Näkymät akkuenergian varastointijärjestelmän maailmanlaajuisille markkinoille

Dublin, 3. kesäkuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – “Maailmanlaajuiset akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat (2022-2027) komponenttien, yhteystyypin, omistuksen, energiakapasiteetin, sovelluksen, loppukäyttäjän, maantieteellisen sijainnin, kilpailuanalyysin ja vaikutusten mukaan Covid-19 with Ansoff Analysis” -raportti on lisätty ResearchAndMarkets.com tarjoamalla.

Globaalien akkuenergian varastointijärjestelmien markkinoiden arvioidaan olevan 3,9 miljardia dollaria vuonna 2022, ja sen odotetaan nousevan 14,59 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä ja kasvavan 30,2 prosentin CAGR:llä.

Markkinadynamiikka

Markkinadynamiikka ovat voimia, jotka vaikuttavat Global Battery Energy Storage System -markkinoiden sidosryhmien hintoihin ja käyttäytymiseen. Nämä voimat luovat hinnoittelusignaaleja, jotka johtuvat tietyn tuotteen tai palvelun tarjonta- ja kysyntäkäyrien muutoksista. Markkinadynamiikan voimat voivat liittyä makro- ja mikrotaloudellisiin tekijöihin. On olemassa muitakin dynaamisia markkinavoimia kuin hinta, kysyntä ja tarjonta. Ihmisten tunteet voivat myös ohjata päätöksiä, vaikuttaa markkinoihin ja luoda hintasignaaleja.

Kun markkinadynamiikka vaikuttaa kysyntä- ja tarjontakäyriin, päättäjät pyrkivät löytämään parhaan tavan käyttää erilaisia ​​taloudellisia välineitä erilaisten strategioiden hillitsemiseksi kasvun nopeuttamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Yritysprofiilit

Raportti sisältää yksityiskohtaisen analyysin markkinoilla olevista kilpailijoista. Se kattaa markkinoiden julkisesti noteerattujen yhtiöiden taloudellisen suorituskyvyn analyysin. Raportti tarjoaa myös yksityiskohtaista tietoa yritysten viimeaikaisesta kehityksestä ja kilpailutilanteesta. Jotkut tässä raportissa käsitellyt yritykset ovat ABB Ltd, Black & Veatch Holding Company, Corvus Energy, Delta Electronics Inc., East Penn Manufacturing Company, EnerDel, Inc., EVE Energy, Fluence Energy (Siemens ja AES Company), General Electric , Hitachi, Ltd., Honeywell International, Inc., Johnson Controls International jne.

Tutkitut maat

 • Amerikka (Argentiina, Brasilia, Kanada, Chile, Kolumbia, Meksiko, Peru, Yhdysvallat, muu Amerikka)
 • Eurooppa (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, muu Eurooppa)
 • Lähi-itä ja Afrikka (Egypti, Israel, Qatar, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, muu MEA)
 • Aasian ja Tyynenmeren alue (Australia, Bangladesh, Kiina, Intia, Indonesia, Japani, Malesia, Filippiinit, Singapore, Etelä-Korea, Sri Lanka, Thaimaa, Taiwan, muu Aasia ja Tyynenmeren alue)

kilpailukykyinen kvadrantti

Raportti sisältää Competitive Quadrant -työkalun, jonka avulla voidaan analysoida ja arvioida yritysten asemaa niiden toimiala- ja markkinasuorituskykypisteiden perusteella. Työkalu käyttää erilaisia ​​tekijöitä jakaa pelaajat neljään kategoriaan. Jotkut näistä analysoitavissa olevista tekijöistä ovat taloudellinen suorituskyky viimeisen 3 vuoden ajalta, kasvustrategiat, innovaatiopisteet, uusien tuotteiden lanseeraukset, investoinnit, markkinaosuuden kasvu jne.

