Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat 166,80 dollaria

New York, 15. helmikuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Euroopan lemmikkieläinruokateollisuuden (FEDIAF) tilastojen mukaan 38 prosentilla eli 88 miljoonalla Euroopan unionin kotitaloudesta omisti vähintään yksi lemmikkieläin. Lisäksi Ruotsissa koiran ja kissan kokonaismäärä vuonna 2020 oli 890 000 ja 1480 000 kappaletta. Toisaalta kirjolohen kalan tuotanto vuonna 2017 Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa oli 43573 tonnia, 13580 tonnia, 4629 tonnia, 66999 tonnia ja 11361 tonnia. Lisäksi Norjassa lohen tuotanto samana vuonna oli 1236354 tonnia, joka kasvoi 1281872 tonniin vuonna 2018.

Research Nester on äskettäin lisännyt raportin aiheesta “Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikan markkinat: Kysyntäanalyysi ja mahdollisuusnäkymät 2020–2030”, jota tutkitaan ennustejaksolle eli vuosille 2021-2030. Raportti sisältää yksityiskohtaisen analyysin markkinoilla toimivista avaintoimijoista ja keskittyy myös viimeisimpään markkinoiden kehitykseen. Lisäksi tähän raporttiin sisältyy lyhyt yhteenveto COVID-19:n vaikutuksista.

Seuraeläinten ja muiden kotieläinten kanta Pohjoismaissa kasvaa eksponentiaalisesti. Lisäksi viime vuosina näiden maiden kansalaisten kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvaessa, mikä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastojen mukaan nousi Norjassa 41 770 dollariin asukasta kohden (bruttokorjattu), Tanskassa 36 716 dollaria / asukas, Suomessa 36 269 dollaria / asukas ja Ruotsissa 35 359 dollaria / asukas vuonna 2020, lemmikkien adoptio väestön keskuudessa on moninkertaistunut. Zoonoositautien lisääntyvän huolen tukemana näiden lemmikkieläinten omistajilla sekä kotieläinten omistajilla on kasvava tarve diagnosoida ja hoitaa tartuntatauti. Norjan eläinlääkintäinstituutin tilastoraportin ”The Norwegian Zoonoses Report 2019” mukaan Norjassa testatuista 2108 broileriparvesta 103 kappaletta todettiin kampylobakterioosille positiiviseksi. Lisäksi maassa testatuista 118 koirasta 20 koirasta todettiin positiiviseksi samasta tartunnan aiheuttajasta. Tällaisen tekijän arvioidaan ohjaavan pohjoismaisten eläindiagnostiikkamarkkinoiden kasvua tulevina vuosina. Pohjoismaiden eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinoiden, joiden liikevaihto vuonna 2020 oli 81,69 miljoonaa dollaria, odotetaan edelleen nousevan 166,80 miljoonaan dollariin vuoden 2030 loppuun mennessä kasvaen ennustejakson aikana 7,42 %:n CAGR:llä. Lisäksi markkinoiden odotetaan kasvavan 7,60 % vuotta aiemmasta vuonna 2030 edellisvuodesta.

Hanki mallikopio raportista@ https://www.researchnester.com/sample-request-3606

Pohjoismaiset eläindiagnostiikan markkinat on segmentoitu maittain Tanskaan, Suomeen, Islantiin, Norjaan ja Ruotsiin. Näiden maiden markkinoista Ruotsin markkinat tuottivat eniten, 27,77 miljoonaa dollaria vuonna 2020, ja sen arvioidaan olevan 58,55 miljoonaa dollaria vuoden 2030 loppuun mennessä. Myös maan markkinoiden ennustetaan kasvavan korkein CAGR 7,76 % ennustejaksolla. Toisaalta Tanskan markkinoiden ennustetaan pitävän toiseksi suurimman liikevaihdon, 35,70 miljoonaa dollaria, vuoden 2030 loppuun mennessä, kun se vuonna 2020 oli 17,97 miljoonaa dollaria.

