Näkymät langattoman gigabitin maailmanlaajuisilla markkinoilla vuoteen 2027 –

Dublin, 07. kesäkuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Raportti “Global Wireless Gigabit Market (2022-2027) tuotteen, loppukäytön, protokollan, tekniikan, maantieteellisen sijainnin, kilpailuanalyysin ja Covid-19:n vaikutuksista Ansoff-analyysin mukaan” on lisätty ResearchAndMarkets.com tarjoamalla.

Globaalin langattoman gigabitin markkinoiden arvioidaan olevan 24,5 miljardia dollaria vuonna 2022, ja sen ennustetaan nousevan 85,24 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä ja kasvavan 28,32 prosentin CAGR:llä.

Markkinadynamiikka ovat voimia, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisten langattomien gigabittimarkkinoiden sidosryhmien hintoihin ja käyttäytymiseen. Nämä voimat luovat hinnoittelusignaaleja, jotka johtuvat tietyn tuotteen tai palvelun tarjonta- ja kysyntäkäyrien muutoksista. Markkinadynamiikan voimat voivat liittyä makro- ja mikrotaloudellisiin tekijöihin. On olemassa muitakin dynaamisia markkinavoimia kuin hinta, kysyntä ja tarjonta. Ihmisten tunteet voivat myös ohjata päätöksiä, vaikuttaa markkinoihin ja luoda hintasignaaleja.

Kun markkinadynamiikka vaikuttaa kysyntä- ja tarjontakäyriin, päättäjät pyrkivät löytämään parhaan tavan käyttää erilaisia ​​taloudellisia välineitä erilaisten strategioiden hillitsemiseksi kasvun nopeuttamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Yritysprofiilit

Raportti sisältää yksityiskohtaisen analyysin markkinoilla olevista kilpailijoista. Se kattaa markkinoiden julkisesti noteerattujen yhtiöiden taloudellisen suorituskyvyn analyysin. Raportti tarjoaa myös yksityiskohtaista tietoa yritysten viimeaikaisesta kehityksestä ja kilpailutilanteesta. Jotkut tässä raportissa käsitellyt yritykset ovat Advanced Micro Devices Inc, AzureWave Technologies Inc, Blu Wireless Inc, Broadcom Corp, Cisco Systems Inc jne.

Tutkitut maat

 • Amerikka (Argentiina, Brasilia, Kanada, Chile, Kolumbia, Meksiko, Peru, Yhdysvallat, muu Amerikka)
 • Eurooppa (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, muu Eurooppa)
 • Lähi-itä ja Afrikka (Egypti, Israel, Qatar, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, muu MEA)
 • Aasian ja Tyynenmeren alue (Australia, Bangladesh, Kiina, Intia, Indonesia, Japani, Malesia, Filippiinit, Singapore, Etelä-Korea, Sri Lanka, Thaimaa, Taiwan, muu Aasia ja Tyynenmeren alue)

kilpailukykyinen kvadrantti

Raportti sisältää Competitive Quadrant -työkalun, jonka avulla voit analysoida ja arvioida yritysten asemaa niiden toimiala- ja markkinasuorituskykypisteiden perusteella. Työkalu käyttää erilaisia ​​tekijöitä jakaa pelaajat neljään kategoriaan. Jotkut näistä analysoitavissa olevista tekijöistä ovat taloudellinen suorituskyky viimeisen 3 vuoden ajalta, kasvustrategiat, innovaatiopisteet, uusien tuotteiden lanseeraukset, investoinnit, markkinaosuuden kasvu jne.

AnsoffAnalysis

Raportissa esitetään yksityiskohtainen Ansoff-matriisianalyysi maailmanlaajuisia langattomia gigabittimarkkinoita varten. Ansoff Matrix, joka tunnetaan myös nimellä Product/Market Expansion Grid, on strateginen työkalu, jota käytetään yrityksen kasvustrategioiden suunnittelussa. Matriisia voidaan käyttää arvioimaan lähestymistapoja neljässä strategiassa, nimittäin. Markkinoiden kehittäminen, markkinoille pääsy, tuotekehitys ja monipuolistaminen. Matriisia käytetään myös riskianalyysiin, jotta voidaan ymmärtää kuhunkin lähestymistapaan liittyvä riski.

Analyytikko analysoi globaaleja langattomia gigabittimarkkinoita Ansoff Matrixin avulla tarjotakseen parhaat lähestymistavat, jolla yritys voi parantaa markkina-asemaansa.

Toimialasta ja toimialoista tehdyn SWOT-analyysin perusteella Analyytikko on suunnitellut sopivat strategiat markkinoiden kasvulle.

Miksi ostaa tämä raportti?

 • Raportti tarjoaa kattavan arvion maailmanlaajuisista langattomista gigabittimarkkinoista. Raportti sisältää perusteellisen laadullisen analyysin, todennettavissa olevat tiedot autenttisista lähteistä ja ennusteita markkinoiden koosta. Ennusteet lasketaan käyttämällä hyväksi havaittuja tutkimusmenetelmiä.
 • Raportti on koottu laajalla primaari- ja sekundaaritutkimuksella. Ensisijainen tutkimus tehdään haastattelujen, kyselyiden ja alan tunnettujen henkilöiden havainnoinnin avulla.
 • Raportti sisältää perusteellisen markkina-analyysin käyttämällä Porterin 5 voiman mallia ja Ansoff Matrixia. Lisäksi raportissa käsitellään myös Covid-19:n vaikutusta markkinoihin.
 • Raportti sisältää myös alan sääntelyskenaarion, mikä auttaa sinua tekemään tietoisen päätöksen. Raportissa käsitellään tärkeimpiä sääntelyelimiä ja tärkeitä sääntöjä ja määräyksiä, joita tälle alalle on asetettu eri maantieteellisillä alueilla.
 • Raportti sisältää myös kilpailuanalyysin, jossa käytetään Positioning Quadrants, analyytikon patentoitua kilpailukykyistä paikannustyökalua.