AnsoffAnalysis

Raportissa esitetään yksityiskohtainen Ansoff-matriisianalyysi maailmanlaajuisia akkuenergian varastointijärjestelmiä varten. Ansoff Matrix, joka tunnetaan myös nimellä Product/Market Expansion Grid, on strateginen työkalu, jota käytetään yrityksen kasvustrategioiden suunnittelussa. Matriisia voidaan käyttää arvioimaan lähestymistapoja neljässä strategiassa, nimittäin. Markkinoiden kehittäminen, markkinoille pääsy, tuotekehitys ja monipuolistaminen. Matriisia käytetään myös riskianalyysiin, jotta voidaan ymmärtää kuhunkin lähestymistapaan liittyvä riski.

Analyytikko analysoi globaaleja akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinoita Ansoff Matrixin avulla tarjotakseen parhaat lähestymistavat, jolla yritys voi parantaa markkina-asemaansa.

Teollisuuden ja toimialan toimijoiden SWOT-analyysin perusteella tämä Global Research on laatinut sopivia strategioita markkinoiden kasvulle.

Miksi ostaa tämä raportti?

 • Raportti tarjoaa kattavan arvion globaaleista akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinoista. Raportti sisältää perusteellisen laadullisen analyysin, todennettavissa olevat tiedot autenttisista lähteistä ja ennusteita markkinoiden koosta. Ennusteet lasketaan käyttämällä hyväksi havaittuja tutkimusmenetelmiä.
 • Raportti on koottu laajalla primaari- ja sekundaaritutkimuksella. Ensisijainen tutkimus tehdään haastattelujen, kyselyiden ja alan tunnettujen henkilöiden havainnoinnin avulla.
 • Raportti sisältää perusteellisen markkina-analyysin käyttämällä Porterin 5 voiman mallia ja Ansoff Matrixia. Lisäksi raportissa käsitellään myös Covid-19:n vaikutusta markkinoihin.
 • Raportti sisältää myös alan sääntelyskenaarion, mikä auttaa sinua tekemään tietoisen päätöksen. Raportissa käsitellään tärkeimpiä sääntelyelimiä ja tärkeitä sääntöjä ja määräyksiä, joita tälle alalle on asetettu eri maantieteellisillä alueilla.
 • Raportti sisältää myös kilpailuanalyysin, jossa käytetään Positioning Quadrants, analyytikon patentoitua kilpailukykyistä paikannustyökalua.

Tärkeimmät käsitellyt aiheet:

1 Raportin kuvaus

2Tutkimuksen metodologia

3 Yhteenveto

4 Markkinadynamiikka
4.1 Ajurit
4.1.1 Verkkoenergian varastointijärjestelmien kasvava kysyntä
4.1.2 Litiumakun yleistyvä käyttö uusiutuvassa energiassa
4.2 Rajoitukset
4.2.1 Energiaasennuksen suuret pääomakustannukset
4.2.2 Jatkuvat häiriöt toimitusketjussa
4.3 Mahdollisuudet
4.3.1 Maaseudun sähköistyshankkeiden lisääminen maailmanlaajuisesti
4.3.2 Tiukat hiilenvähennysnormit
4.4 haasteita
4.4.1 Asennusongelmat saarilla tai syrjäisillä alueilla

5 Markkina-analyysi
5.1 Sääntelyn skenaario
5.2 Porterin viiden voiman analyysi
5.3 COVID-19:n vaikutus
5.4 Ansoff-matriisianalyysi

6 Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat, komponenttien mukaan
6.1 Johdanto
6.2 Akku
6.2.1 Litium-ioni
6.2.2 Lyijyhappo
6.2.3 Virtaus
6.2.4 Muut
6.3 Muut laitteet

7 Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat, yhteystyypin mukaan
7.1 Johdanto
7.2 Verkkoyhteys
7.3 Pois verkkoyhteydestä

8 Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat, omistajuuden mukaan
8.1 Johdanto
8.2 Asiakkaan omistama
8.3 Kolmannen osapuolen omistama
8.4 Sähköyhtiön omistama

9 Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmien markkinat, energiakapasiteetin mukaan
9.1 Johdanto
9.2 Alle 100 MWh
9,3 100 – 500 Mwh
9,4 Yli 500 Mwh

