Oikeusasiamies: Helsingin poliisi syrjii valikoivassa romanitietojen keräämisessä | Uutiset

Osasto tallensi vuosien ajan romaniyhteisön jäsenten liikkeitä pääkaupunkiseudulla ja huomioi heidän omistamansa ajoneuvot ja sosiaaliset piirit, joissa he liikkuivat.

Stenman sanoi, että ohjelman menetelmät olivat syrjiviä ja kiellettyjä Suomen yhdenvertaisuuslain mukaan. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Helsingin poliisilaitoksen jäsenet olivat yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan syrjiviä tavassa, jolla kerättiin tietoa kaupungin romaniväestöstä. Kristina stenman.

Helsingin poliisi toteutti vuosina 2013-2015 ennaltaehkäisevää ja tiedonkeruuta, joka keskittyi erityisesti Suomen romaniyhteisöön. Ohjelma sai nimekseen KURI 1 ja jatkui jossain määrin vuosina 2016 ja 2017.

Stenman sanoi, että ohjelman menetelmät olivat syrjiviä ja kiellettyjä Suomen yhdenvertaisuuslain mukaan.

Pohja

Toukokuussa kerrottiin, että Helsingin poliisilaitos oli johdonmukaisesti harjoittanut Suomen romaniyhteisön jäsenten etniseen profilointiin viittaavaa toimintaa. Osasto piti useiden vuosien ajan kirjaa joidenkin romaniyhteisön jäsenten liikkeistä pääkaupunkiseudulla ja huomioi heidän omistamansa ajoneuvot ja sosiaaliset piirit, joissa he muuttivat.

Samoihin aikoihin Poliisivirasto ilmoitti käynnistäneensä tutkinnan osaston toiminnasta.

Myöhemmin yhdenvertaisuusvaltuutettu suositteli toimenpiteitä sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle sanoen, että poliisin tulisi edistää jatkuvaa ja tietoista vuoropuhelua romaniyhteisön kanssa muiden seurantatoimien lisäksi.

Poliisihallitus ilmoitti tiistaina julkaisemassaan lausunnossa pitävänsä suosituksia tervetulleina ja lisännyt, että se raportoi tarvittaessa oikeusasiamiehelle.

“Poliisitoiminnan ehdoton edellytys on kaikkien väestöryhmien kansalaisten luottamus. Vain tiettyyn ryhmään kohdistuvia menettelyjä ei voida sisällyttää normaaliin poliisitoimintaan eikä ihmisten oikeuksia saa koskaan loukata pelkästään lain perusteella. heidän etnisen alkuperänsä perusteella. ” sanoi poliisijohtaja Janne Paavola poliisilaitokselta.

Oikeusasiamies: Helsingin poliisi syrjii valikoivassa romanitietojen keräämisessä | Uutiset

Source#Oikeusasiamies #Helsingin #poliisi #syrjii #valikoivassa #romanitietojen #keräämisessä #Uutiset

Leave a Comment