Tärkeimmät käsitellyt aiheet:

1 Raportin kuvaus

2Tutkimuksen metodologia

3 Yhteenveto

4 Markkinadynamiikka
4.1 Ajurit
4.1.1 60 GHz:n taajuuskaistan hyötyjen lisääminen
4.1.2 Nopeamman tiedonsiirron tarve
4.2 Rajoitukset
4.2.1 Piirisarjan valmistuskustannusten kasvattaminen monimutkaisten sulautettujen WiGig-piirisarjojen kehittämisellä
4.3 Mahdollisuudet
4.3.1 Seuraavan sukupolven laskentalaitteiden nopea kasvu
4.3.2 V-Band mmWaven käyttö Last-Mile Connectivity
4.4 haasteita
4.4.1 Langattomien gigabit-tuotteiden lyhyt käyttöalue

5 Markkina-analyysi
5.1 Sääntelyn skenaario
5.2 Porterin viiden voiman analyysi
5.3 COVID-19:n vaikutus
5.4 Ansoff-matriisianalyysi

6 Global Wireless Gigabit Market, tuotteen mukaan
6.1 Johdanto
6.2 Näyttölaitteet
6.2.1 Älypuhelimet
6.2.2 Kannettavat tietokoneet ja tabletit
6.2.3 Muut
6.3 Verkkoinfrastruktuurilaitteet
6.3.1 Reitittimet ja tukiasemat
6.3.2 Sovittimet
6.3.3 Backhaul-asemat
6.3.4 Telakointiasemat

7 Global Wireless Gigabit Market, loppukäytön mukaan
7.1 Johdanto
7.2 Kulutuselektroniikka
7.3 Verkottuminen
7.4 Liiketoiminta

8 Global Wireless Gigabit Market, protokollan mukaan
8.1 Johdanto
8.2IEEE 802.11AD
8.3 802.11AY

9 Global Wireless Gigabit Market, teknologian mukaan
9.1 Johdanto
9.2 System On Chip (SOC)
9.3 Integrated Circuit Chip (IC-siru)

10 Amerikan maailmanlaajuiset langattomat gigabitin markkinat
10.1 Johdanto
10.2 Argentiina
10.3 Brasilia
10.4 Kanada
10.5 Chile
10.6 Kolumbia
10.7 Meksiko
10.8 Peru
10.9 Yhdysvallat
10.10 Muu Amerikka

11 Euroopan maailmanlaajuiset langattomat gigabitin markkinat
11.1 Johdanto
11.2 itävaltalainen
11.3 Belgia
11.4 Tanska
11.5 Suomi
11.6 ranska
11.7 Saksa
11.8 Italia
11.9 Hollanti
11.10 Norja
11.11 Puola
11.12 Venäjä
11.13 Iso-Britannia
11.14 Ruotsi
11.15 Sveitsi
11.16 Iso-Britannia
11.17 Muu Eurooppa

12 Lähi-idän ja Afrikan maailmanlaajuiset langattomat gigabittimarkkinat
12.1 Johdanto
12.2 Egypti
12.3 Israel
12.4 Qatar
12.5 Saudi-Arabia
12.6 Etelä-Afrikka
12.7 Yhdistyneet arabiemiirikunnat
12.8 Muu MEA

13 APAC:n maailmanlaajuiset langattomat gigabitin markkinat
13.1 Johdanto
13.2 Australia
13.3 Bangladeshi
13.4 kiina
13.5 Intia
13.6 Indonesialainen
13.7 Japani
13.8 Malesia
13.9 Filippiinit
13.10 Singapore
13.11 Etelä-Korea
13.12 Sri Lanka
13.13 Thaimaa
13.14 Taiwan
13.15 Muu Aasian ja Tyynenmeren alue

14 Kilpailukykyinen maisema
14.1 Kilpaileva neljännes
14.2 Markkinaosuusanalyysi
14.3 Strategiset aloitteet
14.3.1 Yritysjärjestelyt ja sijoitukset
14.3.2 Kumppanuudet ja yhteistyöt
14.3.3 Tuotekehitys ja -parannukset

15 yritysprofiilia
15.1 Advanced Micro Devices Inc.
15.2 AzureWave Technologies Inc.
15.3 Blu Wireless Inc.
15.4 Broadcom Corp.
15.5 Cisco Systems Inc.
15.6 Infineon Technologies AG
15.7 Intel Corp.
15.8 MediaTek Inc.
15.9 NEC Corp.
15.10 NetGear Inc.
15.11 Nvidia Corp
15.12 NXP-puolijohteet
15.13 Panasonic Corp
15.14 Peraso Technologies Inc.
15.15 Qualcomm Inc.
15.16 Sivers Semiconductors AB
15.17 STMicroelectronics
15.18 TP-Link Corp Ltd
15.19 Tensorcom Inc.

16 Liite

Lisätietoja tästä raportista on osoitteessa https://www.researchandmarkets.com/r/axb3yl

 • Maailmanlaajuinen langaton gigabitin markkina

    

.Näkymät langattoman gigabitin maailmanlaajuisilla markkinoilla vuoteen 2027 –
Source#Näkymät #langattoman #gigabitin #maailmanlaajuisilla #markkinoilla #vuoteen

Leave a Comment