Naton liittolaiset ja kumppanit keskustelevat merenkulun turvallisuudesta

Naton sotilaskomitea kutsui 21.11.2022 kumppanien sotilasedustajat Australiasta, Kolumbiasta, Suomesta, Korean tasavallasta, Marokosta, Qatarista ja Ruotsista teemakeskusteluun meriturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimista.

Istunnon avauksena Naton sotilaskomitean varapuheenjohtaja kenraaliluutnantti Lance Landrum toivotti lämpimästi tervetulleeksi kumppanien sotilasedustajat ja virkailijat, jotka osallistuivat henkilökohtaisesti ja verkossa. Hän korosti, että “maailmanlaajuisen ulottuvuutensa vuoksi meriturvallisuus on avain Naton ja sen kumppaneiden rauhan ja turvallisuuden kannalta. Ne ovat riippuvaisia ​​toisistaan ​​varmistaakseen johdonmukaiset, koordinoidut ja kestävät ratkaisut olemassa oleviin merenkulun haasteisiin. Ennen puheenvuoroa kenraaliluutnantti Landrum totesi myös tällaisten temaattisten tapaamisten arvon, erityisesti strategisten keskustelujen ja tiedonvaihdon foorumina Naton ja kumppanimaiden välillä.

IMS-kumppanit

Naton liittoutuneiden ja kumppanien edustajat saivat sitten tiedotuksia Australiasta, Ruotsista ja NATO Allied Maritime Commandista (MARCOM). Tiedotustilaisuudessaan MARCOMin komentaja vara-amiraali Keith Blount päivitti osallistujia Naton meneillään olevista merenkulun toimista, mukaan lukien operaatiot, harjoitukset ja koulutukset sekä kumppanimaiden meriyhteistyön mahdollisuudet.

Madridin huippukokouksessa Naton liittolaiset toistivat, että on tärkeää vahvistaa Naton merenkulkua kiinteänä ja läpileikkaavana osana allianssin pelote- ja puolustusasennon toteuttamista. Naton merellinen toiminta ulottuu myös merien ja valtamerten turvallisuuden parantamiseen. Neljällä monikansallisella pysyvällä NATO-meriryhmällään NATO suorittaa erilaisia ​​tehtäviä harjoituksista operatiivisiin tehtäviin. Sen pysyvät Naton miinantorjuntaryhmät ovat erikoistuneet etsintä- ja räjähteiden hävittämisoperaatioihin, mukaan lukien historialliset ammusten hävitysoperaatiot minimoidakseen maailmansodista peräisin olevien miinojen aiheuttaman uhan, mikä edistää maailmanlaajuista navigoinnin turvallisuutta.

Naton liittolaiset ja kumppanit pyrkivät merenkulun ja yhteisten harjoitusten avulla ylläpitämään ja kehittämään sodantekokykyä, rakentamaan yhteentoimivuutta Naton ja kumppanimaiden joukkojen välillä sekä parantamaan yleistä yhdistettyä merenkulun taitojaan ja valmiuksiaan kaikkiin kansainvälisiin ja kansallisiin operaatioihin. “Viime kuussa Australia osallistui meripartiolentokoneen Naton Sea Guardian -operaatioon antamaan meritilannetietoisuutta. Aiemmin tässä kuussa Naton alukset pitivät lentoharjoituksia Atlantilla ja Välimerellä, ja ne kokosivat yhteen viisi lentotukialusta, lukuisia sotalaivoja ja tuhansia merimiehiä. Liittoutuneiden ja kumppanien merivoimat osoittavat siis selvästi Naton kykyä ja päättäväisyyttä saavuttaa strategiset tavoitteensa hyvin erilaisissa yhteyksissä”, kenraaliluutnantti Landrum totesi.

/PublicRelease. Tämä alkuperäisen organisaation/tekijöiden materiaali voi olla ajankohtaista, ja sitä on muokattu selkeyden, tyylin ja pituuden vuoksi. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Katso kokonaisuudessaan täältä.

Naton liittolaiset ja kumppanit keskustelevat merenkulun turvallisuudesta
Source#Naton #liittolaiset #kumppanit #keskustelevat #merenkulun #turvallisuudesta

Leave a Comment