Naisten alkoholin käyttö raskauden aikana

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tuore tutkimus osoittaa, että raskaana olevien naisten alkoholinkäyttö korreloi kumppaninsa kanssa. Huomio kiinnittäminen molempien vanhempien alkoholinkäyttöön voi auttaa ehkäisemään juomista raskauden aikana sekä sikiön altistumista alkoholin haitallisille vaikutuksille.

Altistuminen alkoholille on haitallista sikiön kehitykselle, eikä altistumiselle ole tunnettua turvallista rajaa. Alkoholin haitalliset vaikutukset voivat ilmetä lapsen kehityksen ja kasvun aikana monin tavoin. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä on aiemmin arvioitu pääasiassa odottavan äidin aiemman alkoholinkäytön perusteella, mutta ei kumppanin juomistapojen perusteella.

Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin 14 822 suomalaisnaisen ja heidän kumppaninsa alkoholinkäyttöä ennen raskautta ja sen aikana. Tutkimus kattoi yhteensä 21 472 raskautta vuosina 2009–2018.

86 prosentissa raskauksista odottava äiti ilmoitti käyttäneensä alkoholia ennen raskautta ja 4,5 prosentissa myös raskauden aikana. 25 %:ssa raskauksista naiset ilmoittivat lopettaneensa juomisen vasta saatuaan tietää raskaudestaan, mikä tarkoittaa, että sikiö on voinut altistua alkoholille raskauden alkuvaiheessa. Kumppanit eivät kuitenkaan yleensä vähentäneet alkoholinkäyttöään ennen raskautta tai sen aikana.

Ennen raskautta kumppanien alkoholinkäyttö oli vahvasti sidoksissa naisten juomien tiheyteen ja määrään, humalajuomien tiheyteen ja siihen, täyttikö juominen riskikäytön kriteerit. Heikompi, mutta merkittävä yhteys havaittiin myös raskauden aikana. Raskauden aikana alkoholia käyttäneillä naisilla alkoholin määrään vaikutti esimerkiksi kumppanin alkoholinkäyttö.

Naiset, jotka ilmoittivat käyttäneensä alkoholia raskauden aikana, käyttivät yleensä runsaasti alkoholia ennen raskautta. Nuorempien naisten alkoholinkäytön riskipisteet olivat korkeammat ennen raskautta, mutta raskauden aikana heidän alkoholinkäyttönsä ei eronnut muista ikäryhmistä.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että sikiön suojelemiseksi alkoholille altistumiselta molempien vanhempien tulisi vähentää alkoholinkäyttöään jo raskautta suunniteltaessa. Molemmat vanhemmat tarvitsevat tietoa alkoholin haitallisista vaikutuksista sikiöön, ja raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä arvioitaessa tulee huomioida alkoholin käyttö paitsi odottavan äidin, myös kumppanin osalta. Kumppanin tuki voi auttaa välttämään alkoholin käyttöä raskauden aikana.

”Tuloksemme ovat hyvin linjassa muiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten tutkimusten kanssa. Äidin juomisessa voi tietysti olla suuria paikallisia eroja eri alapopulaatioiden välillä. Yhteistyökumppaneiden osalta havaitsimme, että suomalaiset näyttävät vähentävän alkoholinkäyttöään vähemmän kuin muissa pohjoismaisissa tutkimuksissa on havaittu, mutta muuten sekin on linjassa muiden länsimaiden kanssa”, vanhempi tutkija Olli Kärkkainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Hippokraattinen viesti
Hippocratic Postin uusimmat viestit (näytä kaikki)

Naisten alkoholin käyttö raskauden aikana
Source#Naisten #alkoholin #käyttö #raskauden #aikana

Leave a Comment