Pohjoismaiset eläindiagnostiikan markkinat on segmentoitu teknologian perusteella hematologisiin testeihin, kliiniseen kemiaan, immunodiagnostiikkaan, molekyylidiagnostiikkaan, diagnostiseen kuvantamiseen ja muihin. Kaikista näistä segmenteistä immunodiagnostiikkasegmentin odotetaan tuottavan suurimman, 43,14 miljoonan Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon vuoden 2030 loppuun mennessä kasvamalla korkeimmalla CAGR:llä, 8,00 % ennustejakson aikana. Lisäksi segmentin arvo vuonna 2020 oli 20,03 miljoonaa USD. Ruotsissa segmentti keräsi suurin tulo 6,83 miljoonaa dollaria vuonna 2020, ja sen odotetaan kasvavan edelleen korkeimmalla CAGR:llä, 8,36 % ennustejaksolla, ja se on 15,22 miljoonaa dollaria vuonna 2030. Toisaalta Tanskassa segmentin odotetaan kasvavan korkein CAGR, 7,76 %, ennustejaksolla ja saavuttaa edelleen 9,28 miljoonan USD:n liikevaihto vuoden 2030 loppuun mennessä.

“Lopullinen raportti kattaa COVID-19:n vaikutusanalyysin tälle alalle.”

Vierailethan: https://www.researchnester.com/reports/nordic-veterinary-diagnostics-market/3606

Pohjoismaiset eläinlääketieteelliset diagnostiikkamarkkinat segmentoituvat edelleen tautityypeittäin tartuntatauteihin, ei-tarttuviin sairauksiin, perinnöllisiin, synnynnäisiin ja hankittuihin sairauksiin, yleissairauksiin sekä rakenteellisiin ja toiminnallisiin sairauksiin. Kaikista näistä segmenteistä muiden kuin tartuntatautien segmentin ennustetaan kasvavan korkeimmalla CAGR:llä, 7,95 % ennustejaksolla, ja saavuttavan edelleen suurimman 55,17 miljoonan dollarin liikevaihdon vuoden 2030 loppuun mennessä, kun se vuonna 2030 oli 25,73 miljoonaa dollaria. vuonna 2020. Ruotsissa ei-tartuntataudit-segmentin ennustetaan saavuttavan suurimman 19,26 miljoonan dollarin liikevaihdon vuoden 2030 loppuun mennessä ja kasvavan edelleen korkeimmalla CAGR:llä 8,20 % ennustejakson aikana, kun taas Suomessa segmentin odotetaan kasvavan. kirjasi suurimman, 5,36 miljoonan dollarin tulon vuonna 2020, ja sen odotetaan edelleen nousevan 11,46 miljoonaan dollariin vuoden 2030 loppuun mennessä.

Onko sinulla kysyttävää tai erityisiä vaatimuksia? Kysy asiantuntijaltamme

Pohjoismaiset eläindiagnostiikan markkinat ovat myös segmentoituneet tuotteen, eläintyypin ja loppukäyttäjien mukaan.

Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat, segmentointi tuotteen mukaan

  • Kulutustarvikkeet, reagenssit ja sarjat
  • Instrumentit ja laitteet
  • Ohjelmistot ja palvelut

Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat, segmentointi eläintyypin mukaan

  • Seuraeläimet
  • Kotieläimet

Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat, segmentointi loppukäyttäjien mukaan

  • Laboratoriot
  • Eläinsairaalat ja -klinikat
  • Testaus paikan päällä / talon sisäinen testaus
  • Tutkimuslaitokset ja yliopistot

Hanki PDF-näyte tarkempia markkinatietoja varten@ https://www.researchnester.com/sample-request-3606

Joitakin merkittäviä alan johtajia pohjoismaisilla eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinoilla, jotka on mukana raportissamme, ovat Zoetis Inc., IDEXX Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, LifeAssays Ab, Bio-Rad Laboratories, Inc., INDICAL BIOSCIENCE GmbH, Alertix Veterinary Diagnostics AB, Heska Corporation, scil animal care company GmbH, DiaSystem Scandinavia AB, Boule Diagnostics AB, Lifetest Vet Equipment ApS ja muut.

