Paperityöntekijöiden ammattiliitto on antanut lakkoilmoituksen

(UPM, Helsinki, 14.12.2021 klo 16.00) – Paperiliitto on antanut UPM:lle lakon, jossa se julistaa lakon kaikkeen UPM:ssä päättyvän paperialan työehtosopimuksen mukaiseen työhön.

Lakko alkaisi tehtailla lauantaina 1.1.2022 klo 6.00, paitsi Lappeenrannan biojalostamolla, jossa lakko alkaisi 1.1.2022 klo 7.00 EET. Lakko päättyisi 22.1.2022 klo 6.00 EET, ellei sitä ennen päästä sopimukseen uudesta työehtosopimuksesta.

Jos lakko toteutuu, UPM pyrkii vastaamaan asiakkaiden kysyntään toimittamalla mahdollisuuksien mukaan Suomen ulkopuolelta olevilta tehtailta. UPM ei tässä vaiheessa paljasta mahdollisen lakon taloudellisia vaikutuksia.

”Olemme viime keväästä lähtien lähettäneet useita kutsuja Paperiliittoon, mutta kutsuja ei ole hyväksytty. Lakon ilmoittaminen on poikkeuksellinen menettely, sillä ilmoitetut lakot ovat UPM:n Lappeenrannan biojalostamon lisäksi yrityksissä, joissa ei ole aloitettu neuvotteluja. Siksi lakkoilmoitus tehdään jo ennen kuin molemmat osapuolet ovat esittäneet neuvottelutavoitteet. Näkemyksemme mukaan neuvotteluosapuolilla on velvollisuus tehdä kaikkensa päästäkseen sopimukseen ennen lakkoon tai ulkoiseen sovitteluprosessiin ryhtymistä. Nyt näin ei ole tapahtunut ”, hän sanoo. Riitta Savonlahti, UPM:n henkilöstöjohtaja.

”Lakoilmoituksesta huolimatta jatkamme yrityskohtaisten työehtosopimusten kohdistamista Paperiliiton kanssa ja aloitamme neuvottelut mahdollisimman pian, kuten teimme Teollisuusliiton kanssa. Sopimuksen kautta jokainen voi saavuttaa paremmat työehdot kuin ilman sitä”, Savonlahti sanoo.

Paperiliitto ei ole sulkenut lakon ulkopuolelle mitään työtä, ei edes yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä, kuten vesi- ja voimalaitosten käyttöä ja kunnossapitoa.

On kuitenkin tärkeää, että yhteiskunnan kannalta oleellisista palveluista huolehditaan. Siksi lakon kohteeksi joutuneet yritykset maksavat määräaikaisen lisäpalkan lakon aikana tehtäviään suorittaville teollisten organisaatioiden henkilöille. UPM-yhtiöt ovat aiemmin ilmoittaneet työehdoista, jotka tulevat voimaan, kun nykyinen kansallinen CLA päättyy eikä uutta sopimusta ole. Maksu ylimääräisen määräaikaisen palkan kanssa ylittää nykyisen erääntyvän CLA:n.

UPM:llä on Suomessa noin 10 000 alihankkijaa ja yhtiön osuus merenkulusta on noin 12 %. UPM:n alihankkijat ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joille toiminnan keskeyttäminen voi olla suuri haaste. Esimerkiksi lakolla olisi välittömiä vaikutuksia erilaisiin kuljetuksiin tehtaille ja tehtailta sekä satamien työmäärään. Merenkulussa UPM:n rahdin puuttuminen vaikuttaisi viikon sisällä lakosta. Lakon sattuessa UPM:n puunhankinta räätälöidään sahojen ja vaneritehtaiden tarpeisiin.

UPM ja Teollisuusliitto allekirjoittivat viime viikolla kaksi kolmivuotista työehtosopimusta UPM Plywood- ja UPM Timber -yhtiöille. Ammattiliittojen edustajien lisäksi mukana oli myös yritysjohto ja paikallisliittojen edustajat, jotka toivat neuvotteluihin kaivattua tietoa liiketoiminnasta ja arjen työstä. UPM:n tavoitteena on saada paljon laajempi joukko ihmisiä mukaan neuvotteluihin myös muissa yrityksissä.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Jyrki Hollmén, työmarkkinajohtaja, UPM, puh. +358 40 746 3687

UPM, mediasuhteet
Maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00 EET
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme fossiilien ulkopuolista tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alan johtavana vastuullisuutena olemme sitoutuneet YK:n 1,5 °C:n liiketoimintatavoitteeseen ja tieteellisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työllistämme maailmanlaajuisesti 18 000 henkilöä ja vuotuinen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond Fossils. www.upm.com

Seuraa UPM:ää Twitterissä | LinkedIn | Facebook | YouTube Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

.Paperityöntekijöiden ammattiliitto on antanut lakkoilmoituksen

Source#Paperityöntekijöiden #ammattiliitto #antanut #lakkoilmoituksen

Leave a Comment