Pääkonsuli Pasi Hellman piti pääpuheen Asia Green Smart Pulp & Paper Mill Summit 2021 -tapahtumassa.

Asia Green Smart Pulp & Paper Mill 2021 Summit käynnistyi Shanghaissa 30. marraskuuta, ja pääpuheen piti Suomen pääkonsuli Pasi Hellman.

Huippukokouksen tavoitteena on parantaa ympäristöteknologian hallintajärjestelmiä ja ohjata paperiteollisuuden vihreää, kierto- ja vähähiilistä kehitystä sekä teollisuusjätteen ja saastumisen ehkäisyä ja valvontaa.

Mukaan Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa, pääkonsuli Pasi Hellman korosti liiketoiminnan tärkeyttä ja keskittymistä ilmastoon, kiertokulkuun ja biologiseen monimuotoisuuteen sekä näki samalla Suomen kestävän kehityksen tavoitteet ja korosti, että vastuullinen ja kestävä tapa on Suomelle välttämättömyys.

Suomella ja Kiinalla on runsaasti tilaa yhteistyölle massa- ja paperiteollisuuden vihreässä ja älykkäässä kehityksessä yhteisten hiilineutraaliuden ja kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseksi, pääkonsulaatti toteaa.

”Uskon, että suomalaisten yritysten menestyneet kokemukset tarjoavat hyödyllisiä referenssejä. Haluaisimme myös Aasiassa ja Kiinassa useamman yrityksen sitoutuvan hiilineutraaliuteen ja asiakkaiden sitoutuvan myös ilmastonmuutokseen pyytämällä vähähiilisiä tuotteita”, pääkonsuli Pasi Hellman sanoi puheessaan.

Pääkonsuli Pasi Hellman piti pääpuheen Asia Green Smart Pulp & Paper Mill Summit 2021 -tapahtumassa.

Source#Pääkonsuli #Pasi #Hellman #piti #pääpuheen #Asia #Green #Smart #Pulp #Paper #Mill #Summit #tapahtumassa

Leave a Comment