10 Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat, sovelluksen mukaan

10.1 Johdanto
10.2 Kuormanhallinta (energian kysynnän hallinta)
10.3 Energian ajansiirto (arbitaasi)
10.4 Varavirta
10.5 Black-Start-ominaisuus
10.6 Taajuussäätö
10.7 Uusiutuvan energian integrointi
10.8 Lähetyksen ja jakelun (T&D) lykkäys
10.9 Mikroverkot

11 Global Battery Energy Storage System Market, loppukäyttäjä
11.1 Johdanto
11.2 Asuinalue
11.3 Liiketoiminta
11.4 Apuohjelma

12 Amerikan akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat
12.1 Johdanto
12.2 Argentiina
12.3 Brasilia
12.4 Kanada
12.5 Chile
12.6 Kolumbia
12.7 Meksiko
12.8 Peru
12.9 Yhdysvallat
12.10 Muu Amerikka

13 Euroopan akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat
13.1 Johdanto
13.2 itävaltalainen
13.3 Belgia
13.4 Tanska
13.5 Suomi
13.6 ranska
13.7 Saksa
13.8 Italia
13,9 Alankomaat
13.10 Norja
13.11 Puola
13.12 Venäjä
13.13 Iso-Britannia
13.14 Ruotsi
13.15 Sveitsi
13.16 Iso-Britannia
13.17 Muu Eurooppa

14 Lähi-idän ja Afrikan akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat
14.1 Johdanto
14.2 Egypti
14.3 Israel
14.4 Qatar
14.5 Saudi-Arabia
14.6 Etelä-Afrikka
14.7 Yhdistyneet arabiemiirikunnat
14.8 Muu MEA

15 APACin akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat
15.1 Johdanto
15.2 Australia
15.3 Bangladeshi
15.4 Kiina
15.5 Intia
15.6 Indonesialainen
15.7 Japani
15.8 Malesia
15.9 Filippiinit
15.10 Singapore
15.11 Etelä-Korea
15.12 Sri Lanka
15.13 Thaimaa
15.14 Taiwan
15.15 Muu Aasian ja Tyynenmeren alue

16 Kilpaileva maisema
16.1 Kilpaileva neljännes
16.2 Markkinaosuusanalyysi
16.3 Strategiset aloitteet
16.3.1 Yritysjärjestelyt ja sijoitukset
16.3.2 Kumppanuudet ja yhteistyöt
16.3.3 Tuotekehitys ja -parannukset

17 yritysprofiilia
17.1 ABB Ltd
17.2 AES Corporation
17.3 Black & Veatch Holding Company
17.4 BYD Company Limited
17.5 Corvus Energy
17.6 Delta Electronics Inc.
17.7 East Penn Manufacturing Company
17.8 EnerDel, Inc.
17.9 EVE Energiaa
17.10 Fluence Energy (Siemens ja AES Company)
17.11 General Electric
17.12 Hitachi, Ltd.
17.13 Honeywell International, Inc.
17.14 Johnson Controls International
17.15 Kokam (SolarEdge)
17.16 LG Energy Solutions CO., LTD.
17.17 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
17.18 Narada Power
17.19 NEC Corporation
17.20 Nextera Energy, Inc.
17.21 NGK Insulators, Ltd.
17.22 Panasonic Corporation
17.23 Parker Hannifin Corp
17.24 Primus Power Solutions
17.25 Samsung SDI Co., Ltd.
17.26 Siemens Energy
17.27 Toshiba Corporation

18 Liite

Lisätietoja tästä raportista on osoitteessa https://www.researchandmarkets.com/r/h7e5uc

 • Globaalit akkuenergian varastointijärjestelmämarkkinat

    

.Näkymät akkuenergian varastointijärjestelmän maailmanlaajuisille markkinoille
Source#Näkymät #akkuenergian #varastointijärjestelmän #maailmanlaajuisille #markkinoille

Leave a Comment