.

Ruotsi on myös korkein kansalaisuusaste (8,6 sataa ulkomaalaista kohden verrattuna 2/100:aan EU:ssa). Syyrialaiset, irakilaiset ja afganistanilaiset olivat suurimmat Ruotsiin kansalaisuutta saaneet ryhmät EU:n ulkopuolisten joukossa ja britit viidenneksi. Puolalaiset, suomalaiset ja romanialaiset olivat suurimmat ryhmät EU-kansalaisten joukossa.

Muiden The Localin kattamien maiden osalta Tanska myönsi kansalaisuuden yli 7 000 ihmiselle, mikä nelinkertaisti tanskalaisiksi vuonna 2019 tulleiden määrän. Suurimmat EU:n ulkopuolelta tulevien uusien kansalaisten ryhmät olivat Isosta-Britanniasta, Pakistanista ja Ukrainasta sekä sen sisällä. Puolasta, Saksasta ja Romaniasta.

Itävalta, joka sallii kaksoiskansalaisuuden harvinaisissa olosuhteissa, rekisteröi 9 000 uutta kansalaista, joista suurimmat olivat Bosnia Hertsegovina, Serbia ja Turkki (EU:n ulkopuoliset) sekä Romania, Saksa ja Unkari (EU).

Kaiken kaikkiaan suurimmat EU-maiden kansalaisuuden vuonna 2020 saaneet ryhmät olivat marokkolaiset (68 900 henkilöä), syyrialaiset (50 200), albaanit (40 500), romanialaiset (28 700) ja brasilialaiset (24 100).

Britit olivat ensimmäinen EU:n ulkopuolinen ryhmä, joka sai kansalaisuuden Tanskassa, Irlannissa ja Luxemburgissa ja kolmen parhaan joukossa Kyproksella ja Latviassa. EU-maan kansalaisuuden saaneiden brittien määrä kuitenkin väheni 13 900:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Kansalaistaminen jossain EU-maassa antaa automaattisesti EU:n kansalaisuuden ja siten oikeudet, kuten vapaan liikkuvuuden ja äänioikeuden kyseisessä maassa sekä paikallis- ja eurovaaleissa ympäri blokkia.

Sukupuolen perusteella naiset saivat kansalaisuuden miehiä todennäköisemmin (51 prosenttia vs. 49 prosenttia), paitsi Bulgaria, Italia, Liettua, Unkari, Alankomaat, Romania, Slovenia, Slovakia ja Ruotsi.

Kansalaisuuden saaneiden mediaani-ikä oli 33 vuotta. Uusista kansalaisista 36 prosenttia oli alle 25-vuotiaita, 42 prosenttia 25–44-vuotiaita ja 23 prosenttia alle 15-vuotiaita lapsia.

Tämä artikkeli on julkaistu yhteistyössä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisoikeuksia käsittelevän uutiskanavan Europe Street Newsin kanssa.

Mitä oikeuksia sinulla on Ruotsissa Pohjoismaiden kansalaisena?
Source#Mitä #oikeuksia #sinulla #Ruotsissa #Pohjoismaiden #kansalaisena

Leave a Comment