Tutustu viimeisimpiin aiheeseen liittyviin raporteihimme:

In vitro -diagnostiikka kardiologian ja neurologian markkinoille Segmentointi tuotetyypin mukaan (instrumentit, tiedonhallintaohjelmisto ja reagenssit ja tarvikkeet); tekniikalla (immunomääritys, MDx, hematologia ja virtsa-analyysi); ja loppukäyttäjältä (sairaalat, kliiniset laboratoriot ja muut) – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2031
Naisten terveysdiagnostiikkamarkkinat Segmentointi sovelluksen mukaan (rintasyöpä, tartuntatautitestaus, osteoporoosin testaus, raskaus- ja hedelmällisyystestaus, sukupuolitautien testaus ja muut); ja loppukäyttäjältä (sairaalat, klinikat ja kotihoito) – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2031
Tekoäly (AI) lääketieteellisen diagnostiikan markkinoilla Segmentointi komponenttien mukaan (ohjelmisto ja palvelu); sovelluksen mukaan (radiologia, OBGY, ultraääni, in vitro diagnostiikka ja muut); ja loppukäyttäjältä (sairaala, diagnostiikkakeskus, tutkimuslaboratorio ja muut) – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2030
In vitro tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) diagnostiikkamarkkinat Segmentointi tuotteen mukaan (määritykset/biomarkkerit ja analysaattorit); sairaustyypin mukaan (ulseratiivinen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti); taudin vaiheen mukaan (lievä, kohtalainen ja vaikea); testityypin mukaan (verikokeet, ulostetestit, vasta-ainetestit ja biopsia); Potilaiden demografia (lapset, aikuiset ja geriatria); loppukäyttäjältä (sairaalat, klinikat, diagnostiset laboratoriot ja muut); ja testimenetelmällä – globaali kysyntäanalyysi ja mahdollisuusnäkymät 2019-2028
COVID-19-diagnostiikkamarkkinat Segmentointi tekniikan mukaan (molekyylitestaus (RT-PCR), antigeenipohjainen testaus, vasta-ainetestaus (serologia), CT-skannaus ja muut); ja loppukäyttäjältä (yleiset lääketieteelliset sairaalat, klinikat, diagnostiset laboratoriot ja muut) – Global Demand Analysis and Opportunity Outlook 2030

Tietoja Research Nesteristä

Research Nester on yhden luukun palveluntarjoaja, jolla on asiakaskunta yli 50 maassa ja joka johtaa strategista markkinatutkimusta ja konsultointia puolueettomalla ja vertaansa vailla olevalla lähestymistavalla auttaakseen globaaleja teollisuuden toimijoita, ryhmittymiä ja johtajia heidän tulevissa investoinneissaan välttäen samalla tulevia epävarmuustekijöitä. Tilastollisten ja analyyttisten markkinatutkimusraporttien tuottamiseen valmistautuneen ajattelutavan avulla tarjoamme strategista konsultointia, jotta asiakkaamme voivat tehdä viisaita liiketoimintapäätöksiä selkeästi samalla kun strategioita ja suunnittelee tulevia tarpeitaan ja onnistuvat saavuttamaan tulevaisuuden tavoitteensa. Uskomme, että jokainen yritys voi laajentua uuteen horisonttiinsa, jos oikea opastus oikeaan aikaan on saatavilla strategisten mielien kautta.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja:
AJ Daniel
Sähköposti: info@researchnester.com
Yhdysvaltain puhelin: +1 646 586 9123
UK Puhelin: +44 203 608 5919

Lisää päivityksiä seuraamalla: – LinkedIn | Viserrys | Facebook | xin

.Pohjoismaiset eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat 166,80 dollaria
Source#Pohjoismaiset #eläinlääkintädiagnostiikkamarkkinat #dollaria

Leave a Comment