Oikeusvaltio on edelleen vahva EU:ssa

EU-parlamentti on Pohjoismaiden tuella onnistunut varmistamaan, että oikeusvaltioperiaate kirjataan uuteen budjettiesitykseen. Tätä yritettiin alun perin aiemmin tällä viikolla tuloksetta, ja se mainittiin edellisessä sarakkeessamme.

Äskettäin sovittu teksti luo mekanismin, jonka avulla EU voi nyt lopettaa EU-rahoituksen, kun oikeusvaltion periaatteita on rikottu tai kun on selvää, että hallituksen uudet päätökset muodostavat tulevaisuuden riskin EU:n taloudelle. EU.

EU-parlamentin neuvotteluja johtava suomalainen europarlamentaarikko Sarvamaa oli tyytyväinen, että teksti kattaa suurimman osan tärkeistä asioista, kuten silloin, kun on selvä riski, että tuomarit voivat tehdä mielivaltaisia ​​päätöksiä tai jättää huomiotta korruptio- ja petostapaukset, jos kansallisen riippumattomuuden tuomioistuimet ovat heikentyneet. Lisäksi työkalu antaa Euroopan komissiolle valtuudet tunnistaa oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset jäsenvaltiossa ja ehdottaa budjettirahojen keskeyttämistä tai vähentämistä. EU-maiden hallitusten enemmistön on hyväksyttävä tämä päätös kuukauden kuluessa.

Kaksi tätä oikeusvaltiolauseketta vastustanutta maata, Puola ja Unkari, tarvitsevat kiireellisesti EU:n avustuksia pandemian aikana, ja lisäviivästykset olisivat vaarantaneet koko budjettiprosessin ja niiden mahdollisen EU-rahoituksen saamisen.

Kuvat: Wikipedia Commons

Oikeusvaltio on edelleen vahva EU:ssa

Source#Oikeusvaltio #edelleen #vahva #EUssa

Leave a Comment