Naiset työmarkkinoilla syntymämaan mukaan – Tuotteet Eurostat News

Eurostat julkaisee kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä tilastoja ulkomailla syntyneiden ja syntyperäisten naisten osallistumisesta työmarkkinoille. EU:ssa vuonna 2020 EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työllisyysaste oli alhaisin (53 %), kun taas syntyperäisten ja EU:ssa syntyneiden naisten työllisyysaste (raportoivaa maata lukuun ottamatta) oli samanlainen (noin 68 %). Tämä on yksi työmarkkinoiden avainluvuista ulkomailla syntyneiden ja kotimaassa syntyneiden naisten osalta.

Tämä artikkeli on osa artikkelisarjaa, joka on julkaistu kansainvälisen naistenpäivän alla.

Lähdetietojoukot: lfsa_argacob, lfsa_ergacob, lfsa_eppgacob, lfsa_etpgacob, lfsa_urgacob, lfsa_upgacob

Kun verrataan ulkomailla syntyneiden naisten (EU:ssa syntyneiden ja EU:n ulkopuolella syntyneiden) ja syntyperäisten naisten työmarkkinalukuja vuonna 2020, EU:n ulkopuolelta syntyneiden naisten työllisyysaste oli alhaisin (62 %). Toisaalta EU:ssa syntyneillä naisilla oli korkein aktiivisuusaste (74 %), ja heitä seurasivat tiiviisti syntyperäiset naiset (73 %). Myös EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työttömyysaste oli korkein (16 %), toisessa EU-maassa syntyneet naiset (9 %) ja syntyperäiset naiset (6 %). Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys oli alhaisin EU:ssa syntyneillä naisilla (33 %) verrattuna EU:n ulkopuolelta syntyneisiin naisiin (37 %) ja syntyperäisiin naisiin (38 %).

Myös työssäkäyvien naisten työmarkkinaolosuhteet vaihtelevat. Vuonna 2020 osa-aikaisten työntekijöiden osuus oli korkein EU:n ulkopuolelta syntyneillä naisilla (39 %) verrattuna EU:ssa syntyneisiin naisiin (37 %) ja syntyperäisiin naisiin (28 %). Suurin määrä tilapäisiä työntekijöitä oli myös EU:n ulkopuolella syntyneillä naisilla (21 %) verrattuna muualla EU:ssa syntyneisiin naisiin (14 %) ja syntyperäisiin naisiin (13 %).

Sirontakaavio: naisten työllisyysaste syntymämaan mukaan, 2020, naiset 20-64-vuotiaat, %

Lähdetietojoukko: lfsa_ergacob

EU:n jäsenvaltioista korkeimmat EU:n ulkopuolelta syntyneiden naisten työllisyysasteet olivat Virossa ja Tšekissä (molemmat 72 %), ja seuraavaksi tuli Portugali (71 %). Alhaisimmat työllisyysasteet samassa ryhmässä kirjattiin Kreikassa ja Belgiassa (molemmat noin 42 %), ja seuraavaksi tuli Italia (45 %). Kaikissa paitsi kolmessa EU:n jäsenvaltiossa, joista on saatavilla tietoja, EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työllisyysaste oli alhaisempi kuin syntyperäisten naisten. Ero oli selkein Ruotsissa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Suomessa, ja erot ryhmien välillä olivat 20 prosenttiyksikköä (pp) tai enemmän.

EU:ssa syntyneiden naisten korkein työllisyysaste oli Malta (84 %), jota seurasivat Ruotsi (79 %) ja Portugali (77 %). Alhaisin työllisyysaste samassa ryhmässä kirjattiin Kreikassa (49 %), jota seurasivat Italia (52 %) ja Espanja (59 %). Maltalla muualla EU:ssa syntyneiden naisten osuus oli 18 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syntyperäisten naisten osuus. Slovakia, Portugali, Luxemburg ja Unkari kirjasivat kaikki 5 prosenttiyksikköä tai enemmän eroja samaan suuntaan. Liettuassa sitä vastoin EU:ssa syntyneiden naisten työllisyysaste oli 12 prosenttiyksikköä alempi kuin syntyperäisten naisten työllisyysaste.

Lopuksi syntyperäisten naisten korkein työllisyysaste oli Ruotsi (84 %), jota seurasivat Saksa (80 %) ja Alankomaat (78 %). Alhaisin työllisyysaste samassa ryhmässä oli Kreikassa (53 %), jota seurasivat Italia (54 %) ja Romania (61 %).

Lisätietoja:

Metodologiset huomautukset:

  • Bulgaria ja Puola: tietoja EU:ssa syntyneistä naisista ei ole saatavilla.
  • Romania: tietoja EU:ssa ja sen ulkopuolella syntyneistä naisista ei ole saatavilla.
  • Bulgaria: tiedot EU:n ulkopuolella syntyneistä naisista ovat epäluotettavia.
  • Liettua: tiedot EU:ssa syntyneistä naisista ovat epäluotettavia.

Ota meihin yhteyttä käymällä käyttäjätukisivullamme.

Lehdistökysymyksissä ota yhteyttä mediatukeen.

.Naiset työmarkkinoilla syntymämaan mukaan – Tuotteet Eurostat News
Source#Naiset #työmarkkinoilla #syntymämaan #mukaan #Tuotteet #Eurostat #News

Leave a Comment