Pääomasijoittajat sijoittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla suomalaisiin yrityksiin lähes miljardi euroa

suomalaiset yritykset sai alkuvuonna 929 miljoonaa euroa riskipääomasijoituksia, mikä on kaikkien aikojen ennätys kuuden kuukauden aikana. Vuonna 2020 suomalaisiin yrityksiin sijoitetun ennätys 1,5 miljardia euroa odotetaan ylitettävän vuonna 2021.

Sekä vakiintuneet, usein perinteisillä toimialoilla toimivat kasvuyritykset että startupit saivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla merkittävän rahoituksen, yhteensä 929 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta 653 miljoonaa euroa oli ulkomaisten sijoittajien sijoituksia ja 276 miljoonaa euroa. euroa. miljoonaa suomalaisten sijoittajien toimesta.

Pääomasijoittajat sijoittavat sekä startupeihin että suurempiin, vakiintuneempiin yrityksiin. Sijoittajat ovat yleensä erikoistuneet tietyssä kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin.

“Aktiivinen omistaminen on hyvä sana kuvaamaan pääomasijoitusta. Olipa kyseessä ideatason start-up tai satamiljoonainen teollisuusyritys, pääomasijoittajat auttavat vauhdittamaan yritystensä kasvua. salkku ei vain rahoituksella mutta myös kokemuksellaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yrityksen kehittämisen auttamista hallitustyön kautta “ Hän sanoo Pia Santavirta, Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) toimitusjohtaja.

Suomalaiset pääomarahastot ovat myös keränneet runsaasti uutta pääomaa kotimaisilta ja ulkomaisilta rahastosijoittajilta. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana pääomasijoitusrahastoja on kerätty yhteensä 640 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusrahastot keräsivät kuluneen vuoden aikana yhteensä 879 miljoonaa euroa sijoittaakseen kasvuhakuisiin yrityksiin Suomessa ja ulkomailla.

“Suomessa on monia yrityksiä, joilla on potentiaalia nousta esimerkiksi Suomen markkinoiden johtajiksi, mikäli niiden kasvusuunnitelmat ovat selkeitä ja niille löytyy rahoitusta. Toivottavasti tuoreimmat uutiset, kuten Woltin hankinta ja kiireinen vuosi IPO-markkinoilla, ne rohkaisevat kaikenkokoisia yrityksiä nopeaan kasvuun.” Santavirta jatkaa.

Nousevat trendit: ESG, megakierrokset ja teknologiasijoitukset

FVCA:n pääjohtaja Pia Santavirta ja yhdistyksen puheenjohtaja Janne Holmia, kansainvälisen pääomasijoitusyhtiö Verdanen kumppani, listaa viisi suuntaa, joihin pääomasijoitusalan he uskovat olevan menossa:

Vaikutus ja vastuu

Santavirran ja Holmian mukaan pääomasijoittajat sijoittavat yhä enemmän yrityksiin, joilla ei ole vain kasvupotentiaalia, vaan myös positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Investointi kestävään kehitykseen tarjoaa mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia. “Uskon, että sekä energia- ja materiaaliteknologian aloilla innovoivat startupit että perinteisemmät yritykset, jotka ovat valmiita muuttamaan vanhoja toimintatapoja, ovat eturintamassa ratkaisemaan aikamme keskeisiä ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. “. Santavirta kommentoi.

Lisää megakierroksia startup-yrityksistä

Suomalaisten startup-yritysten 15 suurimmasta rahoituskierroksesta kymmenen on kerätty viimeisen kahden vuoden aikana. Woltin keräämä 440 miljoonan euron kierros rikkoi kaikki Suomen startup-skenen ennätykset, mutta takana on paljon muita menestystarinoita. Tänä vuonna isoja kierroksia ovat nostaneet muun muassa Iceye (74 miljoonaa euroa) ja Aiven (84 miljoonaa euroa).

Investointeja houkuttelevat teknologiayritykset ja digitalisaatio

On siirrytty kohti yhä enemmän investointeja sekä teknologiayrityksiin että muiden alojen yrityksiin, jotka hyödyntävät digitalisaatiota kasvuun. “Pandemia on ainakin pakottanut yritykset digitalisoimaan toimintaansa. Pääomasijoittajien sijoitukset, joissa digitalisointi ei ole osa yrityksen arvonluontisuunnitelmaa, ovat vähäisiä.” Santavirta kommentoi. “Suomalaiset teknologiayritykset kiinnostavat myös kansainvälisiä sijoittajia, ja Suomessa on paljon tietoa ja innovaatioita esimerkiksi terveydenhuollon teknologian alalla.” Holmia jatkaa.

Sijoitukset riskipääomarahastoihin

Pääomarahastot ovat olleet yli vuosikymmenen ajan yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajien kannalta. Suurin osa instituutiosijoittajien sijoituksista Suomessa on historiallisesti ollut buyout-rahastoihin, jotka ovat sijoittaneet vakiintuneisiin kasvuyrityksiin, ja buyout-rahastojen varainhankinta on pysynyt ennallaan. Alkusijoituspuolella on ollut voimakasta kasvua viime vuosina. Pääomasijoitusrahastojen kannattavuus on parantunut, mikä puolestaan ​​on tehnyt niistä houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia institutionaalisille sijoittajille.

Lisää rahastoja ja kasvusijoituksia

Kasvusijoittajat etsivät potentiaalisia kohdeyrityksiä alkuvaiheen startup-yritysten ja hankintasijoittajien kohdeyritysten joukosta. Strategia voi olla esimerkiksi sijoittaminen teknologiayrityksiin niiden käynnistysvaiheen jälkeen tai perinteisempien toimialojen pienempiin yrityksiin. Kasvusijoittajasijoituksia voi hakea myös tilanteissa, joissa perheyrityksessä on meneillään sukupolvenvaihdos. “Hajautunut pääomasijoittajien ryhmä ja heidän kokemuksensa kasvun eri vaiheista tarjoavat yhä enemmän tukea suomalaisille yrityksille heidän kasvupolullaan.” Holmia päättää.

Lähde: Suomen Pääomasijoitusyhdistys

.Pääomasijoittajat sijoittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla suomalaisiin yrityksiin lähes miljardi euroa

Source#Pääomasijoittajat #sijoittivat #vuoden #ensimmäisellä #puoliskolla #suomalaisiin #yrityksiin #lähes #miljardi #euroa

Leave a Comment